Create Invoice

Vodohospodárske stavby, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vodohospodárske stavby, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00153800
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Vodohospodárske stavby, štátny podnik
Drieňova 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00153800
 • Registered seat: Vodohospodárske stavby, štátny podnik, Drieňova 7, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.07.1992Zrušené obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátbeho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti,ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Anton Fajdel - riaditeľ ul.kpt.Rašu č. 35 Bratislava
   Ing. Jakub Vojčík - ekonomický námestník Drotárska 9 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátbeho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti,ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Anton Fajdel - riaditeľ ul.kpt.Rašu č. 35 Bratislava
   Ing. Jakub Vojčík - ekonomický námestník Drotárska 9 Bratislava