Create Invoice

VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, štátny podnik
PIN 00153125
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, štátny podnik
Lamačská 3
Bratislava
Contact Information
Email bohacek@vupc.sk
Website http://www.vupc.sk
Phone(s) +421254776537, +421259418644
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00153125
 • Registered seat: VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, štátny podnik, Lamačská 3, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Slimák zástupca riaditeľa F. Kráľa 25 Pezinok 28.12.1993
  Ing. Milan Štolc riaditeľ Jurkovičova 3 Bratislava 06.10.1992
  Ing. Štefan Uhrina prvý zástupca riaditeľa Púpavova 20 Bratislava 01.07.1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.12.1993Nové obchodné meno:
   VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, štátny podnik
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Slimák - zástupca riaditeľa F. Kráľa 25 Pezinok
   27.12.1993Zrušené obchodné meno:
   VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELÚLOZY, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kiršner - druhý zástupca riaditeľa Strachotova 31 Bratislava
   20.10.1993Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   strojová výroba a spracovanie papierov a lepeniek
   prekladateľstvo a tlmočníctvo - jazyk anglický a nemecký
   automatizované spracovanie dát
   výskum, vývoj, konzultačná a poradenská činnosť a vykonávanie analýz v oblasti drevospracujúceho priemyslu
   výskum a vývoj, vzdelávanie, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu, životného prostredia, ekológie
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   kovoobrábanie
   brúsenie a leštenie kovov
   výroba nástrojov
   zámočníctvo
   kovanie
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   19.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1.Riešenie výskumu a vývoja v oblasti výroby a spracovania buničín, polobuničín, revovín, mechanických a iných druhov vláknin a zberového papiera, v oblasti regenerácie chemikálií a výrobkov z odpadov pri výrobe vláknin. 2.Riešenie výskumu a vývoja v oblasti výroby spracovania a zušľachťovania papiera a lepeniek a vývoja nových druhov výrobkov. 3.Výskum a vývoj v oblasti ekológie výroby vláknin, papiera a lepeniek. 4.Výskum, vývoj vykonávanie analytických a skúšobných metód metrológie a normalizácie v oblasti výroby a spracovania vláknin a papiera. 5.Výskum, vývoj, výroba, predaj zariadení a prístrojov pre technológiu výroby, meranie reguláciu, automatizáciu a automatizované systémy riadenia a znižovanie energetickej a surovinej náročnosti v oblasti výroby a spracovania vláknin, papiera a lepeniek. 6.Predaj výrobkov know-how a technologických projektov získaných výskumnou a vývojovou činnosťou a v rámci overovacích výrob. 7.Prognostická, koncepčná, informačná a patentová činnosť v oblasti technológie výroby a spracovania vláknin, papiera a lepeniek. 8.Vykonávanie vzdelávacej a školiacej činnosti na komerčnom základe v oblasti technológie a spracovanie vláknin, papiera a lepeniek. 9.Vykonávanie činnsoti vedúceho pracoviska vedecko-technického vývoja v oblasti výroby a spracovanie vláknin, papiera a lepeniek. 10.Zabezpečovanie a zodpovednosť za príprava k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu. 11.Vykonávanie inej hospodárskej činnosti pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho podniku. 12.Výkon, funkcie odborového informačného strediska celulozo-papierenského priemyslu.
   06.10.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Štolc - riaditeľ Jurkovičova 3 Bratislava
   05.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Štolc - poverený riaditeľ Jurkovičova 3 Bratislava
   06.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Štolc - poverený riaditeľ Jurkovičova 3 Bratislava
   05.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hradecký Strachotova 31 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELÚLOZY, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Lamačská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1.Riešenie výskumu a vývoja v oblasti výroby a spracovania buničín, polobuničín, revovín, mechanických a iných druhov vláknin a zberového papiera, v oblasti regenerácie chemikálií a výrobkov z odpadov pri výrobe vláknin. 2.Riešenie výskumu a vývoja v oblasti výroby spracovania a zušľachťovania papiera a lepeniek a vývoja nových druhov výrobkov. 3.Výskum a vývoj v oblasti ekológie výroby vláknin, papiera a lepeniek. 4.Výskum, vývoj vykonávanie analytických a skúšobných metód metrológie a normalizácie v oblasti výroby a spracovania vláknin a papiera. 5.Výskum, vývoj, výroba, predaj zariadení a prístrojov pre technológiu výroby, meranie reguláciu, automatizáciu a automatizované systémy riadenia a znižovanie energetickej a surovinej náročnosti v oblasti výroby a spracovania vláknin, papiera a lepeniek. 6.Predaj výrobkov know-how a technologických projektov získaných výskumnou a vývojovou činnosťou a v rámci overovacích výrob. 7.Prognostická, koncepčná, informačná a patentová činnosť v oblasti technológie výroby a spracovania vláknin, papiera a lepeniek. 8.Vykonávanie vzdelávacej a školiacej činnosti na komerčnom základe v oblasti technológie a spracovanie vláknin, papiera a lepeniek. 9.Vykonávanie činnsoti vedúceho pracoviska vedecko-technického vývoja v oblasti výroby a spracovanie vláknin, papiera a lepeniek. 10.Zabezpečovanie a zodpovednosť za príprava k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu. 11.Vykonávanie inej hospodárskej činnosti pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho podniku. 12.Výkon, funkcie odborového informačného strediska celulozo-papierenského priemyslu.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Uhrina - prvý zástupca riaditeľa Púpavova 20 Bratislava
   Ing. Boris Hradecký Strachotova 31 Bratislava
   Ing. Jozef Kiršner - druhý zástupca riaditeľa Strachotova 31 Bratislava