Create Invoice

Výstavníctvo, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výstavníctvo, š.p.
Status Destroyed
PIN 00164411
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Výstavníctvo, š.p.
Prievozská 18
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00164411
 • Registered seat: Výstavníctvo, š.p., Prievozská 18, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Výstavníctvo, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výstavná a iná súvisiaca hospodárska činnosť plní kultúrno.politické úlohy rezortu a celého odvetvia kultúry SSR
   realizuje celoštátne, celoslovenské a zahraničné výstavy
   vyhotovuje a dodáva vybavenie interiérov kultúrnych objektov národných výborov, kultúrnych a spoločenských zariadení, organizácií a inštitúcií
   realizuje trvalé muzeálne a galerijné expozície , pamätné izby a izby revolučných tradícií
   zabezpečuje tvorbu a výrobu zvukovo-obrazových záznamov pre výstavy, štátno-politickú a komerčnú propagáciu, zabezpečuje servis audiovizuálnej techniky
   vyrába a zuabezpečuje výstavnícke zariadenia a ostatnú techniku pre výstavy vrátane servisu a požičiavanie
   vytvára projektovú a produkčnú činnosť pre výstavy a realizáciu interiérov a výstavné práce súvisiace s výstavníckou tvorbou
   realizuje propagačné materiály, zabezpečuje tlač katalogov a plagátov pre výstavy
   zabezpečuje skladovacie priestory pre dovezené a vyvezené výstavy MK SSR
   zabezpečuje výrobu obalov na prepravu hudobných nástrojov a umeleckých diel
   vyrába zástavy pre štátnopolitickú propagáciu
   zabezpečuje výrobu informačných systémov pre architektonické a urbanistické celky
   zabezpečuje individuálnu výrobu pre politické propagačno-agitačné účely
   realizuje divadelné dekorácie podľa scénografických návrhov
   realizuje inú vhodnú doplnkovú činnosť, ktorou zabezpečuje predovšetkým lepšie využívanie svojich pracovných a technologických možností
   prednostne zabezpečuje objednávky, ktoré vyplývajú z kultúrno-politických úloh MK SSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. ´ˇLubomír Chmelík , CSC V Záhradách 11 Bratislava
   Ing.arch. Rudolf Slabej - vedúci útvaru obchodnej,projekčnej a inžinierskej činnosti,zástupca riaditeľa Čs.parašutistov 21 Bratislava
   29.10.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Rudolf Slabej - vedúci útvaru obchodnej,projekčnej a inžinierskej činnosti,zástupca riaditeľa Čs.parašutistov 21 Bratislava
   12.02.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. ´ˇLubomír Chmelík , CSC V Záhradách 11 Bratislava
   11.02.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Karol Ivančík Podjavorinskej 13 Bratislava
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Výstavníctvo, š.p.
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výstavná a iná súvisiaca hospodárska činnosť plní kultúrno.politické úlohy rezortu a celého odvetvia kultúry SSR
   realizuje celoštátne, celoslovenské a zahraničné výstavy
   vyhotovuje a dodáva vybavenie interiérov kultúrnych objektov národných výborov, kultúrnych a spoločenských zariadení, organizácií a inštitúcií
   realizuje trvalé muzeálne a galerijné expozície , pamätné izby a izby revolučných tradícií
   zabezpečuje tvorbu a výrobu zvukovo-obrazových záznamov pre výstavy, štátno-politickú a komerčnú propagáciu, zabezpečuje servis audiovizuálnej techniky
   vyrába a zuabezpečuje výstavnícke zariadenia a ostatnú techniku pre výstavy vrátane servisu a požičiavanie
   vytvára projektovú a produkčnú činnosť pre výstavy a realizáciu interiérov a výstavné práce súvisiace s výstavníckou tvorbou
   realizuje propagačné materiály, zabezpečuje tlač katalogov a plagátov pre výstavy
   zabezpečuje skladovacie priestory pre dovezené a vyvezené výstavy MK SSR
   zabezpečuje výrobu obalov na prepravu hudobných nástrojov a umeleckých diel
   vyrába zástavy pre štátnopolitickú propagáciu
   zabezpečuje výrobu informačných systémov pre architektonické a urbanistické celky
   zabezpečuje individuálnu výrobu pre politické propagačno-agitačné účely
   realizuje divadelné dekorácie podľa scénografických návrhov
   realizuje inú vhodnú doplnkovú činnosť, ktorou zabezpečuje predovšetkým lepšie využívanie svojich pracovných a technologických možností
   prednostne zabezpečuje objednávky, ktoré vyplývajú z kultúrno-politických úloh MK SSR
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   JUDr. Karol Ivančík Podjavorinskej 13 Bratislava