Create Invoice

Slovnaft, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovnaft, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00152749
Date create 01 April 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovnaft, štátny podnik
Bratislava-Vlčie hrdlo
Contact Information
Mobile phone(s) +421911789309
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00152749
 • Registered seat: Slovnaft, štátny podnik, Bratislava-Vlčie hrdlo
 • Date create: 01 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Slovnaft, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava-Vlčie hrdlo
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania-pohonné látky, mazivá, palivá a ostatné základné výrobky z ropy, základné organické produkty-uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov
   základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení
   výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielcov, výroba potrubí, strojo-technologických zariadení a oceľových konštrukcií, výroba automatizačných, meracích a kontrolných zariadení, diagnostických prípravkov
   strojno-montážne a oprávarenské práce, výroba a oprava vyhradených technických zariadení podľa osobitných oprávnení, opravy a overovanie meradiel, oprava a výroba nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
   poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania podľa osobitných oprávnení
   poskytovanie technickej pomoci, analytického a iného laboratorneho servisu, vývoj a predaj aplikačných programov ASR, projektovanie a realizácia sietí výpočtovej techniky, poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky, reprografické služby
   1. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.7.1990, č.j. 13/07223/90, reg. č. 108 000745 v tomto rozsahu:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Mlynár - technicko-investičný námestník, zástupca riaditeľa Chúťkovej 4 Bratislava
   08.02.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Mlynár - technicko-investičný námestník, zástupca riaditeľa Chúťkovej 4 Bratislava
   07.02.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   03.12.1990Nové predmety činnosti:
   1. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.7.1990, č.j. 13/07223/90, reg. č. 108 000745 v tomto rozsahu:
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čimbora Slatinská 6 Bratislava
   02.12.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Teodor Šajmír Estónska 12 Bratislava
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   Slovnaft, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava-Vlčie hrdlo
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania-pohonné látky, mazivá, palivá a ostatné základné výrobky z ropy, základné organické produkty-uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov
   základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení
   výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielcov, výroba potrubí, strojo-technologických zariadení a oceľových konštrukcií, výroba automatizačných, meracích a kontrolných zariadení, diagnostických prípravkov
   strojno-montážne a oprávarenské práce, výroba a oprava vyhradených technických zariadení podľa osobitných oprávnení, opravy a overovanie meradiel, oprava a výroba nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
   poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania podľa osobitných oprávnení
   poskytovanie technickej pomoci, analytického a iného laboratorneho servisu, vývoj a predaj aplikačných programov ASR, projektovanie a realizácia sietí výpočtovej techniky, poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky, reprografické služby
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Teodor Šajmír Estónska 12 Bratislava