Create Invoice

Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, š.p.
Status Destroyed
PIN 00164500
Date create 07 September 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, š.p.
nám. SNP č. 12
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00164500
 • Registered seat: Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, š.p., nám. SNP č. 12, Bratislava
 • Date create: 07 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.1995Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, š.p.
   Zrušené sidlo:
   nám. SNP č. 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie neperiodických publikácií v rozsahu oprávnenia vydaného MK SR
   maloobchodný predaj vlastnej produkcie vydavateľstva
   obstarávanie návrhov a výroby a odbytu merkantilových tlačovín pre potreby organizácií a súkromných podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov
   veľkoobchodný predaj knižnej produkcie, merkantilu, účelových a záujmových publikácií a ostatnej produkcie vydavateľstva cez obchodné organizácie a vlastnými odbytovými cestami
   propagácia a výstavná činnosť
   agentúrna činnosť
   vydávanie neperiodických a periodických publikácií
   maloobchodný predaj vlastnej produkcie vydavateľstva, nosičov zvuku a obrazu počítačových hier, hračiek, školských a papierenských potrieb, textilných výrobkov, drogistického tovaru a pomôcok pre handicapované deti
   sprostredkovanie výroby, zabezpečenie návrhov a odbytu merkantilových tlačovín
   veľkoobchodný predaj kníh, merkantilu a ostatnej produkcie vydavateľstva
   propagačná, výstavná a agentúrna činnosť
   premietanie filmov pre deti
   prenájom nebytových priestorov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Jankovič - riaditeľ Starhradská 8 Bratislava
   26.10.1995Nové predmety činnosti:
   vydávanie neperiodických a periodických publikácií
   maloobchodný predaj vlastnej produkcie vydavateľstva, nosičov zvuku a obrazu počítačových hier, hračiek, školských a papierenských potrieb, textilných výrobkov, drogistického tovaru a pomôcok pre handicapované deti
   sprostredkovanie výroby, zabezpečenie návrhov a odbytu merkantilových tlačovín
   veľkoobchodný predaj kníh, merkantilu a ostatnej produkcie vydavateľstva
   propagačná, výstavná a agentúrna činnosť
   premietanie filmov pre deti
   prenájom nebytových priestorov
   31.05.1995Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, š.p.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Jankovič - riaditeľ Starhradská 8 Bratislava
   30.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo MLADĚ LETA, š. p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Oldrich Polák Budova-teľská 24 Bratislava
   13.01.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oldrich Polák Budova-teľská 24 Bratislava
   12.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Hykisch Lumumbova 18 Bratislava
   07.09.1990Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo MLADĚ LETA, š. p.
   Nové sidlo:
   nám. SNP č. 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie neperiodických publikácií v rozsahu oprávnenia vydaného MK SR
   maloobchodný predaj vlastnej produkcie vydavateľstva
   obstarávanie návrhov a výroby a odbytu merkantilových tlačovín pre potreby organizácií a súkromných podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov
   veľkoobchodný predaj knižnej produkcie, merkantilu, účelových a záujmových publikácií a ostatnej produkcie vydavateľstva cez obchodné organizácie a vlastnými odbytovými cestami
   propagácia a výstavná činnosť
   agentúrna činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Anton Hykisch Lumumbova 18 Bratislava