Create Invoice

HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00156817
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik
Exnárova 59
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00156817
 • Registered seat: HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik, Exnárova 59, 82103, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.12.2009Zrušené obchodné meno:
   HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Exnárova 59 Bratislava 29 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných projektových, inžinierskych a konzultačných prác v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia a s nimi spojené výskumné a prieskumné práce predovšetkým v odbore:
   hydrotechniky a hydroenergetiky
   zdravotné - vodohospodárskom
   hydromelioračných stavieb
   strojnej technológie a elektrotechnológie
   ochrany vôd pred znečisťovaním a hospodárenia s odpadmi
   poskytovanie služieb pre organizácie a občanov v oblastiach reprografie, informačných služieb, výpočtovej techniky a programovania
   vykonávanie projektovej činnosti v oblasti pozemných stavieb
   vykonávanie projektovej činnosti v oblasti dopravných stavieb
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ingrid Grundová - poverený riaditeľ Bernolákova 2 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 06.11.2009
   25.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ingrid Grundová - poverený riaditeľ Bernolákova 2 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 06.11.2009
   24.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rozália Baďurová - zástupca riaditeľa Cígeľská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.11.2008
   Ing. Tibor Danáč Clementisova 37 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.11.2008
   05.12.2008Nové sidlo:
   Exnárova 59 Bratislava 29 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rozália Baďurová - zástupca riaditeľa Cígeľská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.11.2008
   Ing. Tibor Danáč Clementisova 37 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.11.2008
   04.12.2008Zrušené sidlo:
   Exnárova 59 Bratislava 29 826 13
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rozália Baďurová Cígeľská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2008
   22.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rozália Baďurová Cígeľská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.04.2008
   21.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 214 821 06
   13.12.2005Nové sidlo:
   Exnárova 59 Bratislava 29 826 13
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 214 821 06
   12.12.2005Zrušené sidlo:
   Exnárova 59 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 29 826 13
   01.12.2003Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu
   18.04.2002Nové sidlo:
   Exnárova 59 Bratislava 821 03
   17.04.2002Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   04.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 29 826 13
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelečenyi Švantnerova 13 Bratislava 841 01
   26.10.2000Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   25.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelečenyi Švantnerova 13 Bratislava 841 01
   24.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Králik Vyšehradská 1 Bratislava
   17.05.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie projektovej činnosti v oblasti pozemných stavieb
   vykonávanie projektovej činnosti v oblasti dopravných stavieb
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru
   16.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie záväzných úloh plánu a plnenie hospodárskych záväzkov štátneho podniku
   vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu oprávnenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   04.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Králik Vyšehradská 1 Bratislava
   03.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Miklas Jégého 17 Bratislava
   10.12.1991Nové obchodné meno:
   HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie záväzných úloh plánu a plnenie hospodárskych záväzkov štátneho podniku
   vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu oprávnenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   vykonávanie komplexných projektových, inžinierskych a konzultačných prác v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia a s nimi spojené výskumné a prieskumné práce predovšetkým v odbore:
   hydrotechniky a hydroenergetiky
   zdravotné - vodohospodárskom
   hydromelioračných stavieb
   strojnej technológie a elektrotechnológie
   ochrany vôd pred znečisťovaním a hospodárenia s odpadmi
   poskytovanie služieb pre organizácie a občanov v oblastiach reprografie, informačných služieb, výpočtovej techniky a programovania
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Oliver Miklas Jégého 17 Bratislava