Create Invoice

Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava
Status Destroyed
PIN 00154555
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava
Rožňavská 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154555
 • Registered seat: Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava, Rožňavská 2, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1993Zrušené obchodné meno:
   Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   koncesované živnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane sprievodcovskej činnosti
   služby verejných nosičov a poslov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriach hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie, v kategóriach penzión, chatová osada a kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriach chatová osada a kemp
   pohostinská činnosť
   cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná doprava osobná-pravidelná
   verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
   neverejná cestná osobná doprava
   nákladná taxislužba
   vnútroštátne zasielateľstvo
   zmenárne
   ohlasovacie živnosti:
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   výroba motorových a osotatných dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Databanky
   školiaca činnosť
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie psychologických služieb
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení, zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených-správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebných tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí, činnosť autobazáru
   investorská a inžinierska činnosť
   kompletačná činnosť v investičnej výstavbe
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, náhradných dielov, papierenského tovaru, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, potravinárskych a tabakových výrobkov, piva, neakoholických nápojov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, zeleniny, ovocia, suvenírov, novín, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   vykonávanie odťahovej služby
   prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru bez dopravnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť-zamestnávanie vozidiel iných dopravcov
   sťahovacie prepravné služby a dopravné služby
   colná deklarácia
   poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb videoštúdia, reklamná činnosť
   poskytovanie aranžérskych služieb a písmomaliarskych prác
   predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
   vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   nákup a predaj cenín a kolkov
   ďalšie činnosti:
   výchova a vzdelávanie pracujúcich a učňovského dorastu
   prevádzkovanie stredných odborných učilíšť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Mosný Žalmanova 9 Bratislava
   12.07.1993Nové predmety činnosti:
   koncesované živnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane sprievodcovskej činnosti
   služby verejných nosičov a poslov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriach hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie, v kategóriach penzión, chatová osada a kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriach chatová osada a kemp
   pohostinská činnosť
   cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná doprava osobná-pravidelná
   verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
   neverejná cestná osobná doprava
   nákladná taxislužba
   vnútroštátne zasielateľstvo
   zmenárne
   ohlasovacie živnosti:
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   výroba motorových a osotatných dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Databanky
   školiaca činnosť
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie psychologických služieb
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení, zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených-správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebných tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí, činnosť autobazáru
   investorská a inžinierska činnosť
   kompletačná činnosť v investičnej výstavbe
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, náhradných dielov, papierenského tovaru, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, potravinárskych a tabakových výrobkov, piva, neakoholických nápojov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, zeleniny, ovocia, suvenírov, novín, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   vykonávanie odťahovej služby
   prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru bez dopravnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť-zamestnávanie vozidiel iných dopravcov
   sťahovacie prepravné služby a dopravné služby
   colná deklarácia
   poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb videoštúdia, reklamná činnosť
   poskytovanie aranžérskych služieb a písmomaliarskych prác
   predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
   vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   nákup a predaj cenín a kolkov
   ďalšie činnosti:
   výchova a vzdelávanie pracujúcich a učňovského dorastu
   prevádzkovanie stredných odborných učilíšť
   11.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávať verejnú cestnú nákladnú dopravu, pravidelnú i nepravidelnú dopravu osobnú, dopravu cez hranice štátu, mestskú hromadnjú dopravu a vedľajšie prepravné služby
   vykonávať všetky činnosti podniku, ktoré podmieňujú výkon hlavných činností, najmä diagnostiku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov, renováciu a výrobu náhradných dielcov a príslušenstva
   vykonávať stavebnú činnosť pre výstavbu objektov a zariadení podniku vlastnou stavebnou skupinou v rozsahu oprávnenia
   zriaďovať a prevádzkovať prepravné kancelárie pre zabezpečenie služieb obyvateľstvu, predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem, úschovu a výdaj batožín, dopravu kusových zásielok, dopravnú činnosť osobnej a nákladnej taxislužby
   zabezpečovať sprostredkovanie poistenia pracujúcich, batožín a tovaru
   vykonávať služby súvisiace s vnútroštátnym zasielateľstvom
   zriaďovať a prevádzkovať strediská pre automatizované spracovanie informácií a vykonávať práce a služby výpočtovej techniky pre vlastnú potrebu i dodávateľsky pre iné organizácie
   vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru pre vlastnú potrebu podniku a investičné akcie "Z"
   zavádzať vedecko-technické poznatky do hospodárskej činnosti a uplatňovať najnovšie výsledky vedy a výskumu
   zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s potrebami podniku a celospoločenským záujmom i pre iné organizácie
   Ostatná činnosť:
   vykonávať nakladanie a vykladanie tovaru a skladovanie bez dopravnej činnosti
   premiestňovať vybavenie kancelárií, výrobných zariadení a ťažkých predmetov
   vykonávať odťahovaciu službu pre dopravnú verejnosť domácu i zahraničnú
   vykonávať nákup a expedíciu štrkopieskov
   vykonávať výrobnú, montážnu a servisnú činnosť pre vlastnú techniku, stroje, zariadenia a pomôcky i pre tuzemských a zahraničných záujemcov
   vykonávať špeciálne a zvláštne úpravy vozidiel pre vlastné potreby a pre cudzie organizácie
   sprostredkovávať zamestnanie vozidiel iných dopravných organizácií za odplatu
   zásobovať iné organizácie tlačivami, cestovnými lístkami a cestovnými poriadkami
   sprostredkovávať predaj opustených a poškodených prepravovaných vecí a poistenie prepravovaných zásielok
   poskytovať ubytovacie služby osádkam vozidiel iných dopravcov
   poskytovať rekreačné a rehabilitačné služby v zariadeniach podniku vlastným zamestnancom a pre iných občanov a organizácie
   poskytovať prednáškové a sociálno-psychologické služby v podniku a iným organizáciám
   vykonávať revízne prehliadky zariadení vlastných objektov i pre iné organizácie
   poskytovať služby obyvateľstvu v kovoobrabacích, stolárskych a čalúnických prácach
   vykonávať zváračské kurzy a preskúšavanie zváračov, základné kurzy a preskúšavanie vodičov vysokozdvižných vozíkov, žeriavníkov, viazačov pre vlastných pracovníkov a iné organizácie
   vykonávať chemické rozbory kvapalín pre vlastnú potrebu a iné organizácie
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   Vykonávanie obchodnej činnosti:
   zabezpečovať služby obyvateľstvu na úseku cestovného ruchu s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
   zabezpečenie prenájmu dopravných a iných základných prostriedkov
   vykonávať projektové a inžinierske práce nevyhnutne spojené s potrebou podniku vlastnou projekčnou zložkou v rozsahu oprávnenia
   vytvárať vhodné predpoklady pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vlastných pracovníkov
   vytvárať vhodné pracovné a sociálne podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
   Povinný predmet činnosti:
   vykonávať verejnú cestovnú nákladnú a osobnú dopravu pre všeobecnú potrebu a zasielateľskú činnosť, vrátane skladovania, nákladnú a osobnú taxislužbu a pomočné činnosti súvisiace s verejnou dopravou
   Ostatná činnosť:
   vykonávať nákup a predaj náhradných dielov, materiálu a základných prostriedkov
   vykonávať vývoz a dovoz renovovaných náhradných dielov, strojných a technologických zariadení a servisného náradia
   poskytovanie služieb autoškoly a autobazáru pre záujemcov s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
   vykonávanie zarečených prehliadok motorových vozidiel typu LIAZ a KAROSA a zabezpečovať pneuservis aj pre cudzie potreby
   požičiavanie vlastných motorových vozidiel, poskytovanie kopírovacích reprodukčných služieb a služieb videoštúdia
   predaj značkového piva, nealkoholických nápojov, potravinárskych výrobkov, suvenírov, novín, časopisov, kníh, gramoplatní, videokaziet a ďalších spotrebných predmetov
   poskytovanie hotelových a reštauračných služieb
   prevádzkovanie hracích automatov a vykonávanie opráv a údržba spotrebnej elektroniky
   poskytovanie služieb aranžérskych a písmomaliarskych prác
   prevádzkovanie zberní "SAZKA" a "ŚPORTKA"
   19.11.1991Nové predmety činnosti:
   zabezpečovať služby obyvateľstvu na úseku cestovného ruchu s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
   zabezpečenie prenájmu dopravných a iných základných prostriedkov
   vykonávať projektové a inžinierske práce nevyhnutne spojené s potrebou podniku vlastnou projekčnou zložkou v rozsahu oprávnenia
   vytvárať vhodné predpoklady pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vlastných pracovníkov
   vytvárať vhodné pracovné a sociálne podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
   Povinný predmet činnosti:
   vykonávať verejnú cestovnú nákladnú a osobnú dopravu pre všeobecnú potrebu a zasielateľskú činnosť, vrátane skladovania, nákladnú a osobnú taxislužbu a pomočné činnosti súvisiace s verejnou dopravou
   Ostatná činnosť:
   vykonávať nákup a predaj náhradných dielov, materiálu a základných prostriedkov
   vykonávať vývoz a dovoz renovovaných náhradných dielov, strojných a technologických zariadení a servisného náradia
   poskytovanie služieb autoškoly a autobazáru pre záujemcov s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
   vykonávanie zarečených prehliadok motorových vozidiel typu LIAZ a KAROSA a zabezpečovať pneuservis aj pre cudzie potreby
   požičiavanie vlastných motorových vozidiel, poskytovanie kopírovacích reprodukčných služieb a služieb videoštúdia
   predaj značkového piva, nealkoholických nápojov, potravinárskych výrobkov, suvenírov, novín, časopisov, kníh, gramoplatní, videokaziet a ďalších spotrebných predmetov
   poskytovanie hotelových a reštauračných služieb
   prevádzkovanie hracích automatov a vykonávanie opráv a údržba spotrebnej elektroniky
   poskytovanie služieb aranžérskych a písmomaliarskych prác
   prevádzkovanie zberní "SAZKA" a "ŚPORTKA"
   06.05.1991Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie obchodnej činnosti:
   29.08.1990Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vykonávať verejnú cestnú nákladnú dopravu, pravidelnú i nepravidelnú dopravu osobnú, dopravu cez hranice štátu, mestskú hromadnjú dopravu a vedľajšie prepravné služby
   vykonávať všetky činnosti podniku, ktoré podmieňujú výkon hlavných činností, najmä diagnostiku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov, renováciu a výrobu náhradných dielcov a príslušenstva
   vykonávať stavebnú činnosť pre výstavbu objektov a zariadení podniku vlastnou stavebnou skupinou v rozsahu oprávnenia
   zriaďovať a prevádzkovať prepravné kancelárie pre zabezpečenie služieb obyvateľstvu, predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem, úschovu a výdaj batožín, dopravu kusových zásielok, dopravnú činnosť osobnej a nákladnej taxislužby
   zabezpečovať sprostredkovanie poistenia pracujúcich, batožín a tovaru
   vykonávať služby súvisiace s vnútroštátnym zasielateľstvom
   zriaďovať a prevádzkovať strediská pre automatizované spracovanie informácií a vykonávať práce a služby výpočtovej techniky pre vlastnú potrebu i dodávateľsky pre iné organizácie
   vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru pre vlastnú potrebu podniku a investičné akcie "Z"
   zavádzať vedecko-technické poznatky do hospodárskej činnosti a uplatňovať najnovšie výsledky vedy a výskumu
   zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s potrebami podniku a celospoločenským záujmom i pre iné organizácie
   Ostatná činnosť:
   vykonávať nakladanie a vykladanie tovaru a skladovanie bez dopravnej činnosti
   premiestňovať vybavenie kancelárií, výrobných zariadení a ťažkých predmetov
   vykonávať odťahovaciu službu pre dopravnú verejnosť domácu i zahraničnú
   vykonávať nákup a expedíciu štrkopieskov
   vykonávať výrobnú, montážnu a servisnú činnosť pre vlastnú techniku, stroje, zariadenia a pomôcky i pre tuzemských a zahraničných záujemcov
   vykonávať špeciálne a zvláštne úpravy vozidiel pre vlastné potreby a pre cudzie organizácie
   sprostredkovávať zamestnanie vozidiel iných dopravných organizácií za odplatu
   zásobovať iné organizácie tlačivami, cestovnými lístkami a cestovnými poriadkami
   sprostredkovávať predaj opustených a poškodených prepravovaných vecí a poistenie prepravovaných zásielok
   poskytovať ubytovacie služby osádkam vozidiel iných dopravcov
   poskytovať rekreačné a rehabilitačné služby v zariadeniach podniku vlastným zamestnancom a pre iných občanov a organizácie
   poskytovať prednáškové a sociálno-psychologické služby v podniku a iným organizáciám
   vykonávať revízne prehliadky zariadení vlastných objektov i pre iné organizácie
   poskytovať služby obyvateľstvu v kovoobrabacích, stolárskych a čalúnických prácach
   vykonávať zváračské kurzy a preskúšavanie zváračov, základné kurzy a preskúšavanie vodičov vysokozdvižných vozíkov, žeriavníkov, viazačov pre vlastných pracovníkov a iné organizácie
   vykonávať chemické rozbory kvapalín pre vlastnú potrebu a iné organizácie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Mosný Žalmanova 9 Bratislava