Create Invoice

Slovchémia, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovchémia, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00152731
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovchémia, štátny podnik
Drieňova 24
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00152731
 • Registered seat: Slovchémia, štátny podnik, Drieňova 24, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.09.1990Zrušené obchodné meno:
   Slovchémia, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti: výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, plynové palivá, základné organické produkty - uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich: chemické výrobky všeobecného charakteru, pomocné textilné, kožiarske, gumárenské , plastikárske prípravky a prísady do polymérova mazadiel, pomocné chemické materiály pre povrchovú úpravu, náterové látky a farby, priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, základné anorganické produkty, čisté a špeciálne chemikálie, trhaviny, syntetické saponátové, pracie a čistiace prostriedky: výrobky z technickej gumy, zdravotnícke, športové a špeciálne výrobky z gumy, celulózové a syntetické vlákna a vláknité útvary, podlahoviny ,polotovarya výrobky z plastov pre ostatný priemysel, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadov, odpadových vôd a likvidácia odpadov., základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru, chemických vlákien a vláknitých útvarov, prípravkov na ochranu a výživu rastlín , výrobkov z technickej gumy, náterových látok, lepidiel a tmelov, vedľajších chemických produktov, odpadov a druhotných surovín, výkon činnosti vedúceho pracoviska VTR s medziodvetvovou pôsobnosťou, rezortného skúšobníctva, odborového informačného strediska VTEI podľa osobitných poverení. projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení, projektovanie ASRTP a expertízna činnosť v oblasti automatizácie, výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielov, výroba potrubí, strojno-technologických zariaxdení a oceľových konštrukcií, zlievarenských výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Svitek - likvidátor Jeremenkova 4 Bratislava
   31.03.1990Nové obchodné meno:
   Slovchémia, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Svitek - likvidátor Jeremenkova 4 Bratislava
   30.03.1990Zrušené obchodné meno:
   Slovchémia, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Harmaniak Hrušková 28 Bratislava
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Slovchémia, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti: výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, plynové palivá, základné organické produkty - uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich: chemické výrobky všeobecného charakteru, pomocné textilné, kožiarske, gumárenské , plastikárske prípravky a prísady do polymérova mazadiel, pomocné chemické materiály pre povrchovú úpravu, náterové látky a farby, priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, základné anorganické produkty, čisté a špeciálne chemikálie, trhaviny, syntetické saponátové, pracie a čistiace prostriedky: výrobky z technickej gumy, zdravotnícke, športové a špeciálne výrobky z gumy, celulózové a syntetické vlákna a vláknité útvary, podlahoviny ,polotovarya výrobky z plastov pre ostatný priemysel, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadov, odpadových vôd a likvidácia odpadov., základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru, chemických vlákien a vláknitých útvarov, prípravkov na ochranu a výživu rastlín , výrobkov z technickej gumy, náterových látok, lepidiel a tmelov, vedľajších chemických produktov, odpadov a druhotných surovín, výkon činnosti vedúceho pracoviska VTR s medziodvetvovou pôsobnosťou, rezortného skúšobníctva, odborového informačného strediska VTEI podľa osobitných poverení. projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení, projektovanie ASRTP a expertízna činnosť v oblasti automatizácie, výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielov, výroba potrubí, strojno-technologických zariaxdení a oceľových konštrukcií, zlievarenských výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Harmaniak Hrušková 28 Bratislava