Create Invoice

Mäsový priemysel š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Mäsový priemysel š.p.
Status Destroyed
PIN 00155217
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Mäsový priemysel š.p.
Priemyselná 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00155217
 • Registered seat: Mäsový priemysel š.p., Priemyselná 2, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.02.1998Zrušené obchodné meno:
   Mäsový priemysel š.p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonáva nákup jatočných zvierat /HD, teľatá, ošípané, ovce, kozy, jahňatá, kozľatá a kone/
   vyrába a spracúva jatočné a mäsové výrobky /odbor 764 JKPOV/ vrátane predaja vo vlastných predajniach a zabezpečovanie rovnomerného zásobovania mäsom v rámci SSR
   zabezpečuje technický rozvoj a projektovú a investičnú výstavbu ako aj výrobu a opravu technických zariadení mäsového priemyslu a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti
   dovoz a vývoz tovaru prostredníctvom PZO
   výroba jatočného hovädzieho dobytka a jatočnej hydiny
   výroba tvarovaných krmív
   nákup a odber poľnohospodárskych výrobkov a potrieb /surovín na výrobu krmív/
   stavebná výroba pre vlastné potreby
   zabezpečuje zavlažovanie vodou pre okolité poľnohospodárske podniky a strediská pre výkrm HD, prístrek do závlah
   poskytuje služby
   dopravu pre iné organizácie do 31.12.1995
   spracúva prípravnú a projektovú dokumentáciu pre stavby Mäsového priemyslu do výšky rozpočtového nákladu stavby 20 mil. Kčs
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Mäsový priemysel š.p. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vykonáva nákup jatočných zvierat /HD, teľatá, ošípané, ovce, kozy, jahňatá, kozľatá a kone/
   vyrába a spracúva jatočné a mäsové výrobky /odbor 764 JKPOV/ vrátane predaja vo vlastných predajniach a zabezpečovanie rovnomerného zásobovania mäsom v rámci SSR
   zabezpečuje technický rozvoj a projektovú a investičnú výstavbu ako aj výrobu a opravu technických zariadení mäsového priemyslu a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti
   dovoz a vývoz tovaru prostredníctvom PZO
   výroba jatočného hovädzieho dobytka a jatočnej hydiny
   výroba tvarovaných krmív
   nákup a odber poľnohospodárskych výrobkov a potrieb /surovín na výrobu krmív/
   stavebná výroba pre vlastné potreby
   zabezpečuje zavlažovanie vodou pre okolité poľnohospodárske podniky a strediská pre výkrm HD, prístrek do závlah
   poskytuje služby
   dopravu pre iné organizácie do 31.12.1995
   spracúva prípravnú a projektovú dokumentáciu pre stavby Mäsového priemyslu do výšky rozpočtového nákladu stavby 20 mil. Kčs
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ