Create Invoice

Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p.
Status Destroyed
PIN 00159743
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p.
Urxova 1
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00159743
 • Registered seat: Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p., Urxova 1, 82103, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.1990Zrušené obchodné meno:
   Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je projektová, investorská a výskumná a vývojová činnosť pre organizácie vnútorného obchodu. V rámci tejto základnej činnosti štátny podnik vykonáva najmä
   spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stravieb obchodu a cestovného ruchu, stavieb pre občiansku vybavenosť, účelové, doplňujúce a podmieňujúce stavby bez obmedzenia investičných nákladov stavieb
   predprojektovú prípravu a dokumentáciu stavieb obchodu a cestovného ruchu, občianskych a bytových stavieb a ich účelových doplňujúcich a podmieňujúcich stavieb bez obmedzenia investičných nákladov
   spracovanie urganistických štúdií a územných generalov na základe schválenej územno-plánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón
   spracovanie územných projektov zón na základe schválenej územno-plánovacej dokumentácie sídleného útvaru, pre riadenie územné - stredísk obchodu a cestovného ruchu
   výskum v oblasti technického, technologického a organizačného rozvoja prierezových činností odvetvia MOCR SSR
   vývoj a realizáciu výsledkov výskumu vývojovým a konštrukčným riešením vrátane zhotovenia funkčného vzoru alebo prototypu
   činnosť VP VTR s medzirezortnou pôsobnosťou v oblasti techniky, technológie, organizácie a riadenia obchodno-technologických procesov
   realizáciu pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov
   V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavel Szomolányi Zálužická 7 Bratislava
   Ing. Jozef Tyl - ekonomicko-obchodný námestník, zástupca riaditeľa 76 Holasice
   17.04.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tyl - ekonomicko-obchodný námestník, zástupca riaditeľa 76 Holasice
   16.04.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Polák - výrobno-technický námestník, zástupca riaditeľa K. Adlera 12 Bratislava
   07.09.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Polák - výrobno-technický námestník, zástupca riaditeľa K. Adlera 12 Bratislava
   06.09.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   18.05.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavel Szomolányi Zálužická 7 Bratislava
   17.05.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Pintér Povraznícka 8 Bratislava
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je projektová, investorská a výskumná a vývojová činnosť pre organizácie vnútorného obchodu. V rámci tejto základnej činnosti štátny podnik vykonáva najmä
   spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stravieb obchodu a cestovného ruchu, stavieb pre občiansku vybavenosť, účelové, doplňujúce a podmieňujúce stavby bez obmedzenia investičných nákladov stavieb
   predprojektovú prípravu a dokumentáciu stavieb obchodu a cestovného ruchu, občianskych a bytových stavieb a ich účelových doplňujúcich a podmieňujúcich stavieb bez obmedzenia investičných nákladov
   spracovanie urganistických štúdií a územných generalov na základe schválenej územno-plánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón
   spracovanie územných projektov zón na základe schválenej územno-plánovacej dokumentácie sídleného útvaru, pre riadenie územné - stredísk obchodu a cestovného ruchu
   výskum v oblasti technického, technologického a organizačného rozvoja prierezových činností odvetvia MOCR SSR
   vývoj a realizáciu výsledkov výskumu vývojovým a konštrukčným riešením vrátane zhotovenia funkčného vzoru alebo prototypu
   činnosť VP VTR s medzirezortnou pôsobnosťou v oblasti techniky, technológie, organizácie a riadenia obchodno-technologických procesov
   realizáciu pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov
   V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Pintér Povraznícka 8 Bratislava