Create Invoice

OPUS, československé hudobné vydavateľstvo, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OPUS, československé hudobné vydavateľstvo, š.p.
Status Destroyed
PIN 00164461
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat OPUS, československé hudobné vydavateľstvo, š.p.
Mlynské Nivy č. 73
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00164461
 • Registered seat: OPUS, československé hudobné vydavateľstvo, š.p., Mlynské Nivy č. 73, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   OPUS, československé hudobné vydavateľstvo, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy č. 73 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávať slovenskú, českú a svetovú hudobnú tvorbu, slovesné umenie a hovorené slovo a šíriť ich prostredníctvom zvukových a zvukoobrazových záznamov všetkého druhu, hudobnín a kníh o hudbe
   vyrábať a rozmnožovať zvukové a zvukoobrazové záznamy na zvukových a zvukoobrazových nosičoch, hudobniny, knihy o hudbe a iné tlačené materiály, ako aj výrobky súvisiace s touto činnosťou
   získavať nakladateľské a subnakladateľské a im príbuzné autorské práva od autorov a nakladateľstiev a obchodovať s týmito právami v tuzemsku a v zahraničí
   prenajímať nahrávacie štúdiá domácim a zahraničným záujemcom a poskytovať služby pri vyhotovovaní záznamov všetkého druhu
   propagovať a popularizovať svoju produkciu vrátane prevádzky osobitných zariadení.
   samostatne organizovať a ralizovať zahraničnoobchodnú činnosť v oblasti všetkých tovarových skupín, výnimkou komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ivan Bradáč Borodáčova 9 Bratislava
   22.04.1992Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   21.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   OPUS, československé hudobné vydavateľstvo, š.p.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy č. 73 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vydávať slovenskú, českú a svetovú hudobnú tvorbu, slovesné umenie a hovorené slovo a šíriť ich prostredníctvom zvukových a zvukoobrazových záznamov všetkého druhu, hudobnín a kníh o hudbe
   vyrábať a rozmnožovať zvukové a zvukoobrazové záznamy na zvukových a zvukoobrazových nosičoch, hudobniny, knihy o hudbe a iné tlačené materiály, ako aj výrobky súvisiace s touto činnosťou
   získavať nakladateľské a subnakladateľské a im príbuzné autorské práva od autorov a nakladateľstiev a obchodovať s týmito právami v tuzemsku a v zahraničí
   prenajímať nahrávacie štúdiá domácim a zahraničným záujemcom a poskytovať služby pri vyhotovovaní záznamov všetkého druhu
   propagovať a popularizovať svoju produkciu vrátane prevádzky osobitných zariadení.
   samostatne organizovať a ralizovať zahraničnoobchodnú činnosť v oblasti všetkých tovarových skupín, výnimkou komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ivan Bradáč Borodáčova 9 Bratislava