Create Invoice

Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00153893
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
Pestovateľská č. 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00153893
 • Registered seat: Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik, Pestovateľská č. 2, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.1991Zrušené obchodné meno:
   Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská č. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelne a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti:
   1. technického a technologického výskumu a vývoja pre bytovú a občiansku výstavbu s uplatňovaním elektronizácie a robotizácie predovšetkým: a/ konštrukcií stavebných sústav a dielov a technologických procesov b/ strojnotechnologických zariadení a technologických procesov výroby betónových dielcov, vrátane výroby funkčných vzoriek, prototypov a overovacích sérií c/ vnútropodnikovej manipulácie a dopravy stavebných materiálov a výrobkov
   2. typizácie stavebných sústav a dielov s vypracúvaním projektových podkladov realizačných výstupov a projektovej dokumentácie experimentálnych objektov alebo ich častí.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu, vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Šimovič - poverený fumkciou riadi-teľa Za koníčkom č. 7 Pezinok
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb štátny podnik
   Nové sidlo:
   Pestovateľská č. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelne a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti:
   1. technického a technologického výskumu a vývoja pre bytovú a občiansku výstavbu s uplatňovaním elektronizácie a robotizácie predovšetkým: a/ konštrukcií stavebných sústav a dielov a technologických procesov b/ strojnotechnologických zariadení a technologických procesov výroby betónových dielcov, vrátane výroby funkčných vzoriek, prototypov a overovacích sérií c/ vnútropodnikovej manipulácie a dopravy stavebných materiálov a výrobkov
   2. typizácie stavebných sústav a dielov s vypracúvaním projektových podkladov realizačných výstupov a projektovej dokumentácie experimentálnych objektov alebo ich častí.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu, vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Šimovič - poverený fumkciou riadi-teľa Za koníčkom č. 7 Pezinok