Create Invoice

Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00035106
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00035106
 • Registered seat: Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.04.2013Zrušené obchodné meno:
   Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba
   strojov a zariadení, vrátane náhradných dielov pre spracúvanie a výrobu potravín pre odbory potravinárskeho priemyslu
   elektrorozvádzačov pre všetky výrobné odbory potravinárskeho priemyslu
   plechových a plastických obalov a obalových materiálov
   montáže
   vrátane projekcie, generálnych dodávok pre odbor vinárskeho a konzervárenského priemyslu a finálnych dodávok pre ostatné odbory rezortu, najmä elektrorozvádzačov, svetelnej a motorickej elektroinštalácie
   sólo - strojov a súborov podľa individuálnych zmlúv
   vykonáva
   generálne opravy a údržbu vrátane servisu pre potravinársky priemysel
   obchodnú činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   zabezpečuje
   výskum, vývoj, projekciu, výrobu,montáž a servis technológií pre potravinársku výrobu vrátane elektrorevízie, automatizácie a robotizácie
   systémové riešenie a racionalizáciu problematiky balenia potravín, obalov, obalových materiálov a baliacej techniky
   výchovu učňovského dorastu v oblasti, jeho prípravy na výrobu strojov a zariadení pre potravinársky priemysel
   doplnková výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Miroslav Majtán Čajkovského 6320/10 Trnava 917 01
   02.07.1996Nové obchodné meno:
   Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Miroslav Majtán Čajkovského 6320/10 Trnava 917 01
   01.07.1996Zrušené obchodné meno:
   Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Alexander Uhlík - poverený riadením štátneho podniku Pri kríži 1097/16 Bratislava 841 02
   25.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Uhlík - poverený riadením štátneho podniku Pri kríži 1097/16 Bratislava 841 02
   24.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bujna Svetlá 1 Bratislava
   02.08.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bujna Svetlá 1 Bratislava
   01.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Jurčák - riaditeľ Budovateľská 19 Nová Dubnica
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výroba
   strojov a zariadení, vrátane náhradných dielov pre spracúvanie a výrobu potravín pre odbory potravinárskeho priemyslu
   elektrorozvádzačov pre všetky výrobné odbory potravinárskeho priemyslu
   plechových a plastických obalov a obalových materiálov
   montáže
   vrátane projekcie, generálnych dodávok pre odbor vinárskeho a konzervárenského priemyslu a finálnych dodávok pre ostatné odbory rezortu, najmä elektrorozvádzačov, svetelnej a motorickej elektroinštalácie
   sólo - strojov a súborov podľa individuálnych zmlúv
   vykonáva
   generálne opravy a údržbu vrátane servisu pre potravinársky priemysel
   obchodnú činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   zabezpečuje
   výskum, vývoj, projekciu, výrobu,montáž a servis technológií pre potravinársku výrobu vrátane elektrorevízie, automatizácie a robotizácie
   systémové riešenie a racionalizáciu problematiky balenia potravín, obalov, obalových materiálov a baliacej techniky
   výchovu učňovského dorastu v oblasti, jeho prípravy na výrobu strojov a zariadení pre potravinársky priemysel
   doplnková výroba
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ladislav Jurčák - riaditeľ Budovateľská 19 Nová Dubnica