Create Invoice

Podnik výpočtovej techniky, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Podnik výpočtovej techniky, š.p.
Status Destroyed
PIN 00166146
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Podnik výpočtovej techniky, š.p.
Miletičova 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00166146
 • Registered seat: Podnik výpočtovej techniky, š.p., Miletičova 3, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.02.2013Zrušené obchodné meno:
   Podnik výpočtovej techniky, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovať komplexné činnosti v oblasti automatizovaného spracovania sociálno.ekonomických informácií pre orgány štátnej štatistiky vrátane vytvorenia jednotnej siete výpočtových stredísk štátnej správy a prevádzkovanie oblastných bánk dát
   vytvárať a využívať informačné systémy pre ďalšie štátne orgány, hlavne pre národné výbory a ich organizácie
   zabezpečovanie poradenskej činnosti a školení v oblasti výpočtovej techniky
   vykonávanie predaja elektrických a elektronických prístrojov a spotrebičov pre domácnosť, vytváranie rozhlasových a televíznych prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
   vykonávanie obchodnej činnosti spočívajúce v poskytovaní reprografických a s tým súvisiacich prác a služieb
   zabezpečovať nákup a predaj výpočtovej, reprografickej a s nimi súvisiacej komunikačnej techniky, ďalej kancelárskej techniky, projektovej dokumentácie automatizovaných systémov a programového vybavenia
   vykonávať práce a služby v oblasti výpočtovej techniky a informatiky a to automatizované spracovanie dát, projektové a programové práce, technický a informačný servis, vývojovú činnosť, realizáciu výstupov a výrobu z vlastnej vývojovej činnosti, montáž a kompletizáciu prostriedkovvýpočtovej techniky, opravy, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení výpočtovej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ondrej Strnád , CSc - riaditeľ Hanulova 3 Bratislava
   Ing Ján Labát - 1.námestník riaditeľa Gorazdova 35 Bratislava
   24.10.1991Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie poradenskej činnosti a školení v oblasti výpočtovej techniky
   vykonávanie predaja elektrických a elektronických prístrojov a spotrebičov pre domácnosť, vytváranie rozhlasových a televíznych prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
   vykonávanie obchodnej činnosti spočívajúce v poskytovaní reprografických a s tým súvisiacich prác a služieb
   09.09.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Ján Labát - 1.námestník riaditeľa Gorazdova 35 Bratislava
   08.09.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Matúš Šrámek - prevádzkový a technický námestník, prvý zástupca riaditeľa Kuklovská 1 Bratislava
   RNDr Ľudovít Tóda - obchodno-ekonomický námestník, druhý zástupca riaditeľa Pri Strelnici 77 Nitra
   03.06.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Ondrej Strnád , CSc - riaditeľ Hanulova 3 Bratislava
   02.06.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Milan Petrovič - riaditeľ Pri Strelnici 6 Nitra
   26.02.1990Nové predmety činnosti:
   zabezpečovať nákup a predaj výpočtovej, reprografickej a s nimi súvisiacej komunikačnej techniky, ďalej kancelárskej techniky, projektovej dokumentácie automatizovaných systémov a programového vybavenia
   23.08.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Matúš Šrámek - prevádzkový a technický námestník, prvý zástupca riaditeľa Kuklovská 1 Bratislava
   RNDr Ľudovít Tóda - obchodno-ekonomický námestník, druhý zástupca riaditeľa Pri Strelnici 77 Nitra
   22.08.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   07.05.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Milan Petrovič - riaditeľ Pri Strelnici 6 Nitra
   06.05.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Jozef Mitošinka kpt.Rašu 31 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Podnik výpočtovej techniky, š.p.
   Nové sidlo:
   Miletičova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovať komplexné činnosti v oblasti automatizovaného spracovania sociálno.ekonomických informácií pre orgány štátnej štatistiky vrátane vytvorenia jednotnej siete výpočtových stredísk štátnej správy a prevádzkovanie oblastných bánk dát
   vytvárať a využívať informačné systémy pre ďalšie štátne orgány, hlavne pre národné výbory a ich organizácie
   vykonávať práce a služby v oblasti výpočtovej techniky a informatiky a to automatizované spracovanie dát, projektové a programové práce, technický a informačný servis, vývojovú činnosť, realizáciu výstupov a výrobu z vlastnej vývojovej činnosti, montáž a kompletizáciu prostriedkovvýpočtovej techniky, opravy, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Jozef Mitošinka kpt.Rašu 31 Bratislava