Create Invoice

ISTROCHEM, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ISTROCHEM, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00152757
Date create 01 April 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat ISTROCHEM, štátny podnik
Nobelova 34
83605
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00152757
 • Registered seat: ISTROCHEM, štátny podnik, Nobelova 34, 83605, Bratislava
 • Date create: 01 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.10.1995Zrušené obchodné meno:
   ISTROCHEM, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov všetkého druhu, vrátane výroby polypropylénových vlákien, viskozového hodvábu, prípravkov na ochranu rastlín, gumárenských pomocných prípravkov, prísad do mazacích olejov, čistých chemikálií, diagnostických prípravkov podľa osobitného povolenia Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SR, prípravkov na výživu rastlín, priemyselných trhavín
   maloobchodná činnosť, distribúcia a predaj podnikových novín
   poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného strvovania, ubytovacích služieb podľa osobitných rozhodnutí územných orgánov
   zahraničnoobchodná činnosť v oblasti nevyžadujúcich osobitné oprávnenie
   činnosť podnikového folklórneho súboru, usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Gallo - personálny riaditeľ Znievska 21 Bratislava
   Ing. Vladimír Harminc - riaditeľ Riazanská 20 Bratislava
   Tomáš Kubečka - ekonomický riaditeľ, tretí štatutárny zástupca riaditeľa Komenského 61 Stupava
   Ing. Karel Ružička - výkonný riaditeľ, prvý zástupca riaditeľa Kadnárova 106 Bratislava
   03.03.1994Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo - personálny riaditeľ Znievska 21 Bratislava
   Ing. Vladimír Harminc - riaditeľ Riazanská 20 Bratislava
   02.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Kubečka - ekonomický riaditeľ, tretí štatutárny zástupca riaditeľa Komenského 61 Stupava
   Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo - námestník pre personálny a sociálny rozvoj, druhý štatutárny zástupca riaditeľa Znievská 45 Bratislava
   Ing. Vladimír Harminc - riaditeľ Závadská 1 Bratislava
   03.09.1993Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v oblasti nevyžadujúcich osobitné oprávnenie
   činnosť podnikového folklórneho súboru, usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ružička - výkonný riaditeľ, prvý zástupca riaditeľa Kadnárova 106 Bratislava
   02.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 22.10.1990 pod č.j. 13/2103/90 reg. č. 108003216 v tomto rozsahu: 1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia, 2. dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ország - výrobný námestník, prvý štatutárny zástupca riaditeľa Nezábudkova 45 Bratislava
   07.08.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo - námestník pre personálny a sociálny rozvoj, druhý štatutárny zástupca riaditeľa Znievská 45 Bratislava
   Ing. Miroslav Ország - výrobný námestník, prvý štatutárny zástupca riaditeľa Nezábudkova 45 Bratislava
   06.08.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Harminc - riaditeľ Závadská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dugovič - obchodný námestník, druhý zástupca riaditeľa Februárového víťazstva 63 Bratislava
   05.08.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Wágner Rokosovského 10 Bratislava
   04.08.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kopinič - technický námestník, prvý zástupca riaditeľa Svetlá 5 Bratislava
   27.03.1991Nové obchodné meno:
   ISTROCHEM, štátny podnik
   26.03.1991Zrušené obchodné meno:
   Chemické závody Juraja Dimitrova, štátny podnik
   15.02.1991Nové predmety činnosti:
   poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného strvovania, ubytovacích služieb podľa osobitných rozhodnutí územných orgánov
   14.02.1991Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného strvovania, ubytovacích služieb podľa osobitných rozhodnutí územných orgánov. Z toho povinný predmet činnosti: zriadenie stredného odborného učilišťa podľa stanovenej siete a v rámci určenej právomoci, riadenie a zabezpečovanie prípravy žiakov na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi
   08.02.1991Nové predmety činnosti:
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 22.10.1990 pod č.j. 13/2103/90 reg. č. 108003216 v tomto rozsahu: 1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia, 2. dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie
   01.11.1990Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť, distribúcia a predaj podnikových novín
   31.10.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Dugovič - obchodný námestník, druhý zástupca riaditeľa Februárového víťazstva 63 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopinič - technický námestník, prvý zástupca riaditeľa Svetlá 5 Bratislava
   30.10.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   06.08.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   05.08.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   Chemické závody Juraja Dimitrova, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného strvovania, ubytovacích služieb podľa osobitných rozhodnutí územných orgánov. Z toho povinný predmet činnosti: zriadenie stredného odborného učilišťa podľa stanovenej siete a v rámci určenej právomoci, riadenie a zabezpečovanie prípravy žiakov na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi
   výroba chemických výrobkov všetkého druhu, vrátane výroby polypropylénových vlákien, viskozového hodvábu, prípravkov na ochranu rastlín, gumárenských pomocných prípravkov, prísad do mazacích olejov, čistých chemikálií, diagnostických prípravkov podľa osobitného povolenia Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SR, prípravkov na výživu rastlín, priemyselných trhavín
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Zdenek Wágner Rokosovského 10 Bratislava