Create Invoice

Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00167142
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
Matúškova 25
83311
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00167142
 • Registered seat: Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik, Matúškova 25, 83311, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.2001Zrušené obchodné meno:
   Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Matúškova 25 Bratislava 833 11
   Zrušeny predmety činnosti:
   Riešiť a zabezpečovať vedecko-výskumné úlohy vyplývajúce zo štátneho plánu RVT, rezortného a odborového plánu výskumu, ako aj plánu tematických úloh, riešiť výskumné úlohy z genetiky, šľachtenia, sortimentu viniča, bilógie, agroekológie, ekofyziológie, výživy, ochrany proti chorobám a škodcom, mechanizácie, komplexnej agrotechniky muštových a stolových odrôd viniča, ekonomiky hrozna, spracovanie hrozna, výroby vína a výrobkov na báze hrozna a muštu, na základe poznatkov vlastného i medzinárodne získaného výskumu sústavne dotvárať veľkovýrobné technológie pestovania viniča, škôlkárskej výroby, spracovanie hrozna a výroby vína a tieto odovzdávať praxi, spracovávať koncepciu rozvoja vinohradníctva a vinárstva, vrátane škôlkárskej výroby v ČSSR, plniť akčné úlohy stanovené vyššími štátnymi a hospodárskymi orgánmi, spolupracovať s vedeckými ustanovizňami, vysokými školami, vedecko-výskumnými organizáciami doma a v zahraničí, vrátane s medzinárodnou vinohradníckou a vinárskou organizáciou - O.I. V., školiace pracovisko pri výchove vedeckých ašpirantov vo vedných odboroch "Špeciálna rastlinná produkcia" /41-02-9/ a "Kvastná chémia a technológia" /29-02-9/, bydovať overovacie prevádzky ako súčasť riešenia štátnej úlohy a to na JRD Vinohrady, Rača, Modra, Dolný Peter, Pezinok, KVÚVV Bratislava, Vinárskom závode Sobrance a rozširovať servis vinohradníckych, z poverenia MPVž SSR vykonávať gestortane predprojektovej a projektovej prípravy /výber pozemkov, distribúcia sadencov v rámci rajonizácie, technológie pestovania, schvaľovania projektov, vyjadrovania sa k rekonštrukcii a zakladaniu nových vinohradov/
   riešiť modernizáciu, automatizáciu, elektronizáciu a to preberania a spracovania hrozna až po výrobu vína a aplikovať výpočtovú techniku do svojej odvetvovej činnosti, budovať vývojovú dielňu, vyvýjať a vyrábať prototyp funkčných modelov niektorých mechanizačných strojov.
   Zabezpečuje: výrobu hrozna, viniča podpníkového, selektoané očká, výroba sadencov viniča a ich predaj, výrobu vína a jeho predaj oprávneným nákupcom a do tržných fondov, výrobu nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov na báze hrozna, udržovanie svetového sortimentu viniča a vínnych kvasiniek.
   rieši a zabezpečuje vedecko-výskumné a vývojové úlohy odvetvia chmeliarstva na území Slovenskej republiky
   spolupracuje s výrobcami chmeľu v rámci Slovenskej republiky
   vykonáva koncepčnú, konzultačnú a poradenskú činnosť v chmeliarstve pre podniky na území Slovenskej republiky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Oľga Jungová , CSc. - zástupca riaditeľa Damborského 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Kotes 252 Kuchyňa 900 52
   10.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Jungová , CSc. - zástupca riaditeľa Damborského 4 Bratislava
   20.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kotes 252 Kuchyňa 900 52
   19.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Doboš - poverený riadením Jakubíkova 10 Bratislava 831 01
   20.09.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Doboš - poverený riadením Jakubíkova 10 Bratislava 831 01
   19.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jung , CSc. - štatutárny zástupca riaditeľa Damborského 4 Bratislava
   Ing. Anton Valachovič , CSc. - riaditeľ Púpavova 22 Bratislava
   15.01.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jung , CSc. - štatutárny zástupca riaditeľa Damborského 4 Bratislava
   Ing. Anton Valachovič , CSc. - riaditeľ Púpavova 22 Bratislava
   14.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Hrdina - štatutárny zástupca riaditeľa Bazova 11 Bratislava
   Ing. Anton Navara , CSc. - riaditeľ Podkolibská 3 Bratislava
   Ing. Anton Valachovič , CSc. - námestník prevedu, výskum a šľachtenie, zástupca riaditeľa Púpavova 22 Bratislava
   15.10.1992Nové obchodné meno:
   Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
   14.10.1992Zrušené obchodné meno:
   Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
   07.05.1992Nové predmety činnosti:
   rieši a zabezpečuje vedecko-výskumné a vývojové úlohy odvetvia chmeliarstva na území Slovenskej republiky
   spolupracuje s výrobcami chmeľu v rámci Slovenskej republiky
   vykonáva koncepčnú, konzultačnú a poradenskú činnosť v chmeliarstve pre podniky na území Slovenskej republiky
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Matúškova 25 Bratislava 833 11
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Riešiť a zabezpečovať vedecko-výskumné úlohy vyplývajúce zo štátneho plánu RVT, rezortného a odborového plánu výskumu, ako aj plánu tematických úloh, riešiť výskumné úlohy z genetiky, šľachtenia, sortimentu viniča, bilógie, agroekológie, ekofyziológie, výživy, ochrany proti chorobám a škodcom, mechanizácie, komplexnej agrotechniky muštových a stolových odrôd viniča, ekonomiky hrozna, spracovanie hrozna, výroby vína a výrobkov na báze hrozna a muštu, na základe poznatkov vlastného i medzinárodne získaného výskumu sústavne dotvárať veľkovýrobné technológie pestovania viniča, škôlkárskej výroby, spracovanie hrozna a výroby vína a tieto odovzdávať praxi, spracovávať koncepciu rozvoja vinohradníctva a vinárstva, vrátane škôlkárskej výroby v ČSSR, plniť akčné úlohy stanovené vyššími štátnymi a hospodárskymi orgánmi, spolupracovať s vedeckými ustanovizňami, vysokými školami, vedecko-výskumnými organizáciami doma a v zahraničí, vrátane s medzinárodnou vinohradníckou a vinárskou organizáciou - O.I. V., školiace pracovisko pri výchove vedeckých ašpirantov vo vedných odboroch "Špeciálna rastlinná produkcia" /41-02-9/ a "Kvastná chémia a technológia" /29-02-9/, bydovať overovacie prevádzky ako súčasť riešenia štátnej úlohy a to na JRD Vinohrady, Rača, Modra, Dolný Peter, Pezinok, KVÚVV Bratislava, Vinárskom závode Sobrance a rozširovať servis vinohradníckych, z poverenia MPVž SSR vykonávať gestortane predprojektovej a projektovej prípravy /výber pozemkov, distribúcia sadencov v rámci rajonizácie, technológie pestovania, schvaľovania projektov, vyjadrovania sa k rekonštrukcii a zakladaniu nových vinohradov/
   riešiť modernizáciu, automatizáciu, elektronizáciu a to preberania a spracovania hrozna až po výrobu vína a aplikovať výpočtovú techniku do svojej odvetvovej činnosti, budovať vývojovú dielňu, vyvýjať a vyrábať prototyp funkčných modelov niektorých mechanizačných strojov.
   Zabezpečuje: výrobu hrozna, viniča podpníkového, selektoané očká, výroba sadencov viniča a ich predaj, výrobu vína a jeho predaj oprávneným nákupcom a do tržných fondov, výrobu nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov na báze hrozna, udržovanie svetového sortimentu viniča a vínnych kvasiniek.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Hrdina - štatutárny zástupca riaditeľa Bazova 11 Bratislava
   Ing. Anton Navara , CSc. - riaditeľ Podkolibská 3 Bratislava
   Ing. Anton Valachovič , CSc. - námestník prevedu, výskum a šľachtenie, zástupca riaditeľa Púpavova 22 Bratislava