Create Invoice

Potravinoprojekt, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Potravinoprojekt, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00156388
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Potravinoprojekt, štátny podnik
Bratislava
Contact Information
Email ppb@ppba.sk
Website http://www.ppba.sk
Phone(s) +421264369449, +421264367365, +421264369986, +421264367367, +421264367421
Mobile phone(s) +421949159479
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00156388
 • Registered seat: Potravinoprojekt, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Potravinoprojekt, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracúva prípravnú a projektovu dokumentáciu pre stavby potravinárskeho priemyslu, vrátane súvisiacich pomocných a inžinierskych stavieb, územno-plánovacie podklady /urbanistické štúdie územné generely/ na základe schválenej územno-plánovacej dokumentácie schváleného útvaru pre riešenie výrobných areálov potravinárskeho priemyslu, objemovú typizáciu na základe vymedzenia úloh plánu celoštátnej typizácie
   zabezpečuje vývoz projektových prác do zahraničia prostredníctvom podniku zahraničného obchodu
   vykonáva inžiniersku činnosť pre investičnú výstavbu potravinárskeho priemyslu
   sprostredkovanie výstavby investičných celkov a technológie pre výrobu a obchod
   zabezpečovanie montáže a servis pre technologické zariadenie
   dovoz montážnych celkov a technologických zariadení vrátane náhradných dielov pre potravinársky priemysel zo zahradničia
   vývoz montážnych celkov a technologických zariadení vrátane náhradných dielov pre potravinársky priemysel do zahraničia
   vývoz poľnohospodárskych produktov a výrobkov potravinárskeho priemyslu do zahraničia
   dovoz poľnohospodárskych produktov a výrobkov potravinárskeho priemyslu zo zahraničia
   zabezpečovanie veľkoobchodnej činnosti /kúpa-predaj/ poľnohospodárskych produktov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na vnútornom trhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Hurbanič - vedúci projektového strediska 110, prvý zástupca riaditeľa Vajnorská 43 Bratislava
   Ing. Kurt Kristel - vedúci projektového strediska 120, druhý zástupca riaditeľa Szatóova 75 Bratislava
   Ing. František Melkus Smeralova 27 Bratislava
   12.08.1991Nové predmety činnosti:
   vývoz poľnohospodárskych produktov a výrobkov potravinárskeho priemyslu do zahraničia
   dovoz poľnohospodárskych produktov a výrobkov potravinárskeho priemyslu zo zahraničia
   zabezpečovanie veľkoobchodnej činnosti /kúpa-predaj/ poľnohospodárskych produktov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na vnútornom trhu
   10.04.1991Nové predmety činnosti:
   dovoz montážnych celkov a technologických zariadení vrátane náhradných dielov pre potravinársky priemysel zo zahradničia
   vývoz montážnych celkov a technologických zariadení vrátane náhradných dielov pre potravinársky priemysel do zahraničia
   23.10.1990Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výstavby investičných celkov a technológie pre výrobu a obchod
   zabezpečovanie montáže a servis pre technologické zariadenie
   17.04.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Hurbanič - vedúci projektového strediska 110, prvý zástupca riaditeľa Vajnorská 43 Bratislava
   Ing. Kurt Kristel - vedúci projektového strediska 120, druhý zástupca riaditeľa Szatóova 75 Bratislava
   16.04.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   10.10.1988Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Melkus Smeralova 27 Bratislava
   09.10.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Viktro Kyškyn Lubinská 6 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Potravinoprojekt, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   spracúva prípravnú a projektovu dokumentáciu pre stavby potravinárskeho priemyslu, vrátane súvisiacich pomocných a inžinierskych stavieb, územno-plánovacie podklady /urbanistické štúdie územné generely/ na základe schválenej územno-plánovacej dokumentácie schváleného útvaru pre riešenie výrobných areálov potravinárskeho priemyslu, objemovú typizáciu na základe vymedzenia úloh plánu celoštátnej typizácie
   zabezpečuje vývoz projektových prác do zahraničia prostredníctvom podniku zahraničného obchodu
   vykonáva inžiniersku činnosť pre investičnú výstavbu potravinárskeho priemyslu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Viktro Kyškyn Lubinská 6 Bratislava