Create Invoice

Zdravoprojekt, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Zdravoprojekt, š.p.
Status Destroyed
PIN 00165395
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Zdravoprojekt, š.p.
Bárdošova 2/A
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421254772142
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00165395
 • Registered seat: Zdravoprojekt, š.p., Bárdošova 2/A, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Zdravoprojekt, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracúvanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre investičnú výstavbu, prednostne pre rezort zdravotníctva a sociálnych vecí SSR
   vypracúvanie územno-plánovacej dokumentácie
   autorský dozor nad dodržiavaním vypracovanej a dodanej projektovej dokumentácie
   odborné posudzovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavby zdravotníckeho a sociálneho poslania vypracovanú inými organizáciami
   inžinierska činnosť pri príprave stavieb, prednostne v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí SSR
   zaisťovanie prieskumov pre prípravu a projektovanie investičnej výstavby v rámci inžinierskej činnosti
   vypracúvanie typizačných, vývojových a experimentálnych projektov stavieb, prednostne pre zdravotnícke a sociálne poslanie v SSR
   vypracúvanie dokumentácie pre účasť na vnútroštátnych a zahraničných súťažiacich a súbehoch
   Štátny podnik Zdravoprojekt vykonáva aj iné činnosti súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb pre účastníkov cestovného ruchu prostredníctvom cestnovných kancelárií so sídlom v Slovenskej socialistickej republike
   poskytovanie prác a služieb v oblasti automatizovaného spracúvania dát
   poskytovanie plánografických prác maloodberateľom
   Zahranično - obchodná činnosť: Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 3.9.1990 č.j. 13/09265/90, registračné číslo: 10801609 v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou projektovej, inžinierskej a konzultačnej činnosti v odbore zdravotníckych, kúpeľných a rekreačných stavieb
   poskytovanie služieb v zahraničí: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Ďuga - námestník pre projektovú činnosť, prvý zástupca riaditeľa L. Dérera 10 Bratislava
   Ing.arch. Jozef Schuster - riaditeľ Ladislava Dérera 2 Bratislava
   Ing. Jozef Schwarz - námestník pre technický rozvoj a služby, druhý zástupca riaditeľa Ďurgalova 16 Bratislava
   26.11.1990Nové predmety činnosti:
   Zahranično - obchodná činnosť: Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 3.9.1990 č.j. 13/09265/90, registračné číslo: 10801609 v tomto rozsahu:
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou projektovej, inžinierskej a konzultačnej činnosti v odbore zdravotníckych, kúpeľných a rekreačných stavieb
   poskytovanie služieb v zahraničí: - v rozsahu bodu 3/ rozsahu registrácie
   08.08.1990Nové predmety činnosti:
   poskytovanie plánografických prác maloodberateľom
   07.08.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Jozef Schuster - riaditeľ Ladislava Dérera 2 Bratislava
   06.08.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ďuga - námestník pre projektovú činnosť, prvý zástupca riaditeľa L. Dérera 10 Bratislava
   Ing. Jozef Schwarz - námestník pre technický rozvoj a služby, druhý zástupca riaditeľa Ďurgalova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Menkyna Ladislava Dérera 10 Bratislava
   05.08.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Karáč - ekonomický námestník, druhý zástupca riaditeľa Saratovská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Schwarcz - technicko - výrobný námestník, prvý zástupca riaditeľa Ďurgalova 16 Bratislava
   18.05.1990Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb v oblasti automatizovaného spracúvania dát
   10.10.1989Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb pre účastníkov cestovného ruchu prostredníctvom cestnovných kancelárií so sídlom v Slovenskej socialistickej republike
   07.09.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Karáč - ekonomický námestník, druhý zástupca riaditeľa Saratovská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Schwarcz - technicko - výrobný námestník, prvý zástupca riaditeľa Ďurgalova 16 Bratislava
   06.09.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   27.06.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Menkyna Ladislava Dérera 10 Bratislava
   26.06.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch. Viktor Uhliarik - doterajší riaditeľ Fraňa Kráľa 15 Bratislava
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   Zdravoprojekt, š.p.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vypracúvanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre investičnú výstavbu, prednostne pre rezort zdravotníctva a sociálnych vecí SSR
   vypracúvanie územno-plánovacej dokumentácie
   autorský dozor nad dodržiavaním vypracovanej a dodanej projektovej dokumentácie
   odborné posudzovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre stavby zdravotníckeho a sociálneho poslania vypracovanú inými organizáciami
   inžinierska činnosť pri príprave stavieb, prednostne v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí SSR
   zaisťovanie prieskumov pre prípravu a projektovanie investičnej výstavby v rámci inžinierskej činnosti
   vypracúvanie typizačných, vývojových a experimentálnych projektov stavieb, prednostne pre zdravotnícke a sociálne poslanie v SSR
   vypracúvanie dokumentácie pre účasť na vnútroštátnych a zahraničných súťažiacich a súbehoch
   Štátny podnik Zdravoprojekt vykonáva aj iné činnosti súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.arch. Viktor Uhliarik - doterajší riaditeľ Fraňa Kráľa 15 Bratislava