Create Invoice

Priemstav, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Priemstav, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00154032
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Priemstav, štátny podnik
Záhradnícka 46
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154032
 • Registered seat: Priemstav, štátny podnik, Záhradnícka 46, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.10.1995Zrušené obchodné meno:
   Priemstav, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 23.10.1990 č.j. 13/12012/90 reg.č. 108003255v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra je uvedená podľa colného sadzobníka v prílohe tohto rozhodnutia
   2. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prenájmu vlastných budov zahraničným osobám
   komplexné dodávky stavieb a ich častí , rekonštrukcie, modernizácie a opravy, ostatné stavebné práce a výkony v oblasti inžinierskeho, priemyslového a vodohospodárskeho staviteľstva
   výroba, kompletizácia a montáž stavebných materiálov, polotovarov, dielcov, konštrukcií a celkov
   V rámci inej hospodárskej činnosti podnik môže vykonávať:
   technické skúšobníctvo
   dopravnú, opravárenskú a servisnú činnosť
   ťažbu a úpravu surovín
   obchodnú činnosť
   inštaláciu a predaj elektronických zabezpečovacích systémov, meracej a regulačnej techniky, bytových inštalačných doplnkova spotrebičov
   montáž opravy a revízie vyhradených zariadení /elektro, plyn, tlakové nádiňoby, zdvíhacie zariadenia/
   investorsko-inžiniersku a projektovú činnosť
   služby výpočtovej a audiovizuálnej techniky tlačiarenské a reprografické práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Slávik V.Karadžiča 6 Bratislava
   Ing Rudolf Polčík - 1.štatutárny zástupca riaditeľa, technicko obchodný námestník Na paši 13 Bratislava
   Ing Emil Kaduc - 2.štatutárny zástupca riaditeľa , ekonomický námestník Bernolákova 6 Bratislava
   11.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing Rudolf Polčík - 1.štatutárny zástupca riaditeľa, technicko obchodný námestník Na paši 13 Bratislava
   Ing Emil Kaduc - 2.štatutárny zástupca riaditeľa , ekonomický námestník Bernolákova 6 Bratislava
   10.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Peter Hološka - výrobný námestník, 1.zástupca riaditeľa Vajanského 29 Pezinok
   Tomáš Karovič - kádrovo-personálny námestník, 2.zástupca riaditeľa Jahodova 19 Bratislava
   Ing Rudolf Polčík - technický námestník, 4.zástupca riaditeľa Na paši 13 Bratislava
   Ing Miroslav Úlehla - ekonomický námestník, 3.zástupca riaditeľa Bellova 32 Bratislava
   06.11.1991Nové predmety činnosti:
   komplexné dodávky stavieb a ich častí , rekonštrukcie, modernizácie a opravy, ostatné stavebné práce a výkony v oblasti inžinierskeho, priemyslového a vodohospodárskeho staviteľstva
   výroba, kompletizácia a montáž stavebných materiálov, polotovarov, dielcov, konštrukcií a celkov
   V rámci inej hospodárskej činnosti podnik môže vykonávať:
   technické skúšobníctvo
   dopravnú, opravárenskú a servisnú činnosť
   ťažbu a úpravu surovín
   obchodnú činnosť
   inštaláciu a predaj elektronických zabezpečovacích systémov, meracej a regulačnej techniky, bytových inštalačných doplnkova spotrebičov
   montáž opravy a revízie vyhradených zariadení /elektro, plyn, tlakové nádiňoby, zdvíhacie zariadenia/
   investorsko-inžiniersku a projektovú činnosť
   služby výpočtovej a audiovizuálnej techniky tlačiarenské a reprografické práce
   05.11.1991Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch priemyselného staviteľstva a v občianskej výstavbe. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikani a vykonávapodnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť udelilo FMZO Praha dňa 12.9.1990 pod č. j. 13/08628/90 reg.č. 108001915v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR k využitiu vo výrobe organizácie
   3.poskytovanie služiebzahraničným osobám na území ČSFR: - formou stavebno-montážnych prác a stavebných celkov, technológií a materiálov, - formou inžinieringu a projekčných prác v rozsahu predmetu činnosti organizácie, vrátane služieb a prác spojených so stavebnou činnosťou
   4. poskytovanie služieb v zahraničí: - formou a v rozsahu činností uvedených v bode 3 registrácie a formou prenájmu stavebných strojov a zariadení
   5. prijímanie služieb od zahraničných osôb k zabezpečeniu a výkonu činností uvedených v bode 3 a 4 registrácie
   6. obstarávanuie prepravy zásielok všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, pokiaľ miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obidve tieto miesta sú na úZEMí čsfr
   28.02.1991Nové predmety činnosti:
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 23.10.1990 č.j. 13/12012/90 reg.č. 108003255v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra je uvedená podľa colného sadzobníka v prílohe tohto rozhodnutia
   2. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prenájmu vlastných budov zahraničným osobám
   14.11.1990Nové predmety činnosti:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť udelilo FMZO Praha dňa 12.9.1990 pod č. j. 13/08628/90 reg.č. 108001915v tomto rozsahu:
   1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia
   2. dovoz vecí do ČSFR k využitiu vo výrobe organizácie
   3.poskytovanie služiebzahraničným osobám na území ČSFR: - formou stavebno-montážnych prác a stavebných celkov, technológií a materiálov, - formou inžinieringu a projekčných prác v rozsahu predmetu činnosti organizácie, vrátane služieb a prác spojených so stavebnou činnosťou
   4. poskytovanie služieb v zahraničí: - formou a v rozsahu činností uvedených v bode 3 registrácie a formou prenájmu stavebných strojov a zariadení
   5. prijímanie služieb od zahraničných osôb k zabezpečeniu a výkonu činností uvedených v bode 3 a 4 registrácie
   6. obstarávanuie prepravy zásielok všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, pokiaľ miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obidve tieto miesta sú na úZEMí čsfr
   01.12.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Peter Hološka - výrobný námestník, 1.zástupca riaditeľa Vajanského 29 Pezinok
   Tomáš Karovič - kádrovo-personálny námestník, 2.zástupca riaditeľa Jahodova 19 Bratislava
   Ing Rudolf Polčík - technický námestník, 4.zástupca riaditeľa Na paši 13 Bratislava
   Ing Miroslav Úlehla - ekonomický námestník, 3.zástupca riaditeľa Bellova 32 Bratislava
   30.11.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   23.12.1988Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   22.12.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Priemstav, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch priemyselného staviteľstva a v občianskej výstavbe. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikani a vykonávapodnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Slávik V.Karadžiča 6 Bratislava