Create Invoice

Rempo štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Rempo štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00153672
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Rempo štátny podnik
Stará Vajnorská 19
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00153672
 • Registered seat: Rempo štátny podnik, Stará Vajnorská 19, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.10.1992Zrušené obchodné meno:
   Rempo štátny podnik
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s výrobkami spotrebného a chemického priemyslu, s doplnkovými výrobkami ďalších výrobných odvetí a s doplnkovými výrobkami z dovozu, výkup nepotrebných zásob a ich predaj, vykonávanie sprostredkovateľských a komisionárskych obchodov a iných obchodno-technických služieb, maloobchodný predaj, vykonávanie úpravy výrobkov a poskytovanie prác a výkonov súvisiacich s veľkoobchodnou činnosťou podľa požiadaviek odberateľov, organizácia výmenných obchodov prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu, vykonávanie zahranično- obchodnej činnosti v rozsahu uveených oprávnení, vakonávanie restorskej činnosti pre osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane zabezpečenia ich dodávok s pôsobnosťou pre SSR-ako povinná časť predmetu činnosti, zriaďovanie potrebnej veľkoobchodnej a maloobchodnej siete a stredísk pre poradenskú a doplnkové služby, vykonávanie ďalších činností podľa osobitného poverenia ústredného orgánu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava
   Ing. Bohuslav Vajcík - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa
   02.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava
   Ing. Bohuslav Vajcík - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa
   01.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Klára Dvorecká - námestník VZO, 1. zást. poverený výkonom funkcie riaditeľa Stanekova 22 Bratislava
   JUDr. Ján Gábriž - obchodný námestník 3. zástupca riaditeľa Červenej agmády 40 Bratislava
   Ing. Bohuslav Vajcík - ekonomický námestník 2. zástupca riaditeľa, Stanekova 14 Bratislava
   05.11.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klára Dvorecká - námestník VZO, 1. zást. poverený výkonom funkcie riaditeľa Stanekova 22 Bratislava
   04.11.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Klára Dvorecká - námestník ÚZO, I. zástupca riaditeľa Stanekova 22 Bratislava
   27.08.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klára Dvorecká - námestník ÚZO, I. zástupca riaditeľa Stanekova 22 Bratislava
   JUDr. Ján Gábriž - obchodný námestník 3. zástupca riaditeľa Červenej agmády 40 Bratislava
   Ing. Bohuslav Vajcík - ekonomický námestník 2. zástupca riaditeľa, Stanekova 14 Bratislava
   26.08.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Klára Dvorecká - obchodná námestníčka, I. zástupca riaditeľa Staneková 22 Bratislava
   Ivan Letaši - ekonomický námestník II. zástupca riaditeľa Prievozská cesta 19 Bratislava
   25.04.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klára Dvorecká - obchodná námestníčka, I. zástupca riaditeľa Staneková 22 Bratislava
   Ivan Letaši - ekonomický námestník II. zástupca riaditeľa Prievozská cesta 19 Bratislava
   24.04.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Knotek - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Palkovičová 14/a Bratislava
   Ing. Ján Tokár - ekonomický námestník je I. zástupcom riaditeľa Lumumbova 18 Bratislava
   10.09.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Hajdu Tupolevova 8 Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava
   03.01.1989Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tokár - ekonomický námestník je I. zástupcom riaditeľa Lumumbova 18 Bratislava
   04.11.1988Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Gabriel Hajdu Tupolevova 8 Bratislava
   03.11.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Kóňa Podháj 57 Bratislava
   18.08.1988Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava
   11.08.1988Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Knotek - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Palkovičová 14/a Bratislava
   10.08.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Rempo štátny podnik
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s výrobkami spotrebného a chemického priemyslu, s doplnkovými výrobkami ďalších výrobných odvetí a s doplnkovými výrobkami z dovozu, výkup nepotrebných zásob a ich predaj, vykonávanie sprostredkovateľských a komisionárskych obchodov a iných obchodno-technických služieb, maloobchodný predaj, vykonávanie úpravy výrobkov a poskytovanie prác a výkonov súvisiacich s veľkoobchodnou činnosťou podľa požiadaviek odberateľov, organizácia výmenných obchodov prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu, vykonávanie zahranično- obchodnej činnosti v rozsahu uveených oprávnení, vakonávanie restorskej činnosti pre osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane zabezpečenia ich dodávok s pôsobnosťou pre SSR-ako povinná časť predmetu činnosti, zriaďovanie potrebnej veľkoobchodnej a maloobchodnej siete a stredísk pre poradenskú a doplnkové služby, vykonávanie ďalších činností podľa osobitného poverenia ústredného orgánu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Kóňa Podháj 57 Bratislava