Create Invoice

LIGNOPROJEKT, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LIGNOPROJEKT, š.p.
Status Destroyed
PIN 00153664
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat LIGNOPROJEKT, š.p.
Dúbravská cesta 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00153664
 • Registered seat: LIGNOPROJEKT, š.p., Dúbravská cesta 2, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.1992Zrušené obchodné meno:
   LIGNOPROJEKT, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracúvanie predprojektovej a projektovej dokumentácie a rozvojových štúdií vrátane územno- plánovacích podkladov a projektov, ako aj typizačná a normalizačná činnosť v rozsahu vymedzenom v oprávnení k projektovej činnosti, prednostne pre potreby rezortu
   vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe v rozsahu udeleného oprávnenia
   vykonávanie geodetických a kartografických prác
   vykonávanie prieskumných prác, inžiniersko-geologických prác a hydrogeologických prác pre účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb, ako aj laboratórnych prác súvisiacich s vyhodnocovaním inžinoersko-geologického a hydrogeologického prieskumu a ochrany životného prostredia.
   spracúvanie návrhov koncepcií rozvoja, posudzovanie prípravných a realizačných projektov a iná obdobná činnosť pre potreby rezortu
   vykonávanie služieb v oblasti zahraničných vzťahov pre rezort MLVD SSR v rozsahu rozhodnutia ministra LVD SSR - Passervis
   vykonávanie reprografických prác
   zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nanaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plnu
   poskytovanie a sprostredkovanie poradenskej činnosti technickej a odbornej pomoci v oblasti investičnej výstavby
   vykonávanie propagačno-obchodných a sprostredkovateľských služieb súvisiacich s projektovou činnosťou a investičnou výstavbou ako aj prenajímanie miestností s vybavením
   vykonávanie kompletačnej činnosti vo výstavbe
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Alojz Hudec - ekonomický námestník, 1.zástupca riaditeľa Mehringova 5 Bratislava
   Ing Jozef Kadlec - riaditeľ Lužická 7 Bratislava
   Ing Štefan Rutzký - výrobnotechnický námestník, 2.zástupca riaditeľa Karola Adlera 6 Bratislava
   09.10.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing Alojz Hudec - ekonomický námestník, 1.zástupca riaditeľa Mehringova 5 Bratislava
   Ing Štefan Rutzký - výrobnotechnický námestník, 2.zástupca riaditeľa Karola Adlera 6 Bratislava
   08.10.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Alojz Hudec - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Mehringova 5 Bratislava
   16.03.1990Nové predmety činnosti:
   poskytovanie a sprostredkovanie poradenskej činnosti technickej a odbornej pomoci v oblasti investičnej výstavby
   vykonávanie propagačno-obchodných a sprostredkovateľských služieb súvisiacich s projektovou činnosťou a investičnou výstavbou ako aj prenajímanie miestností s vybavením
   vykonávanie kompletačnej činnosti vo výstavbe
   01.11.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Alojz Hudec - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Mehringova 5 Bratislava
   Ing Jozef Kadlec - riaditeľ Lužická 7 Bratislava
   31.10.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Skokna Bezekova 12 Bratislava
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   LIGNOPROJEKT, š.p.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vypracúvanie predprojektovej a projektovej dokumentácie a rozvojových štúdií vrátane územno- plánovacích podkladov a projektov, ako aj typizačná a normalizačná činnosť v rozsahu vymedzenom v oprávnení k projektovej činnosti, prednostne pre potreby rezortu
   vykonávanie inžinierskej činnosti vo výstavbe v rozsahu udeleného oprávnenia
   vykonávanie geodetických a kartografických prác
   vykonávanie prieskumných prác, inžiniersko-geologických prác a hydrogeologických prác pre účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb, ako aj laboratórnych prác súvisiacich s vyhodnocovaním inžinoersko-geologického a hydrogeologického prieskumu a ochrany životného prostredia.
   spracúvanie návrhov koncepcií rozvoja, posudzovanie prípravných a realizačných projektov a iná obdobná činnosť pre potreby rezortu
   vykonávanie služieb v oblasti zahraničných vzťahov pre rezort MLVD SSR v rozsahu rozhodnutia ministra LVD SSR - Passervis
   vykonávanie reprografických prác
   zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nanaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plnu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Skokna Bezekova 12 Bratislava