Create Invoice

Výskumný ústav inžinierskych stavieb, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumný ústav inžinierskych stavieb, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00154377
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumný ústav inžinierskych stavieb, štátny podnik
Lamačská 8
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154377
 • Registered seat: Výskumný ústav inžinierskych stavieb, štátny podnik, Lamačská 8, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.07.2001Zrušené obchodné meno:
   Výskumný ústav inžinierskych stavieb, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   technický a technologický výskum v oblasti stavebných technológií a konštrukcií inžinierskeho a vodného staviteľstva a ekologických stavieb, prierezových technológií všetkých smerov výstavby, fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných látok a dielcov
   poradenská, normotvorná a expertízna činnosť /mimo súdnych znalcov/ v oblasti stavebníctva
   vykonávanie technických preukazných a kontrolných skúšok stavieb, stavebných dielcov a stavebných látok
   projektovanie elektrických zariadení NN, VN a bleskovodov v obj. tr. "A" a merania a regulácie
   montáž a revízie elektrotechnických zariadení
   montáž a rekonštrukcia vykurovacích systémov a systémov teplej úžitkovej vody, vrátane montáže a opráv meradiel tepla a vodomerov
   montáž a servisná činnosť pre meraciu a regulačnú techniku tepelno technikých systémov a technologických zariadení
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   prenájom nebytových priestorov
   poskytovanie služieb verejného stravovania - bufet
   stravovanie závodné
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Viliam Adamčík - riaditeľ Olivová 10 Bratislava
   14.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Šlavka - zástupca riaditeľa Haburská 29 Bratislava
   27.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Šlavka - zástupca riaditeľa Haburská 29 Bratislava
   Ing. Viliam Adamčík - riaditeľ Olivová 10 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Adamčík - zástupca riaditeľa Olivova 10 Bratislava
   Ing. Ján Nebeský - riaditeľ Sputnikova 4 Bratislava
   27.03.1996Nové predmety činnosti:
   technický a technologický výskum v oblasti stavebných technológií a konštrukcií inžinierskeho a vodného staviteľstva a ekologických stavieb, prierezových technológií všetkých smerov výstavby, fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných látok a dielcov
   poradenská, normotvorná a expertízna činnosť /mimo súdnych znalcov/ v oblasti stavebníctva
   vykonávanie technických preukazných a kontrolných skúšok stavieb, stavebných dielcov a stavebných látok
   projektovanie elektrických zariadení NN, VN a bleskovodov v obj. tr. "A" a merania a regulácie
   montáž a revízie elektrotechnických zariadení
   montáž a rekonštrukcia vykurovacích systémov a systémov teplej úžitkovej vody, vrátane montáže a opráv meradiel tepla a vodomerov
   montáž a servisná činnosť pre meraciu a regulačnú techniku tepelno technikých systémov a technologických zariadení
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   prenájom nebytových priestorov
   poskytovanie služieb verejného stravovania - bufet
   stravovanie závodné
   verejná cestná nákladná doprava
   26.03.1996Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblastiach:
   1/ technického a technologického výskumu a vývoja vrátane projekcie:
   stavebných technológii a konštrukcií inžinierskeho a vodného staviteľstva s osobitným zameraním na ekologické stavby
   prierezových technológií všetkých smerov výstavby
   fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných látok a dielcov
   2/ v rámci základného predmetu činnosti vykonávanie technických preukazných kontrolných skúšok stavieb a stavebných dielcov
   03.09.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Adamčík - zástupca riaditeľa Olivova 10 Bratislava
   Ing. Ján Nebeský - riaditeľ Sputnikova 4 Bratislava
   02.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mazák - II. zástupca riaditeľa Palkovičova 11 Bratislava
   JUDr. Gabriela Pavelková - riaditeľka Vranovská 67 Bratislava
   26.08.1992Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gabriela Pavelková - riaditeľka Vranovská 67 Bratislava
   25.08.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Ursíny - riaditeľ Sládkovičova 1 Bratislava
   09.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Ursíny - riaditeľ Sládkovičova 1 Bratislava
   08.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Nebeský - riaditeľ Sputnikova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Nebeský - riaditeľ Sputnikova 4 Bratislava
   07.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Klein - riaditeľ Partizánska 10 Bratislava
   Ing. Ján Nebeský - I. zástupca riaditeľa Sputnikova 4 Bratislava
   22.04.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Klein - riaditeľ Partizánska 10 Bratislava
   Ing. Ján Mazák - II. zástupca riaditeľa Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. Ján Nebeský - I. zástupca riaditeľa Sputnikova 4 Bratislava
   21.04.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ladislav Kompiš Holubyho 13 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Výskumný ústav inžinierskych stavieb, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblastiach:
   1/ technického a technologického výskumu a vývoja vrátane projekcie:
   stavebných technológii a konštrukcií inžinierskeho a vodného staviteľstva s osobitným zameraním na ekologické stavby
   prierezových technológií všetkých smerov výstavby
   fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných látok a dielcov
   2/ v rámci základného predmetu činnosti vykonávanie technických preukazných kontrolných skúšok stavieb a stavebných dielcov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ladislav Kompiš Holubyho 13 Bratislava