Create Invoice

Slovenská kartografia š.p. Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská kartografia š.p. Bratislava
Status Destroyed
PIN 00166235
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenská kartografia š.p. Bratislava
Peknácesta 17
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00166235
 • Registered seat: Slovenská kartografia š.p. Bratislava, Peknácesta 17, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.08.1992Zrušené obchodné meno:
   Slovenská kartografia š.p. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Peknácesta 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uskutočňovať aj iné činnosti, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov.
   Činnosti uvedené v písm. a/b/c/e/ sa podniku určujú ako povinný predmet činnosti. Podnikateľskú činnosť v rámci povinného predmetu činnosti podnik uskutočňuje v súlade s celospoločenskými potrebami podľa objednávok zainteresovaných orgánov a organizácií.
   Podnik preberá v plnom rozsahu činnosť zrušenej štátnej hospodárskej organizácie Slovenská kartogarafia, národný podnik, Bratislava. Svoju podnikateľskú činnosť podnik uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä a/ na úseku kartografického vydavateľstva a nakladateľstva tvorbou, obnovou a vydávaním kartografických diel pre verejnosť b/ tvorbou a obnovou štátnych máp, c/ tvorbou, obnovou a vydávaním kartogarfických diel pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií, d/ tlačou kartografických diel a neperiodických publikácií, ako aj rozmnožovaním výsledkov geodetických a kartografických prác., e/ prácami na úseku štandardizácie geografického názvoslovia, f/ obchodnou činnosťou g/ propagáciou a odbytom kartografických diel a neperiodických publikácií určených pre vnútornú aj zahraničný trh, h/ expertíznou a poradenskou činnosťou z odboru kartografie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Dušan Fičor - riaditeľ Na vyhliadke 26 Bratislava
   24.11.1989Nový štatutárny orgán:
   Ing Dušan Fičor - riaditeľ Na vyhliadke 26 Bratislava
   23.11.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Pavol Kmeťko - riaditeľ Batkova 5 Bratislava
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Slovenská kartografia š.p. Bratislava
   Nové sidlo:
   Peknácesta 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uskutočňovať aj iné činnosti, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov.
   Činnosti uvedené v písm. a/b/c/e/ sa podniku určujú ako povinný predmet činnosti. Podnikateľskú činnosť v rámci povinného predmetu činnosti podnik uskutočňuje v súlade s celospoločenskými potrebami podľa objednávok zainteresovaných orgánov a organizácií.
   Podnik preberá v plnom rozsahu činnosť zrušenej štátnej hospodárskej organizácie Slovenská kartogarafia, národný podnik, Bratislava. Svoju podnikateľskú činnosť podnik uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä a/ na úseku kartografického vydavateľstva a nakladateľstva tvorbou, obnovou a vydávaním kartografických diel pre verejnosť b/ tvorbou a obnovou štátnych máp, c/ tvorbou, obnovou a vydávaním kartogarfických diel pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií, d/ tlačou kartografických diel a neperiodických publikácií, ako aj rozmnožovaním výsledkov geodetických a kartografických prác., e/ prácami na úseku štandardizácie geografického názvoslovia, f/ obchodnou činnosťou g/ propagáciou a odbytom kartografických diel a neperiodických publikácií určených pre vnútornú aj zahraničný trh, h/ expertíznou a poradenskou činnosťou z odboru kartografie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Kmeťko - riaditeľ Batkova 5 Bratislava