Create Invoice

Mraziarne, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Mraziarne, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00155471
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Mraziarne, štátny podnik
Trenčianska 53
82513
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00155471
 • Registered seat: Mraziarne, štátny podnik, Trenčianska 53, 82513, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.02.2003Zrušené obchodné meno:
   Mraziarne, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vyrába:
   ocot (odbor 757 JKPOV)
   upravené morské ryby a výrobky z rýb a morských zvierat (odbor 762 JKPOV)
   ovocné a zeleninové výrobky mrazené (odbor 771 JKPOV)
   mliekárenské výrobky (odbor 767 JKPOV)
   tepelnú energiu
   stroje a náhradné súčiastky pre vlastný priemysel
   vykonáva:
   zmrazovanie ovocia a zeleniny a mäsa vrátane skladovania v mraziarenských kapacitách
   nákup základnej suroviny od prvovýrobcov a obchodných organizácií a maloobchodnú činnnosť vo vlastných zariadeniach
   zabezpečuje:
   výskum a vývoj v mraziarenskom priemysle
   zásobovanie vnútorného trhu výrobkami vlastnej produkcie a obchodným tovarom iných výrobcov a v raámci odbytu aj veľkoobchodnú činnosť
   zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 23.07.1990 pod č.j. 13/7164/134/90 reg. č.: 10800623 v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z vlastnej produkcie organizácie uvedených v prílohe, ktorá je súčasťou tohto povolenia
   dovoz vecí za účelom predaja a vecí na zaistenie vlastnej výrobnej činnosti organizácie uvedených v prílohe, ktorá je súčasťou tohto povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR formou prenajímania skladovacích a zmrazovacích kapacít a formou výroby mrazených ovocných a zeleninových výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   08.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Peleška Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec - obchodný námestník, zástupca riaditeľa Synekova 11 Bratislava
   09.07.1991Nové obchodné meno:
   Mraziarne, štátny podnik v likvidácii
   08.07.1991Zrušené obchodné meno:
   Mraziarne, štátny podnik
   23.04.1991Nové obchodné meno:
   Mraziarne, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vyrába:
   ocot (odbor 757 JKPOV)
   upravené morské ryby a výrobky z rýb a morských zvierat (odbor 762 JKPOV)
   ovocné a zeleninové výrobky mrazené (odbor 771 JKPOV)
   mliekárenské výrobky (odbor 767 JKPOV)
   tepelnú energiu
   stroje a náhradné súčiastky pre vlastný priemysel
   vykonáva:
   zmrazovanie ovocia a zeleniny a mäsa vrátane skladovania v mraziarenských kapacitách
   nákup základnej suroviny od prvovýrobcov a obchodných organizácií a maloobchodnú činnnosť vo vlastných zariadeniach
   zabezpečuje:
   výskum a vývoj v mraziarenskom priemysle
   zásobovanie vnútorného trhu výrobkami vlastnej produkcie a obchodným tovarom iných výrobcov a v raámci odbytu aj veľkoobchodnú činnosť
   zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 23.07.1990 pod č.j. 13/7164/134/90 reg. č.: 10800623 v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z vlastnej produkcie organizácie uvedených v prílohe, ktorá je súčasťou tohto povolenia
   dovoz vecí za účelom predaja a vecí na zaistenie vlastnej výrobnej činnosti organizácie uvedených v prílohe, ktorá je súčasťou tohto povolenia
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR formou prenajímania skladovacích a zmrazovacích kapacít a formou výroby mrazených ovocných a zeleninových výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Juraj Peleška Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec - obchodný námestník, zástupca riaditeľa Synekova 11 Bratislava