Create Invoice

Výskumný ústav chemickej technológie, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumný ústav chemickej technológie, š.p.
Status Destroyed
PIN 00152943
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumný ústav chemickej technológie, š.p.
Dimitrovova 34
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00152943
 • Registered seat: Výskumný ústav chemickej technológie, š.p., Dimitrovova 34, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Výskumný ústav chemickej technológie, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   5. odborná a poradenská činnosť v oblasti prísad pre polyméry, prostriedkov na ochranu rastlín a ďalších výrobkov so zameraním na vedecké, technické a ekonomické informácie, vynálezy a ochranu priemyselných práv a normalizáciu, výdaj licencií a know-how technologických procesov a riešení
   6. výskum, vývoj a testovanie technických zariadení, meracej a regulačnej techniky, systémov a prevádzkových súborov, vrátane overovacej výroby ich komercializácia
   7. výskum, vývoj, meranie a poradenská činnosť v oblasti vplyvu chemikálie a chemických procesov na ekológiu
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.12.1990 č.j. 13/13997/90, reg. č. 108005243 bola registrovaná zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorého nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou biologického, hygienicko-toxikologického výskumu POR a prípravy podkladov k ich registrácii, skríningu nových zlúčenín na biologickú aktivitu, analytických a iných špeciálnych testov na prístrojových zariadeniach organizácie, propagácie, technického servisu a prípravy trhu zahraničných POR a prísad do polymérov v ČSFR , technickej pomoci formou výskumných prác a poloprevádzkových činností
   poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu podľa bodu 3 rozsahu povolenia
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv a obstaraní záležitostí menom organizácie na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí
   4. Prognózy, koncepcie výskumu, vývoja, výroby a spotreby v oblasti prísad pre polyméry a prostriedky na ochranu rastlín, ďalšie chemické špeciality a medziprodukty
   3. orientovaný základný chemický, technologický, biologický a toxikologický výskum a vývoj v oblasti prostriedkov ochrany rastlín, vývoj technológií, ich príprava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach a komercializácia, príprava podkladov k registrácii
   2. vývoj výrobných procesov resp. výrobkov v oblasti prísad pre polyméry, ďalšie chemické špeciality a medziprodukty pre rôzne oblasti priemyselného využitia, ich príprava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach, overovacia výroba a komercializácia
   1. orientovaný základný chemický, aplikačný a technologický výskum v oblasti prísad pre polyméry a a´dalšie chemické špeciality, medziprodukty a komercializácie výsledkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavel Doležal - riaditeľ Budyšínska 20 Bratislava
   Ing. Miloslav Riška - 1.zástupca riaditeľa Hronská 30, Bratislava
   04.07.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Riška - 1.zástupca riaditeľa Hronská 30, Bratislava
   03.07.1991Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.12.1990 č.j. 13/13997/90, reg. č. 108005243 bola registrovaná zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorého nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou biologického, hygienicko-toxikologického výskumu POR a prípravy podkladov k ich registrácii, skríningu nových zlúčenín na biologickú aktivitu, analytických a iných špeciálnych testov na prístrojových zariadeniach organizácie, propagácie, technického servisu a prípravy trhu zahraničných POR a prísad do polymérov v ČSFR , technickej pomoci formou výskumných prác a poloprevádzkových činností
   poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu podľa bodu 3 rozsahu povolenia
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv a obstaraní záležitostí menom organizácie na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fratrič , CSc - 1. zástupca riaditeľa Úprkova 17 Bratislava
   28.02.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fratrič , CSc - 1. zástupca riaditeľa Úprkova 17 Bratislava
   27.02.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Durmis , CS c - námestník pre úsek výskumu, 1.zástupca riaditeľa Ožvoldíkova 5 Bratislava
   29.10.1990Nové predmety činnosti:
   5. odborná a poradenská činnosť v oblasti prísad pre polyméry, prostriedkov na ochranu rastlín a ďalších výrobkov so zameraním na vedecké, technické a ekonomické informácie, vynálezy a ochranu priemyselných práv a normalizáciu, výdaj licencií a know-how technologických procesov a riešení
   6. výskum, vývoj a testovanie technických zariadení, meracej a regulačnej techniky, systémov a prevádzkových súborov, vrátane overovacej výroby ich komercializácia
   7. výskum, vývoj, meranie a poradenská činnosť v oblasti vplyvu chemikálie a chemických procesov na ekológiu
   4. Prognózy, koncepcie výskumu, vývoja, výroby a spotreby v oblasti prísad pre polyméry a prostriedky na ochranu rastlín, ďalšie chemické špeciality a medziprodukty
   3. orientovaný základný chemický, technologický, biologický a toxikologický výskum a vývoj v oblasti prostriedkov ochrany rastlín, vývoj technológií, ich príprava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach a komercializácia, príprava podkladov k registrácii
   2. vývoj výrobných procesov resp. výrobkov v oblasti prísad pre polyméry, ďalšie chemické špeciality a medziprodukty pre rôzne oblasti priemyselného využitia, ich príprava v laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach, overovacia výroba a komercializácia
   1. orientovaný základný chemický, aplikačný a technologický výskum v oblasti prísad pre polyméry a a´dalšie chemické špeciality, medziprodukty a komercializácie výsledkov
   28.10.1990Zrušeny predmety činnosti:
   výkon funkcie odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informácií v oblasti pesticídov a prísad pre polyméry
   výkon funkcie odborového strediska pre vynálezy a ochranu priemyselných práv pre oblasť pesticídov a prísad pre polyméry
   výkon funkcie vedúceho odborového pracoviska pre oblasť automatizovaných systémov riadenia technologických procesov v oblasti pesticídov, priemyselných hnojív a prisad pre polyméry
   výkon funkcie odborového normalizačného strediska pre oblasť pesticídov s celoštátnou pôsobnosťou
   výkon funkcie vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja s medziodvetvovou pôsobnosťou pre oblasť pesticídov a oblasť gumárenských chemikálií a prísad pre plasty
   predaj chemikálií z overovacej výroby na štvrť - resp. poloprevádzkových alebo dočasných zariadeniach RVT
   odborná poradenská a expertízna činnosť
   prognózy, koncepcie výskumu, vývoja, výroby a spotreby v uvedených oblastiach vrátane spolupráce v rámci RVHP
   orientovaný základný chemický a biologický technologický výskum a vývoj výrobných procesov v oblasti výživy a ochrany rastlínprísad pre polyméry a výskum ich užitia
   09.11.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Július Durmis , CS c - námestník pre úsek výskumu, 1.zástupca riaditeľa Ožvoldíkova 5 Bratislava
   08.11.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   12.10.1989Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Doležal - riaditeľ Budyšínska 20 Bratislava
   11.10.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mašek Landauova 28 Bratislava
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Výskumný ústav chemickej technológie, š.p.
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výkon funkcie odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informácií v oblasti pesticídov a prísad pre polyméry
   výkon funkcie odborového strediska pre vynálezy a ochranu priemyselných práv pre oblasť pesticídov a prísad pre polyméry
   výkon funkcie vedúceho odborového pracoviska pre oblasť automatizovaných systémov riadenia technologických procesov v oblasti pesticídov, priemyselných hnojív a prisad pre polyméry
   výkon funkcie odborového normalizačného strediska pre oblasť pesticídov s celoštátnou pôsobnosťou
   výkon funkcie vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja s medziodvetvovou pôsobnosťou pre oblasť pesticídov a oblasť gumárenských chemikálií a prísad pre plasty
   predaj chemikálií z overovacej výroby na štvrť - resp. poloprevádzkových alebo dočasných zariadeniach RVT
   odborná poradenská a expertízna činnosť
   prognózy, koncepcie výskumu, vývoja, výroby a spotreby v uvedených oblastiach vrátane spolupráce v rámci RVHP
   orientovaný základný chemický a biologický technologický výskum a vývoj výrobných procesov v oblasti výživy a ochrany rastlínprísad pre polyméry a výskum ich užitia
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Mašek Landauova 28 Bratislava