Create Invoice

Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik skrátene: KORT, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik skrátene: KORT, š.p.
Status Destroyed
PIN 00151815
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik skrátene: KORT, š.p.
Prievozská 34
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00151815
 • Registered seat: Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik skrátene: KORT, š.p., Prievozská 34, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.03.1997Zrušené obchodné meno:
   Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik skrátene: KORT, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 34 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť /vývoj, konštrukcia strojov, zariadení a systémov/, výroba jednoúčelových strojov a zariadení, chemické čistenie tepelných zariadení, ekonomické poradenstvo v strojárstve
   spracovanie technológií, technologických procesov pre práčovne a čistiarne, ekonomické poradenstvo v danej oblasti, znalecká činnosť v odbore pranie, čistenie, farbenie a opravy odevov
   organizácia výchovno-vzdelávacích akcií, reklamná a prieskumná činnosť, poradenská činnosť v uvedených oblastiach
   obchodná činnosť v oblasti strojov a zariadení aj vo vzťahu k zahraničiu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   dpt. Gustáv Schmiedl M. Majerovej 21 Bratislava
   09.08.1993Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť /vývoj, konštrukcia strojov, zariadení a systémov/, výroba jednoúčelových strojov a zariadení, chemické čistenie tepelných zariadení, ekonomické poradenstvo v strojárstve
   spracovanie technológií, technologických procesov pre práčovne a čistiarne, ekonomické poradenstvo v danej oblasti, znalecká činnosť v odbore pranie, čistenie, farbenie a opravy odevov
   organizácia výchovno-vzdelávacích akcií, reklamná a prieskumná činnosť, poradenská činnosť v uvedených oblastiach
   obchodná činnosť v oblasti strojov a zariadení aj vo vzťahu k zahraničiu
   08.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblasti jednoúčelových strojov, technoogických zariadní, špeciálnych prípravkov a ďalších výrobkov vo vvbraných odboroch činností
   Základný predmet činnosti:
   Predmetom činnosti je vykonávanie inžinierskych, technických, ekonomických, hospodárskych, právnych a poradenských prác pre iné organizácie i občanov v rámci všetkých zabezpečovacích programov:
   výroba jednoúčelových strojov, technologických zariadení, špeciálnych prípravkov a ďalších výrobkov /kusová a malosériová výroba/
   aplikovaný vývoj strojov a zariadení vrátane spracovania úplnej konštrukčnej dokumentácie a vyhotovenie prototypu
   generálne opravy, údržba a servis a vybraných a nami vyrábaných strojov a zariadení
   prípravné a projektové práce pre investičnú výstavbu, generálne opravy, adaptácie a rekonštrukcie
   poskytovanie komplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzky schopnosti zdrojov tepla
   chemické čistenie kotlov a vykurovacích zariadení
   poskytovanie koplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzky schopnosti práčovní a čistiarní
   obchodná a sprostredkovateľská služba vo vybraných odboroch činnosti a druhoch materiálov
   výchovnovzdelávacie akcie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov vo vybraných oblastiach, vrátane vydávania príslušných príručiek a publikácií
   predaj nadnormatívnych zásob, výrobkov a predmetov spotrebnej povahy podnikom, organizáciám a obyvateľstvu
   ostatné nevýrobné činnosti /poradenská, reklamná, prieskum trhu atď/
   ostatné služby vrátane služieb nedefinovaných alebo nešpecifikovaných
   vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly
   16.03.1993Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   Predmetom činnosti je vykonávanie inžinierskych, technických, ekonomických, hospodárskych, právnych a poradenských prác pre iné organizácie i občanov v rámci všetkých zabezpečovacích programov:
   výroba jednoúčelových strojov, technologických zariadení, špeciálnych prípravkov a ďalších výrobkov /kusová a malosériová výroba/
   aplikovaný vývoj strojov a zariadení vrátane spracovania úplnej konštrukčnej dokumentácie a vyhotovenie prototypu
   generálne opravy, údržba a servis a vybraných a nami vyrábaných strojov a zariadení
   prípravné a projektové práce pre investičnú výstavbu, generálne opravy, adaptácie a rekonštrukcie
   poskytovanie komplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzky schopnosti zdrojov tepla
   chemické čistenie kotlov a vykurovacích zariadení
   poskytovanie koplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzky schopnosti práčovní a čistiarní
   obchodná a sprostredkovateľská služba vo vybraných odboroch činnosti a druhoch materiálov
   výchovnovzdelávacie akcie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov vo vybraných oblastiach, vrátane vydávania príslušných príručiek a publikácií
   predaj nadnormatívnych zásob, výrobkov a predmetov spotrebnej povahy podnikom, organizáciám a obyvateľstvu
   ostatné nevýrobné činnosti /poradenská, reklamná, prieskum trhu atď/
   ostatné služby vrátane služieb nedefinovaných alebo nešpecifikovaných
   vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly
   26.11.1991Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblasti jednoúčelových strojov, technoogických zariadní, špeciálnych prípravkov a ďalších výrobkov vo vvbraných odboroch činností
   25.11.1991Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je vykonávanie inžinierskych, technických, ekonomických, hospodárskych, právnych a poradenských prác pre iné organizácie i občanov v rámci všetkých zabezpečovacích programov:
   výroba jednoúčelových strojov, technologických zariadení, špeciálnych prípravkov a ďalších výrobkov /kusová a malosériová výroba/
   aplikovaný vývoj strojov a zariadení vrátane spracovania úplnej konštrukčnej dokumentácie a vyhotovenie prototypu
   generálne opravy, údržba a servis a vybraných a nami vyrábaných strojov a zariadení
   prípravné a projektové práce pre investičnú výstavbu, generálne opravy, adaptácie a rekonštrukcie
   poskytovanie komplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzkyschopnosti zdrojov tepla
   chemické čistenie kotlov a vykurovacích zariadení
   poskytovanie komplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzkyschopnosti práčovní a čistiarní
   obchodná a sprostredkovateľská služba vo vybraných odboroch činnosti a druhoch materiálov
   výchovnovzdelávacie akcie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov vo vybraných oblastiach, vrátane vydávania príslušných príručie a publikácií
   predaj nadnormatívnych zásob, výrobkov a predmetov spotrebnej povahy podnikom, organizáciám a obyvateľstvu
   ostatné nevýrobné činnosti /poradenská, reklamná, prieskum trhu atď/
   ostatné nevýrobné vrátane služieb nedefinovaných alebo nešpecifikovaných
   27.08.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   dpt. Gustáv Schmiedl M. Majerovej 21 Bratislava
   26.08.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Juraj Maron Šalviová 34 Bratislava
   06.06.1991Nové obchodné meno:
   Komerčná organizácia pre rozvoj techniky, štátny podnik skrátene: KORT, š.p.
   Nové sidlo:
   Prievozská 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Maron Šalviová 34 Bratislava
   05.06.1991Zrušené obchodné meno:
   Organizácia pre rozvoj techniky Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Duklianska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Szmolay Šmidkeho 15/14 Komárno
   28.11.1990Nové obchodné meno:
   Organizácia pre rozvoj techniky Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Duklianska 26 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti je vykonávanie inžinierskych, technických, ekonomických, hospodárskych, právnych a poradenských prác pre iné organizácie i občanov v rámci všetkých zabezpečovacích programov:
   výroba jednoúčelových strojov, technologických zariadení, špeciálnych prípravkov a ďalších výrobkov /kusová a malosériová výroba/
   aplikovaný vývoj strojov a zariadení vrátane spracovania úplnej konštrukčnej dokumentácie a vyhotovenie prototypu
   generálne opravy, údržba a servis a vybraných a nami vyrábaných strojov a zariadení
   prípravné a projektové práce pre investičnú výstavbu, generálne opravy, adaptácie a rekonštrukcie
   poskytovanie komplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzkyschopnosti zdrojov tepla
   chemické čistenie kotlov a vykurovacích zariadení
   poskytovanie komplexných služieb na zabezpečovanie optimálnej prevádzkyschopnosti práčovní a čistiarní
   obchodná a sprostredkovateľská služba vo vybraných odboroch činnosti a druhoch materiálov
   výchovnovzdelávacie akcie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov vo vybraných oblastiach, vrátane vydávania príslušných príručie a publikácií
   predaj nadnormatívnych zásob, výrobkov a predmetov spotrebnej povahy podnikom, organizáciám a obyvateľstvu
   ostatné nevýrobné činnosti /poradenská, reklamná, prieskum trhu atď/
   ostatné nevýrobné vrátane služieb nedefinovaných alebo nešpecifikovaných
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Szmolay Šmidkeho 15/14 Komárno