Create Invoice

Dunaj - Dom módy, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dunaj - Dom módy, š.p.
Status Destroyed
PIN 00157368
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Dunaj - Dom módy, š.p.
nám. SNP 30
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00157368
 • Registered seat: Dunaj - Dom módy, š.p., nám. SNP 30, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.02.1992Zrušené obchodné meno:
   Dunaj - Dom módy, š.p.
   Zrušené sidlo:
   nám. SNP 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb verejného a závodného stravovania pre vlastných pracovníkov i pracovníkov iných organizácií
   vývoz spotrebného tovaru z majetku organizácie a dovoz spotrebného tzovaru pre obohatenie vnútorného trhu s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično.obchodnú činnosť
   nákup z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR
   poskytovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
   maloobchodnú a veľkoobchodnú, prípadne výrobnú činnosť v sortimentoch textilu, odevy, obuv, textilná a kožená galantéria, kožušiny, podlahové kritiny, bytový textil, odevy z gumy a plastových hmôt, odevy z imitácie a usní, klobučnický tovar, umelé kvetiny a ostatný priemyselný tovara v doplnkovom sortimente k tomuto tovaru ako aj v partiovom tovare v uvedených sortimentoch
   Základný predmet činnosti š.p. je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom š.p. vykonáva najmä:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Peter Borovský - obchodný námestník, zástupca riaditeľa Dudvážska 17 Bratislava
   Ing Miroslav Fiala - riaditeľ Bagarova 24 Bratislava
   11.04.1991Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb verejného a závodného stravovania pre vlastných pracovníkov i pracovníkov iných organizácií
   vývoz spotrebného tovaru z majetku organizácie a dovoz spotrebného tzovaru pre obohatenie vnútorného trhu s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   11.05.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Peter Borovský - obchodný námestník, zástupca riaditeľa Dudvážska 17 Bratislava
   10.05.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   28.04.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Miroslav Fiala - riaditeľ Bagarova 24 Bratislava
   27.04.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   JUDr Dagmar Hodáňová - riaditeľka Trebišovská 2 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Dunaj - Dom módy, š.p.
   Nové sidlo:
   nám. SNP 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično.obchodnú činnosť
   nákup z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR
   poskytovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
   maloobchodnú a veľkoobchodnú, prípadne výrobnú činnosť v sortimentoch textilu, odevy, obuv, textilná a kožená galantéria, kožušiny, podlahové kritiny, bytový textil, odevy z gumy a plastových hmôt, odevy z imitácie a usní, klobučnický tovar, umelé kvetiny a ostatný priemyselný tovara v doplnkovom sortimente k tomuto tovaru ako aj v partiovom tovare v uvedených sortimentoch
   Základný predmet činnosti š.p. je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom š.p. vykonáva najmä:
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   JUDr Dagmar Hodáňová - riaditeľka Trebišovská 2 Bratislava