Create Invoice

Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00154334
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik
Stará Vajnorská cesta 16
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154334
 • Registered seat: Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik, Stará Vajnorská cesta 16, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.07.1997Zrušené obchodné meno:
   Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblastiach: - technického, technologického a ekonomického výskumu a vývoja a realizácie ich výsledkov pre zabezpečenie technického a ekonomického rozvoja materiálovej a výrobnej základne silikátovek prefabrikácie vrátane výroby prototypov a malosériovej výroby a uplatnením automatizácie, elektronizácie a robotizácie, - typizácie stavebných sústav a dielcov a ich katalogizácie s vypracovaním typových a projektových podkladov - v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti a funkcie súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov - podnik plní tieto ďalšie funkcie: - rezortného špecializovanéh pracoviska pre obmedzovanie hluku a vibrácií, - rezortného územného chemického laboratória pre kontrolu akosti odpadových vôd - odborového informačného strediska pre informačnú gesciu silikátovej prefabri- kácie a architektonický betón v prefabrikácii s celoštátnou pôsobnosťou, - cenovej gescie vo výrobných odboroch 592 593 a 595 Jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov na základe Výmeru FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č.091/89 - odborového servisu pre vybrané stroje z dovozu vrátane dodávok náhradných dielov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   09.09.1994Nové obchodné meno:
   Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   08.09.1994Zrušené obchodné meno:
   Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Karol Kaldarar Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Slovák - námestník riaditeľa preúsek výskumu a vývoja, zástupcu riaditeľa Jégeho 19 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblastiach: - technického, technologického a ekonomického výskumu a vývoja a realizácie ich výsledkov pre zabezpečenie technického a ekonomického rozvoja materiálovej a výrobnej základne silikátovek prefabrikácie vrátane výroby prototypov a malosériovej výroby a uplatnením automatizácie, elektronizácie a robotizácie, - typizácie stavebných sústav a dielcov a ich katalogizácie s vypracovaním typových a projektových podkladov - v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti a funkcie súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov - podnik plní tieto ďalšie funkcie: - rezortného špecializovanéh pracoviska pre obmedzovanie hluku a vibrácií, - rezortného územného chemického laboratória pre kontrolu akosti odpadových vôd - odborového informačného strediska pre informačnú gesciu silikátovej prefabri- kácie a architektonický betón v prefabrikácii s celoštátnou pôsobnosťou, - cenovej gescie vo výrobných odboroch 592 593 a 595 Jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov na základe Výmeru FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č.091/89 - odborového servisu pre vybrané stroje z dovozu vrátane dodávok náhradných dielov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Karol Kaldarar Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Slovák - námestník riaditeľa preúsek výskumu a vývoja, zástupcu riaditeľa Jégeho 19 Bratislava