Create Invoice

IGHP Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum Žilina, odštepný závod Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IGHP Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum Žilina, odštepný závod Bratislava
Status Destroyed
PIN 00166308
Date create 12 November 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat IGHP Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum Žilina, odštepný závod Bratislava
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00166308
 • Registered seat: IGHP Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum Žilina, odštepný závod Bratislava, Bratislava
 • Date create: 12 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.11.1991Nové obchodné meno:
   IGHP Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum Žilina, odštepný závod Bratislava
   Nové sidlo:
   Geologická ulica Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ