Create Invoice

Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00154644
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik
SNP 137
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00154644
 • Registered seat: Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, SNP 137, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.04.1991Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné hospodárenie s fondom obilia, nákup, úprava, triedenie obilnín a ostatných rastlinných výrobkov, vrátane ich odbytu
   výroba priemyselných krmív, prípravkov pre živočíšnu výrobu, výroba gleja, želatín, výrobkov mliekárenských vrátane zabezpečenia surovín na ich výrobu z tuzemska i zo zahraničia, prostredníctvom PZO
   vykonávanie nákupu ovčej vlny
   vývoz výrobkov z vlastne výroby, t.j. gleja, želatíny, kostného a kafilerického tuku, rastlinných výrobkov a pod. a dovoz agrochemikálií do 31.12.1989, cez PZO
   zásobovanie poľnohospodárstva hospodárskymi potrebami, zoohygienickými potrebami, OOPP, strojmi a sezónnymi potrebami
   zásobovanie poľnohospodárstva agrochemikáliami do 31.12.1989
   zabezpečovanie výroby, montáže a opravy strojov a strojného i cestných dopravných prostriedkov pre vlastnú prevádzku i poľnohospodárske organizácie
   projektová a inžinierska činnosť, stavebno-dodávateľská činnosť pre vlastnú investičnú výstavbu
   vedecko-výskumná činnosť, zabezpečovanie funkcie nositeľa technologického systému pri pestovaní jedlých húb a výroba biostimulačného objemového krmiva
   vykonáva: asanačnú činnosť, zber a zvoz uhynutých zvierat, odpadov živočíšneho pôvodu a ostatných konfiškátov a ich účelné a nezávadné využitie
   dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v rámci prevencie a starostlivosti o zdravé prostredie chovov a predchádzanie vzniku nákaz a chorôb zviera vo výrobných objektoch a zariadeniach poľnohospodárskych, potravinárskych a iných organizácií
   odchyt túlavých zvierat
   realizuje automatizovaný systém riadenia podniku
   spravuje zdravotné-rekreačné a školské zariadenia vrátane zariadení verejného stravovania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Marián Babjak - r i a d i t e ľ Pri Suchom Mlyne 38 Bratislava
   Ing. Anton Konušiak - z á s t u p c a r i a d i t e ľ a Nálepkova 71 Bernolákovo
   06.02.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Babjak - r i a d i t e ľ Pri Suchom Mlyne 38 Bratislava
   Ing. Anton Konušiak - z á s t u p c a r i a d i t e ľ a Nálepkova 71 Bernolákovo
   05.02.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. Sokolská 6 Cífer
   Ing. Lukáš Pálenčár , CSc. - zástupca riaditeľa Gwerkovej 7 Bratislava
   13.09.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Lukáš Pálenčár , CSc. - zástupca riaditeľa Gwerkovej 7 Bratislava
   12.09.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   17.05.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. Sokolská 6 Cífer
   16.05.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. - poverený riaditeľ Sokolská 6 Cífer
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   komplexné hospodárenie s fondom obilia, nákup, úprava, triedenie obilnín a ostatných rastlinných výrobkov, vrátane ich odbytu
   výroba priemyselných krmív, prípravkov pre živočíšnu výrobu, výroba gleja, želatín, výrobkov mliekárenských vrátane zabezpečenia surovín na ich výrobu z tuzemska i zo zahraničia, prostredníctvom PZO
   vykonávanie nákupu ovčej vlny
   vývoz výrobkov z vlastne výroby, t.j. gleja, želatíny, kostného a kafilerického tuku, rastlinných výrobkov a pod. a dovoz agrochemikálií do 31.12.1989, cez PZO
   zásobovanie poľnohospodárstva hospodárskymi potrebami, zoohygienickými potrebami, OOPP, strojmi a sezónnymi potrebami
   zásobovanie poľnohospodárstva agrochemikáliami do 31.12.1989
   zabezpečovanie výroby, montáže a opravy strojov a strojného i cestných dopravných prostriedkov pre vlastnú prevádzku i poľnohospodárske organizácie
   projektová a inžinierska činnosť, stavebno-dodávateľská činnosť pre vlastnú investičnú výstavbu
   vedecko-výskumná činnosť, zabezpečovanie funkcie nositeľa technologického systému pri pestovaní jedlých húb a výroba biostimulačného objemového krmiva
   vykonáva: asanačnú činnosť, zber a zvoz uhynutých zvierat, odpadov živočíšneho pôvodu a ostatných konfiškátov a ich účelné a nezávadné využitie
   dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v rámci prevencie a starostlivosti o zdravé prostredie chovov a predchádzanie vzniku nákaz a chorôb zviera vo výrobných objektoch a zariadeniach poľnohospodárskych, potravinárskych a iných organizácií
   odchyt túlavých zvierat
   realizuje automatizovaný systém riadenia podniku
   spravuje zdravotné-rekreačné a školské zariadenia vrátane zariadení verejného stravovania
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Miroslav Belanský , CSc. - poverený riaditeľ Sokolská 6 Cífer