Create Invoice

Ľahké stavebné hmoty,štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ľahké stavebné hmoty,štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00154318
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Ľahké stavebné hmoty,štátny podnik
Magnetova 11
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154318
 • Registered seat: Ľahké stavebné hmoty,štátny podnik, Magnetova 11, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.09.1992Zrušené obchodné meno:
   Ľahké stavebné hmoty,štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárske uspokojovanie potrieb v socialistickej spoločnosti v oblasti výroby a odbytu týchto výrobných odborov: -dielce stavebné,konštrukčné,porobetónové a -nepálené murovacie materiály
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom,časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Pre zabezpečenie základného predmetu činnosti vykonáva podnik ďalšie činnosti,ktoré majú k nemu vzťah,alebo inak podmieňuje jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona č.88/1988 Zb.o štátnom podniku,úplného znenia Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Zahranično -obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu dňa 2.10.1990,č.j.13/11094/90,registračné číslo :108 002525 podľa ustanovení § 7a Zákona č.42/1980 o hospodárskych stykoch so zahraničím,v znení zákona č.102/1988 Zb. a Zákona č.113/1990 Zb,v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie,ktorej nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia:
   Registračné číslo:108 002525 č.j.13/11094/90 hs 6810918 hs 6811205 hs 8428395 hs 8431108
   Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie.
   Obchodná činnosť-predaj stavebných hmôt,drevárskych výrobkov,drôtených sietí,spotrebného materiálu potrebného pri bytovej ,občianskej a priemyselnej výstavbe,vrátane ich výbavy.
   Výroba a predaj ochranných pracovných pomôcok.
   Oprava a prevíjanie elektrických motorov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Slavomír Garaj - ekonomický námestník,zástupca riaditeľa
   Ing.Pavol Goča - ,riaditeľ Bodrocká č.11 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Ľahké stavebné hmoty,štátny podnik
   Nové sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárske uspokojovanie potrieb v socialistickej spoločnosti v oblasti výroby a odbytu týchto výrobných odborov: -dielce stavebné,konštrukčné,porobetónové a -nepálené murovacie materiály
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom,časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Pre zabezpečenie základného predmetu činnosti vykonáva podnik ďalšie činnosti,ktoré majú k nemu vzťah,alebo inak podmieňuje jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona č.88/1988 Zb.o štátnom podniku,úplného znenia Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov.
   Zahranično -obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu dňa 2.10.1990,č.j.13/11094/90,registračné číslo :108 002525 podľa ustanovení § 7a Zákona č.42/1980 o hospodárskych stykoch so zahraničím,v znení zákona č.102/1988 Zb. a Zákona č.113/1990 Zb,v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie,ktorej nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia:
   Registračné číslo:108 002525 č.j.13/11094/90 hs 6810918 hs 6811205 hs 8428395 hs 8431108
   Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie.
   Obchodná činnosť-predaj stavebných hmôt,drevárskych výrobkov,drôtených sietí,spotrebného materiálu potrebného pri bytovej ,občianskej a priemyselnej výstavbe,vrátane ich výbavy.
   Výroba a predaj ochranných pracovných pomôcok.
   Oprava a prevíjanie elektrických motorov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Slavomír Garaj - ekonomický námestník,zástupca riaditeľa
   Ing.Pavol Goča - ,riaditeľ Bodrocká č.11 Bratislava