Create Invoice

Zelenina Bratislava, š. p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Zelenina Bratislava, š. p.
Status Destroyed
PIN 00157074
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Zelenina Bratislava, š. p.
Mýtna 15
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00157074
 • Registered seat: Zelenina Bratislava, š. p., Mýtna 15, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.06.2001Zrušené obchodné meno:
   Zelenina Bratislava, š. p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   25.08.1992Nové obchodné meno:
   Zelenina Bratislava, š. p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   24.08.1992Zrušené obchodné meno:
   Zelenina Bratislava, š.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru s poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: 1. maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch: ovocie, zelenina, zemiaky a výpestky a výrobkov z nich, vrátane trhovej úpravy; 2. výkup ovocia, zeleniny a zemiakov od pestovateľov; 3. nákup a predaj pestovateľských prostriedkov; 4. nákup a predaj vianočných stromkov; 5. výroba zariadení a prostriedkov súvisiacich s hlavnou činnosťou a poskytovanie s ňou spojených služieb; 6. nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR; 7. priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť; 8. veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a ostatným odberateľom; 9. realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnyžch noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií. V rámci základného predmetu činnosti sa vymedzuje tento povinný predmet činnosti: 1. zásobovanie a uspokojovanie potrieb občanov ovocím zeleninou a zemiakmi na vnútornom trhu v územnej pôsobnosti podniku; 2. prednostné zásobovanie Bratislavy, krajských miest a ostatnýchj priemyselných a turistických centier ovocím a zeleninou. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Mgr. Tatiana Jakubcová Duklianska 5 Bratislava
   19.06.1992Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tatiana Jakubcová Duklianska 5 Bratislava
   18.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kanianský Drobného 17 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Zelenina Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru s poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: 1. maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch: ovocie, zelenina, zemiaky a výpestky a výrobkov z nich, vrátane trhovej úpravy; 2. výkup ovocia, zeleniny a zemiakov od pestovateľov; 3. nákup a predaj pestovateľských prostriedkov; 4. nákup a predaj vianočných stromkov; 5. výroba zariadení a prostriedkov súvisiacich s hlavnou činnosťou a poskytovanie s ňou spojených služieb; 6. nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR; 7. priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť; 8. veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a ostatným odberateľom; 9. realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnyžch noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií. V rámci základného predmetu činnosti sa vymedzuje tento povinný predmet činnosti: 1. zásobovanie a uspokojovanie potrieb občanov ovocím zeleninou a zemiakmi na vnútornom trhu v územnej pôsobnosti podniku; 2. prednostné zásobovanie Bratislavy, krajských miest a ostatnýchj priemyselných a turistických centier ovocím a zeleninou. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Kanianský Drobného 17 Bratislava