Create Invoice

Geodetický podnik, š.p. Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Geodetický podnik, š.p. Bratislava
Status Destroyed
PIN 00166219
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Geodetický podnik, š.p. Bratislava
Chlumeckého 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00166219
 • Registered seat: Geodetický podnik, š.p. Bratislava, Chlumeckého 4, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.01.1991Zrušené obchodné meno:
   Geodetický podnik, š.p. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Chlumeckého 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uskutočňovať aj iné činnosti, pokiaľ tým nenarušia plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov
   Činnosti uvedené v písm. a,b,c, sa podniku určujú ako povinný predmet činnosti. Podnikateľskú činnosť v rámci povinného predmetu činnosti podnik uskutoč´ňuje v súlade s celospoločenskými potrebami podľa objednávok zainteresovaných orgánov a organizácií.
   Podnik preberá v plnom rozsahu činnosť zrušenej štátnej hospodárskej organizácie Geodetický ústav, národný podnik, Bratislava. Svoju podnikateľskú činnosč uskutočňuje v súlade so všeobecne právnymi predpismi najmä: - prácami na úseku geodetických základov, - prácami na úseku automatizácie geodetických a kartografických prác, - prácami na úseku automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie, - prácami na úseku inžinierskej geodézie, - prácami na úseku automatizovaného systému riadenia, - servisom zobrazovacích zariadení, - expertíznou a poradenskou činnosťou v odbore geodézia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ján Dobeš , CSc - námestník riaditeľa 1. zástupca Buďonného 4 Bratislava
   Ing Ladislav Gargalovič - riaditeľ Slatinská 34 Bratislava
   Ing Květoslav Spiller - 2.zástupca riaditeľa Ružová dolina 22 Bratislava
   27.04.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing Květoslav Spiller - 2.zástupca riaditeľa Ružová dolina 22 Bratislava
   26.04.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ladislav Babíček - ekonomický námestník, 2. zástupca Chlumeckého 15 Bratislava
   13.11.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ladislav Babíček - ekonomický námestník, 2. zástupca Chlumeckého 15 Bratislava
   Ing Ján Dobeš , CSc - námestník riaditeľa 1. zástupca Buďonného 4 Bratislava
   12.11.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Geodetický podnik, š.p. Bratislava
   Nové sidlo:
   Chlumeckého 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uskutočňovať aj iné činnosti, pokiaľ tým nenarušia plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov
   Činnosti uvedené v písm. a,b,c, sa podniku určujú ako povinný predmet činnosti. Podnikateľskú činnosť v rámci povinného predmetu činnosti podnik uskutoč´ňuje v súlade s celospoločenskými potrebami podľa objednávok zainteresovaných orgánov a organizácií.
   Podnik preberá v plnom rozsahu činnosť zrušenej štátnej hospodárskej organizácie Geodetický ústav, národný podnik, Bratislava. Svoju podnikateľskú činnosč uskutočňuje v súlade so všeobecne právnymi predpismi najmä: - prácami na úseku geodetických základov, - prácami na úseku automatizácie geodetických a kartografických prác, - prácami na úseku automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie, - prácami na úseku inžinierskej geodézie, - prácami na úseku automatizovaného systému riadenia, - servisom zobrazovacích zariadení, - expertíznou a poradenskou činnosťou v odbore geodézia
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ladislav Gargalovič - riaditeľ Slatinská 34 Bratislava