Create Invoice

Slovfrukt, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovfrukt, š.p.
Status Destroyed
PIN 00157066
Date create 30 December 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovfrukt, š.p.
Metodova 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00157066
 • Registered seat: Slovfrukt, š.p., Metodova 7, Bratislava
 • Date create: 30 December 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Slovfrukt, š.p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Metodova 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je obchodná činnosť v sortimente ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane doplnkového sortimentu...
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   Slovfrukt, š.p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   11.12.1991Zrušené obchodné meno:
   Slovfrukt, š.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   priamy nákup a predaj sterilizovanej a konzervovanej zeleniny, džúsov, kompótov, džemov, sirupov, všetkých druhov mrazenej zeleniny a ovocia a mliečnych mrazených krémov
   federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov povolilo zahraničnoobchodnú činnosť dňa 18.7.1990 pod č.j. 13/1865/133/90 podľa § 6 ods. 1 písm.a) citovaného zákona v tomto rozsahu:
   vývoz a dovoz uvedených v prílohe č. 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Soták - riaditeľ Nábrežie ar. generála L- Svobodu 28 Bratislava
   Ing. juraj Štaffa - zástupca riaditeľa Kuklovská 5 Bratislava
   29.10.1990Nové predmety činnosti:
   federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov povolilo zahraničnoobchodnú činnosť dňa 18.7.1990 pod č.j. 13/1865/133/90 podľa § 6 ods. 1 písm.a) citovaného zákona v tomto rozsahu:
   vývoz a dovoz uvedených v prílohe č. 1
   17.10.1989Nové predmety činnosti:
   priamy nákup a predaj sterilizovanej a konzervovanej zeleniny, džúsov, kompótov, džemov, sirupov, všetkých druhov mrazenej zeleniny a ovocia a mliečnych mrazených krémov
   13.07.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Soták - riaditeľ Nábrežie ar. generála L- Svobodu 28 Bratislava
   Ing. juraj Štaffa - zástupca riaditeľa Kuklovská 5 Bratislava
   12.07.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Soták Nábrežie ar. generála L- Svobodu 28 Bratislava
   27.04.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Soták Nábrežie ar. generála L- Svobodu 28 Bratislava
   26.04.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Alojz Jajcay - podľa § 70 zák.č. 88/1980 Zb. vykonávaním funkcie riaditeľa je poverený Komenského 17 Pezinok
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   Slovfrukt, š.p.
   Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je obchodná činnosť v sortimente ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane doplnkového sortimentu...
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Alojz Jajcay - podľa § 70 zák.č. 88/1980 Zb. vykonávaním funkcie riaditeľa je poverený Komenského 17 Pezinok