Create Invoice

OTEX-Textil, Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OTEX-Textil, Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00157147
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat OTEX-Textil, Bratislava, štátny podnik
Leškova 4
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00157147
 • Registered seat: OTEX-Textil, Bratislava, štátny podnik, Leškova 4, 81104, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.11.2007Zrušené obchodné meno:
   OTEX-Textil, Bratislava, štátny podnik "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Leškova 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä:
   1./ maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, prípadne výrobnú činnosť v sortimentoch textilný tovar, textilná galantéria, podlahové krytiny, bytový textil, papier, umelé kvetiny, módne doplnky a strihy a v doplnkovom sortimente pre poskytovanie ucelenej ponuky najmä v sortimente odevného tovaru, klobučníckeho tovaru, obuvi, koženej galantérie a ostatného priemyselného tovaru, predaj partiového tovaru v uvedených sortimentoch
   2./ poskytovanie služieb súvisiacich s maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou
   3./ veľkoobchodný predaj v sortimente textilu spotrebným družstvám a ostatným odberateľom
   4./ nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR
   5./ priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   6./ realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií. V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   26.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   18.10.1999Nové obchodné meno:
   OTEX-Textil, Bratislava, štátny podnik "v likvidácii"
   Nové sidlo:
   Leškova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä:
   1./ maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, prípadne výrobnú činnosť v sortimentoch textilný tovar, textilná galantéria, podlahové krytiny, bytový textil, papier, umelé kvetiny, módne doplnky a strihy a v doplnkovom sortimente pre poskytovanie ucelenej ponuky najmä v sortimente odevného tovaru, klobučníckeho tovaru, obuvi, koženej galantérie a ostatného priemyselného tovaru, predaj partiového tovaru v uvedených sortimentoch
   2./ poskytovanie služieb súvisiacich s maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou
   3./ veľkoobchodný predaj v sortimente textilu spotrebným družstvám a ostatným odberateľom
   4./ nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR
   5./ priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   6./ realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií. V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor