Create Invoice

Západoslovenské energetické závody, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Západoslovenské energetické závody, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00152153
Date create 03 September 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Západoslovenské energetické závody, štátny podnik
Čulenova 6
81647
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00152153
 • Registered seat: Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, Čulenova 6, 81647, Bratislava
 • Date create: 03 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Západoslovenské energetické závody, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Čulenova 6 Bratislava 816 47
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkami, odberom alebo používaním elektriny a tepla
   výroba tepla
   výroba elektrickej energie
   zámočníctvo
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvoji do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
   revízia elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výrova rozv. NN
   montáž a opravy plynových technických zariadení
   opravy, mentáž kotlov, tlakových nádob stabilných
   oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asychronných motorov, servis hydraulických zariadení
   revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zaraiadení
   montáž a opravy meračov tepla
   výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
   vzdušné, káblove, transformácie do 22 kV, NN siete verejné osvetlenie
   oprava a údržba motorových vozidiel
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
   prenajímanie mechanizmov s vodičmi
   ciachovanie elektromerov, meracích súprav
   pohostinstvo a ubytovanie
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   verejná cestná nákladná doprava
   poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefonnej služby
   poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
   projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Devečka - prvý zástupca riaditeľa Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Maco - riaditeľ Vajanského 8 Trnava
   Ing. Jozef Kovačovič - tretí zástupca riaditeľa Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Anton Hlavatý - druhý zástupca riaditeľa Jégeho 13 Bratislava
   16.03.2001Nové sidlo:
   Čulenova 6 Bratislava 816 47
   15.03.2001Zrušené sidlo:
   Bratislava
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Hlavatý - druhý zástupca riaditeľa Jégeho 13 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gavula - druhý zástupca riaditeľa Hollého 20 Trenčín
   16.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kovačovič - tretí zástupca riaditeľa Nejedlého 14 Bratislava
   15.06.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefonnej služby
   poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
   projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
   18.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gavula - druhý zástupca riaditeľa Hollého 20 Trenčín
   Ing. Ľubomír Maco - riaditeľ Vajanského 8 Trnava
   17.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čajkovič - riaditeľ H. Meličkovej 2989/14 Bratislava
   Ing. Peter gavula - druhý zástupca riaditeľa Hollého 20 Trenčín
   28.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter gavula - druhý zástupca riaditeľa Hollého 20 Trenčín
   27.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Kyselica - druhý zástupca riaditeľa Štúrova 28 Svätý Jur
   24.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čajkovič - riaditeľ H. Meličkovej 2989/14 Bratislava
   Ing. Kamil Kyselica - druhý zástupca riaditeľa Štúrova 28 Svätý Jur
   Ing. Andrej Devečka - prvý zástupca riaditeľa Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   23.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čajkovič - riaditeľ H. Meličkovej 2989/14 Bratislava 841 05
   Ing. Andrej Devečka - druhý zástupca riaditeľa Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Igor Masár - prvý zástupca riaditeľa Pod záhradami 62 Bratislava
   14.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čajkovič - riaditeľ H. Meličkovej 2989/14 Bratislava 841 05
   13.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Galvánek Škultétyho 46 Nitra
   04.10.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkami, odberom alebo používaním elektriny a tepla
   výroba tepla
   výroba elektrickej energie
   zámočníctvo
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvoji do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
   revízia elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výrova rozv. NN
   montáž a opravy plynových technických zariadení
   opravy, mentáž kotlov, tlakových nádob stabilných
   oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asychronných motorov, servis hydraulických zariadení
   revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zaraiadení
   montáž a opravy meračov tepla
   výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
   vzdušné, káblove, transformácie do 22 kV, NN siete verejné osvetlenie
   oprava a údržba motorových vozidiel
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
   prenajímanie mechanizmov s vodičmi
   ciachovanie elektromerov, meracích súprav
   pohostinstvo a ubytovanie
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Masár - prvý zástupca riaditeľa Pod záhradami 62 Bratislava
   03.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvoodní dp napätia 110 kV, priemyselné elektroinštalácie
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
   revízne škúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   revízia elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
   montáž a opravy plynových technických zariadení
   opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
   oprava elektromotorov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asychronných motorov, servis hydraulických strojov
   montáž a opravy meračov tepla
   výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
   vzdušné, kábelové, transfostanice do 22 kV, NN siete verejné osvetlenie
   oprava a údržba motorových vozidiel
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   ciachovanie elektromerov, meracích súprav
   pohostinstvo a ubytovanie
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   verejná nákladná doprava /využívanie dopravných mechanizmov, prenajímanie mechanizmov s vodičom/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Masár - druhý zástupca riaditeľa Bratislava
   14.06.1994Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvoodní dp napätia 110 kV, priemyselné elektroinštalácie
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
   revízne škúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   revízia elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
   montáž a opravy plynových technických zariadení
   opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
   oprava elektromotorov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asychronných motorov, servis hydraulických strojov
   montáž a opravy meračov tepla
   výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
   vzdušné, kábelové, transfostanice do 22 kV, NN siete verejné osvetlenie
   oprava a údržba motorových vozidiel
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   ciachovanie elektromerov, meracích súprav
   pohostinstvo a ubytovanie
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   verejná nákladná doprava /využívanie dopravných mechanizmov, prenajímanie mechanizmov s vodičom/
   13.06.1994Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvvisiacich s dodávkovu, odberom používaním elektriny a tepla
   výroba tepla
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia energetických a teplárenských zariadení a zariadení dispečerskej riadiacej techniky
   stavebno-montážna činnosť
   výstavba energetických a teplárenských diel a zariadení potrebných pre ich prevádzku včítane dispečerskej riadiacej techniky a technických prostriedkov k riadeniu spotreby elektriny
   projektové činnosti v rozsahu oprávnenia
   prevádzka riadení pre vzdelávanie pracovníkov
   opravy a ciahovanie meracích zariadení
   výskumno-vývojova činnosť a špecializovaná činnosť v rámci základného predmetu činnosti
   dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 KV a nižších napäťových stupňov
   zriadenie a prevádzka stredných odborných učilíšť
   výroba elektrickej energie
   zahranično obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky Federálneho ministerstva a zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
   zahranično-obchodná činnosť pre dodávky a odber elektrickej energie z úrovne nízkeho napätia pre tzv. drobné odbery
   03.09.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Devečka - druhý zástupca riaditeľa Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   02.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Fabián - prvý zástupca riaditeľa Kolmá 8 Bratislava
   09.06.1992Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť pre dodávky a odber elektrickej energie z úrovne nízkeho napätia pre tzv. drobné odbery
   03.09.1990Nové obchodné meno:
   Západoslovenské energetické závody, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvvisiacich s dodávkovu, odberom používaním elektriny a tepla
   výroba tepla
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia energetických a teplárenských zariadení a zariadení dispečerskej riadiacej techniky
   stavebno-montážna činnosť
   výstavba energetických a teplárenských diel a zariadení potrebných pre ich prevádzku včítane dispečerskej riadiacej techniky a technických prostriedkov k riadeniu spotreby elektriny
   projektové činnosti v rozsahu oprávnenia
   prevádzka riadení pre vzdelávanie pracovníkov
   opravy a ciahovanie meracích zariadení
   výskumno-vývojova činnosť a špecializovaná činnosť v rámci základného predmetu činnosti
   dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 KV a nižších napäťových stupňov
   zriadenie a prevádzka stredných odborných učilíšť
   výroba elektrickej energie
   zahranično obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky Federálneho ministerstva a zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Fabián - prvý zástupca riaditeľa Kolmá 8 Bratislava
   Ing. Pavol Galvánek Škultétyho 46 Nitra
   Ing. Igor Masár - druhý zástupca riaditeľa Bratislava