Create Invoice

OTEX - Odevy, Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OTEX - Odevy, Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00157171
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat OTEX - Odevy, Bratislava š.p.
Líčšie údolie 61
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00157171
 • Registered seat: OTEX - Odevy, Bratislava š.p., Líčšie údolie 61, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.06.2007Zrušené obchodné meno:
   OTEX - Odevy, Bratislava š.p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Líčšie údolie 61 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb.
   Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: maloobchodnú a veľkoobchodnú, prípadne výrobnú činnosť v sortimentoch odevný tovar, odevy z gumy a plastických hmôt, odevy z imitácie a usní klobučnícky tovar, módne doplnky a strihy, partiový tovar a v doplnkových sortimentoch textilný tovar, textilná galantéria a módné doplnky, obuv, domáce potreby a ostatný priemyselný tovar
   poskytovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
   veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom
   nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií opravnených na zahranično - obchdnú činnosť predovšetkým vpôsobnosti MOCR SSR
   priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično - obchodnú činnosť
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a slu žieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií, v súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   vývoz pomaloobratkových druhov tovarov do zahraničia
   nákup takých tovarov v zahraničí, ktoré výrobcovia v ČSFR neponúkajú, resp. ktorých ponuka nezodpovedá požiadavkám kupujúcich
   nakladateľská činnosť v oblasti výroby, vydávania a distribúcie neperiodických publikácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   28.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konečný - likvidátor Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Ing. Vladimír Sobota - ekonomický námestník,zástupca riaditeľa Buďonného 37 Bratislava
   26.10.1994Nové obchodné meno:
   OTEX - Odevy, Bratislava š.p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Marián Konečný - likvidátor Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   25.10.1994Zrušené obchodné meno:
   OTEX - Odevy, Bratislava, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Chrappa Ipeľská 13 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   OTEX - Odevy, Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Líčšie údolie 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb.
   Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: maloobchodnú a veľkoobchodnú, prípadne výrobnú činnosť v sortimentoch odevný tovar, odevy z gumy a plastických hmôt, odevy z imitácie a usní klobučnícky tovar, módne doplnky a strihy, partiový tovar a v doplnkových sortimentoch textilný tovar, textilná galantéria a módné doplnky, obuv, domáce potreby a ostatný priemyselný tovar
   poskytovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
   veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom
   nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií opravnených na zahranično - obchdnú činnosť predovšetkým vpôsobnosti MOCR SSR
   priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično - obchodnú činnosť
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a slu žieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií, v súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   vývoz pomaloobratkových druhov tovarov do zahraničia
   nákup takých tovarov v zahraničí, ktoré výrobcovia v ČSFR neponúkajú, resp. ktorých ponuka nezodpovedá požiadavkám kupujúcich
   nakladateľská činnosť v oblasti výroby, vydávania a distribúcie neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Chrappa Ipeľská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Sobota - ekonomický námestník,zástupca riaditeľa Buďonného 37 Bratislava