Create Invoice

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00166138
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Bratislava, štátny podnik
ul. Obrancov mieru 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00166138
 • Registered seat: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Bratislava, štátny podnik, ul. Obrancov mieru 2, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.08.1992Zrušené obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Bratislava, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   ul. Obrancov mieru 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom podnikania je vydávanie, skladovanie a distribúcia
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány vrátane prvotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému národných výborov a organizácie a ich pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív periodických a neperiodických
   publikácií
   Zbierky zákonov a vestníkov, prípadne časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku.
   skladuje a distribuje ďalšie výrobky papierenského a polygrafického priemyslu
   zabezpečuje za odplatu distribúciu výrobkov
   zabezpečuje vlastnú výrobu tlačív v rámci svojich materiálových a hospodárskych možností
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Hecht Bilíkova 9 Bratislava
   15.04.1992Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   ul. Obrancov mieru 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom podnikania je vydávanie, skladovanie a distribúcia
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány vrátane prvotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému národných výborov a organizácie a ich pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív periodických a neperiodických
   publikácií
   Zbierky zákonov a vestníkov, prípadne časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku.
   skladuje a distribuje ďalšie výrobky papierenského a polygrafického priemyslu
   zabezpečuje za odplatu distribúciu výrobkov
   zabezpečuje vlastnú výrobu tlačív v rámci svojich materiálových a hospodárskych možností
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Hecht Bilíkova 9 Bratislava