Create Invoice

Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š.p.
Status Destroyed
PIN 00153648
Date create 30 June 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š.p.
Drieňova 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00153648
 • Registered seat: Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š.p., Drieňova 3, Bratislava
 • Date create: 30 June 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   riešenie úloh výskumu a vývoja v oblastiach mechanického spracovania dreva, racionalizácie energetiky, elektronizácie a automatizácie technologických procesov, metrologie, normalizácie spolupráce
   spracovanie konštrukčnej dokumentácie a dizajnu na nábytok, stroje a zariadenia, prednostne pre rezort
   vyhotovenie projektovej dokumentácie na všetky stupne pre realizáciu úloh technického rozvoja, investičnej výstavby a interiérovej tvorby
   výroba prototypov, overovacích sérií výrobkov z dreva, strojov a zariadení
   VTEI, spracovanie štúdií, rešerší a edičná činnosť
   vykonávanie skúšobníctva v oblasti nábytku a výrobkov z dreva
   vykonávanie obchodnej činnosti veľkoobchodná činnosť
   funkcia vedúceho pracoviska vedecko-technického rozvoja, priemyselno-právna ochrana, vynálezy a zlepšovacie návrhy
   zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k ochrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plánu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Elemír Behúň , CSc Pod rovnicami 21 Bratislava
   Ing Štefan Kortész , CSc - námestník pre real procesy Pod rovnicami 25 Bratislava
   27.11.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Štefan Kortész , CSc - námestník pre real procesy Pod rovnicami 25 Bratislava
   26.11.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   03.11.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Elemír Behúň , CSc Pod rovnicami 21 Bratislava
   02.11.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Stanislav Mitterpach , CSc Fučíkova 65 Prievidza
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š.p.
   Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   riešenie úloh výskumu a vývoja v oblastiach mechanického spracovania dreva, racionalizácie energetiky, elektronizácie a automatizácie technologických procesov, metrologie, normalizácie spolupráce
   spracovanie konštrukčnej dokumentácie a dizajnu na nábytok, stroje a zariadenia, prednostne pre rezort
   vyhotovenie projektovej dokumentácie na všetky stupne pre realizáciu úloh technického rozvoja, investičnej výstavby a interiérovej tvorby
   výroba prototypov, overovacích sérií výrobkov z dreva, strojov a zariadení
   VTEI, spracovanie štúdií, rešerší a edičná činnosť
   vykonávanie skúšobníctva v oblasti nábytku a výrobkov z dreva
   vykonávanie obchodnej činnosti veľkoobchodná činnosť
   funkcia vedúceho pracoviska vedecko-technického rozvoja, priemyselno-právna ochrana, vynálezy a zlepšovacie návrhy
   zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k ochrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plánu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Stanislav Mitterpach , CSc Fučíkova 65 Prievidza