Create Invoice

Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00154580
Date create 01 January 1991
Company category Obecný podnik
Registered seat Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik
Bajkalská 9
81553
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154580
 • Registered seat: Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik, Bajkalská 9, 81553, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.08.1997Zrušené obchodné meno:
   Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 9 Bratislava 815 53
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie dopravno-inžinierskych služieb
   Vymedzenie povinného predmetu činnosti:
   a/Dopravno-prepravné služby
   sprostredkovanie zabezpečenia prepravy nákladov
   sprostredkovanie zamestnania dopravných prostriedkov, mechanizmov a pracovných strojov rôzných držiteľov a to aj vo vlastnom mene v tuzemsku i v zahraničí
   vykonávanie cestnej dopravy a poskytovanie zasielateľských služieb vlastným i cudzím vozovým parkom
   poskytovanie cenových a poradenských služieb v oblasti dopravy
   vykonávanie prác a služieb na úseku dopravy a jej bezpečnej premávky na základe objednávok orgánov štátnej správy, zastupiteľských orgánov, inštitúčií, organizácií a občanov
   b/Inžinierske služby v doprave
   spracovávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie
   vykonávanie a vyhodnocovanie dopravných prieskumov, spracovanie rozborov dopravnej situácie, štúdie riešenia všetkých druhov dopráv v sídelných útvaroch
   sprácovávanie projektov dopravného značenia, ich realizácia vrátane výroby dopravných značiek a ich požičiavanie
   navrhovanie a aktualizácia svetelných signalizačných zariadení
   vykonávanie geodetických prác a staničenie ciest
   vykonávanie projektovej činnosti v rozsahu oprávnenia
   zabezpečovanie služieb potrebných pri prepravách nadrozmerných predmetov
   spracovávanie dopravno-technických a ekonomických štúdií k investičným akciám
   diagnostikovanie kvality životného prostredia včítane realizácie vybraných opatrení a jeho zlepšenie
   poskytovanie služieb výpočtovej techniky
   c/Činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky a s rozvojom motorizmu
   výcvik a doškolovanie vodičov motorových vozidiel a obslúh motorových vozíkov, pojazdných mechanizmov a pracovných strojov
   prevádzkovanie dopravno-psychologických laboratórií
   vykonávanie ostatných druhov a foriem školení zameraných na zvyšovanie odbornosti a bezpečnosti v doprave vrátane rekvalifikačných kurzov
   zabepečovanie detskej dopravnej výchovy na DDI
   vykonávanie edičnej a vydavateľskej činnosti v oblasti dopravy a jej bezpečnej premávky
   d/Ostatné služby
   sprostredkovavánie kúpy a predaj dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, nehnuteľností a zásob
   vykonávanie služieb súvisiacich s prenájom a zapožičiavaním dopravných prostriedkov, strojov, mechnizmov a zariadení
   vykonávanie meraní hmotností vozidiel
   v záujme vyššieho využitia priestorov a zariadení organizácie vykonávanie obchodnej činnosti, drobnej výroby, ubytovacích a ostatných doplňujúcich služieb.
   vývoz osobných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /položka č.8703 colného sadzobníka/
   vývoz nákladných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /pložka č.8704 colného sadzobníka/
   sprostredkovateľská činnosť pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami
   obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, ak miesto odoslania alebo miesto určenia, alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Zahraničná činnosť na vykonávanie:
   Dovoz všetkého druhu tovaru zo zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov
   Vývozu všetkého druhu tovaru do zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   25.10.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 9 Bratislava 815 53
   24.10.1994Zrušené sidlo:
   Ferienčíková 14 Bratislava
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   11.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Dopravno-inžinierske služby, štátny podnik Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Dpt. Matej Chrappa Myslenecká 126 Pezinok
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Dopravno-inžinierske služby, štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   Ferienčíková 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie dopravno-inžinierskych služieb
   Vymedzenie povinného predmetu činnosti:
   a/Dopravno-prepravné služby
   sprostredkovanie zabezpečenia prepravy nákladov
   sprostredkovanie zamestnania dopravných prostriedkov, mechanizmov a pracovných strojov rôzných držiteľov a to aj vo vlastnom mene v tuzemsku i v zahraničí
   vykonávanie cestnej dopravy a poskytovanie zasielateľských služieb vlastným i cudzím vozovým parkom
   poskytovanie cenových a poradenských služieb v oblasti dopravy
   vykonávanie prác a služieb na úseku dopravy a jej bezpečnej premávky na základe objednávok orgánov štátnej správy, zastupiteľských orgánov, inštitúčií, organizácií a občanov
   b/Inžinierske služby v doprave
   spracovávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie
   vykonávanie a vyhodnocovanie dopravných prieskumov, spracovanie rozborov dopravnej situácie, štúdie riešenia všetkých druhov dopráv v sídelných útvaroch
   sprácovávanie projektov dopravného značenia, ich realizácia vrátane výroby dopravných značiek a ich požičiavanie
   navrhovanie a aktualizácia svetelných signalizačných zariadení
   vykonávanie geodetických prác a staničenie ciest
   vykonávanie projektovej činnosti v rozsahu oprávnenia
   zabezpečovanie služieb potrebných pri prepravách nadrozmerných predmetov
   spracovávanie dopravno-technických a ekonomických štúdií k investičným akciám
   diagnostikovanie kvality životného prostredia včítane realizácie vybraných opatrení a jeho zlepšenie
   poskytovanie služieb výpočtovej techniky
   c/Činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky a s rozvojom motorizmu
   výcvik a doškolovanie vodičov motorových vozidiel a obslúh motorových vozíkov, pojazdných mechanizmov a pracovných strojov
   prevádzkovanie dopravno-psychologických laboratórií
   vykonávanie ostatných druhov a foriem školení zameraných na zvyšovanie odbornosti a bezpečnosti v doprave vrátane rekvalifikačných kurzov
   zabepečovanie detskej dopravnej výchovy na DDI
   vykonávanie edičnej a vydavateľskej činnosti v oblasti dopravy a jej bezpečnej premávky
   d/Ostatné služby
   sprostredkovavánie kúpy a predaj dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, nehnuteľností a zásob
   vykonávanie služieb súvisiacich s prenájom a zapožičiavaním dopravných prostriedkov, strojov, mechnizmov a zariadení
   vykonávanie meraní hmotností vozidiel
   v záujme vyššieho využitia priestorov a zariadení organizácie vykonávanie obchodnej činnosti, drobnej výroby, ubytovacích a ostatných doplňujúcich služieb.
   vývoz osobných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /položka č.8703 colného sadzobníka/
   vývoz nákladných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /pložka č.8704 colného sadzobníka/
   sprostredkovateľská činnosť pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami
   obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, ak miesto odoslania alebo miesto určenia, alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Zahraničná činnosť na vykonávanie:
   Dovoz všetkého druhu tovaru zo zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov
   Vývozu všetkého druhu tovaru do zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Dpt. Matej Chrappa Myslenecká 126 Pezinok