Create Invoice

Prefa Veľké Leváre, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Prefa Veľké Leváre, š.p.
Status Destroyed
PIN 00154288
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Prefa Veľké Leváre, š.p.
Čajkovského 7
Veľké Leváre
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154288
 • Registered seat: Prefa Veľké Leváre, š.p., Čajkovského 7, Veľké Leváre
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.1990Zrušené obchodné meno:
   Prefa Veľké Leváre, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Čajkovského 7 Veľké Leváre
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti a/ výroby a odbytu týchto výrobných odborov: - prefabrikáty betónové a železobetónové, - dielce stavebné konštrukčné betónové a železobetónové,- dielce stavebné priestorové z betónových a železobetónových prvkov, b/ ťažby a úpravy nerudných surovín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Riečan Belinského 3 Bratislava
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Prefa Veľké Leváre, š.p.
   Nové sidlo:
   Čajkovského 7 Veľké Leváre
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti a/ výroby a odbytu týchto výrobných odborov: - prefabrikáty betónové a železobetónové, - dielce stavebné konštrukčné betónové a železobetónové,- dielce stavebné priestorové z betónových a železobetónových prvkov, b/ ťažby a úpravy nerudných surovín
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Riečan Belinského 3 Bratislava