Create Invoice

ZDROJ MÄSO-RYBY, Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZDROJ MÄSO-RYBY, Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00046400
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat ZDROJ MÄSO-RYBY, Bratislava š.p.
Prievozská 6
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00046400
 • Registered seat: ZDROJ MÄSO-RYBY, Bratislava š.p., Prievozská 6, Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.06.1998Zrušené obchodné meno:
   ZDROJ MÄSO-RYBY, Bratislava š.p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Maloobchodná činnosť zahŕňajúca nákup a predaj potravinárskeho tovaru - hlavne mäso, ryby, hydina a rôzny doplnkový tovar.
   . Výroba lahôdkárskych výrobkov výrobkov na báze spracovania mäsa, prípadne i ďalších tovarov
   Výroba lahôdok, polotovarov v rámci pridružených výrob s poskytovaním rýchleho občerstvenia.
   Poskytovanie služieb reštauračného charakteru - najmä cestou ľudových jedální.
   Zahraničný obchod zahŕňajúci nákup a predaj tovarov vrátane nákupu technologických zariadení a drobnej MTZ prostredníctvom organizácií, oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť.
   Realizáciu štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem.
   . Výroba propagačných prostriedkov a poskytovanie aranžérskych služieb.
   Výroba a montáž jednoduchých oceľových konštrukcií, zámočníckych prác a stolárskych prác a výrobkov.
   Montáž nových chladiacich a mraziacich zariadení dodávateľským spôsobom.
   Vypracovanie návrhov dispozičných riešení maloobchodných jednotiek a prevádzok poskytujúcich reštauračnú činnosť.
   Poskytovanie ubytovanie cez vlastné ubytovacie zariadenia.
   Určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných noriem v oblasti cien.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   ZDROJ MÄSO-RYBY, Bratislava š.p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   30.11.1992Zrušené obchodné meno:
   ZDROJ MÄSO - RYBY, Bratislava, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Bujňák - riaditeľ Cíchovského ul. 24 Bratislava
   03.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bujňák - riaditeľ Cíchovského ul. 24 Bratislava
   02.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   ZDROJ MÄSO - RYBY, Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Maloobchodná činnosť zahŕňajúca nákup a predaj potravinárskeho tovaru - hlavne mäso, ryby, hydina a rôzny doplnkový tovar.
   . Výroba lahôdkárskych výrobkov výrobkov na báze spracovania mäsa, prípadne i ďalších tovarov
   Výroba lahôdok, polotovarov v rámci pridružených výrob s poskytovaním rýchleho občerstvenia.
   Poskytovanie služieb reštauračného charakteru - najmä cestou ľudových jedální.
   Zahraničný obchod zahŕňajúci nákup a predaj tovarov vrátane nákupu technologických zariadení a drobnej MTZ prostredníctvom organizácií, oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť.
   Realizáciu štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem.
   . Výroba propagačných prostriedkov a poskytovanie aranžérskych služieb.
   Výroba a montáž jednoduchých oceľových konštrukcií, zámočníckych prác a stolárskych prác a výrobkov.
   Montáž nových chladiacich a mraziacich zariadení dodávateľským spôsobom.
   Vypracovanie návrhov dispozičných riešení maloobchodných jednotiek a prevádzok poskytujúcich reštauračnú činnosť.
   Poskytovanie ubytovanie cez vlastné ubytovacie zariadenia.
   Určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných noriem v oblasti cien.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava