Create Invoice

Slovenský rozhlas - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenský rozhlas
Status Destroyed
PIN 00167355
TIN 2021095725
Date create 01 July 1991
Company category Slovenský rozhlas bol zriadený zákonom č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase
Registered seat Slovenský rozhlas
Mýtna 1
81755
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0252444433, 0252444466, 0252491421, 0252492425, 0252492444, 0252492573, 0252493890, 0252494641, 0252
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00167355 TIN: 2021095725
 • Registered seat: Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 81755, Bratislava
 • Date create: 01 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.01.2011Zrušené obchodné meno:
   Slovenský rozhlas
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 1 Bratislava 817 55
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti podľa § 5 a iných ustanovení zákona č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase
   vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa § 6 zákona č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase a iných platných právnych predpisov
   prenájom hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí a nebytových priestorov, s poskytovaním základných služieb s nájmom spojených
   služby prieskumu trhu a verejnej mienky
   celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miloslava Zemková - generálna riaditeľka Kozia 20 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 06.04.2006
   Ľuboš Machaj - zástupca generálnej riaditeľky Františkánske námestie 7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ing. Daniela Vašinová - zástupca generálnej riaditeľky Keltská 23 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.02.2009
   12.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Vašinová - zástupca generálnej riaditeľky Keltská 23 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.02.2009
   03.04.2008Nové predmety činnosti:
   celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby
   21.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Repčík - zástupca generálnej riaditeľky Podjavorinskej 13 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 20.12.2006
   05.01.2007Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Repčík - zástupca generálnej riaditeľky Podjavorinskej 13 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 20.12.2006
   Ľuboš Machaj - zástupca generálnej riaditeľky Františkánske námestie 7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.12.2006
   04.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Machaj - štatutárny zástupca Františkánske námestie 7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   30.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Machaj - štatutárny zástupca Františkánske námestie 7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   29.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hilda Gajdošová - štatutárny zástupca Milana Marečka 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 02.01.2004
   Mgr. Vladimír Puchala - štatutárny zástupca Pokroku 187/16 Košice-Západ 040 11 Vznik funkcie: 07.10.2005
   19.04.2006Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Miloslava Zemková - generálna riaditeľka Kozia 20 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 06.04.2006
   11.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hilda Gajdošová - štatutárny zástupca Milana Marečka 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 02.01.2004
   Mgr. Vladimír Puchala - štatutárny zástupca Pokroku 187/16 Košice-Západ 040 11 Vznik funkcie: 07.10.2005
   10.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu Ladislava Dérera 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   07.09.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti podľa § 5 a iných ustanovení zákona č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase
   vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa § 6 zákona č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase a iných platných právnych predpisov
   prenájom hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí a nebytových priestorov, s poskytovaním základných služieb s nájmom spojených
   služby prieskumu trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu Ladislava Dérera 8 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   06.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba a šírenie vlastných programov, vrátane ich požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania, šírenie programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami
   výkon činností súvisiacich s tvorbou a šírením programov v zmysle z.č.255/1991 Zb. v úplnom znení z č. 270/1993 Z.z.
   vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa platných právnych predpisov
   11.05.1999Nové sidlo:
   Mýtna 1 Bratislava 817 55
   10.05.1999Zrušené sidlo:
   Mýtna 1, P.O.Box č. 55 Bratislava 810 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Holan - programový riaditeľ SRo 458 Nový Život
   PhDr. Jaroslav Rezník - ústredný riaditeľ SRo Važecká 10 Prešov 080 01
   26.03.1998Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jaroslav Rezník - ústredný riaditeľ SRo Važecká 10 Prešov 080 01
   25.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Tužinský - ústredný riaditeľ SRo Švabinského 12 Bratislava
   13.10.1997Nové sidlo:
   Mýtna 1, P.O.Box č. 55 Bratislava 810 05
   12.10.1997Zrušené sidlo:
   Mýtna 1 Bratislava 812 90
   02.05.1995Nové predmety činnosti:
   tvorba a šírenie vlastných programov, vrátane ich požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania, šírenie programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami
   výkon činností súvisiacich s tvorbou a šírením programov v zmysle z.č.255/1991 Zb. v úplnom znení z č. 270/1993 Z.z.
   vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa platných právnych predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Holan - programový riaditeľ SRo 458 Nový Život
   Ján Tužinský - ústredný riaditeľ SRo Švabinského 12 Bratislava
   01.05.1995Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb-maximalne 2 vozidlá
   verejná cestná nákladná doprava-maximálne 1 vozidlo
   vydávanie neperiodických publikácií
   uskutočňovanie rozhlasového výskumu, predovšetkým výskumu názorov poslucháčov na rozhlasový program
   utváranie siete vlastných stalých i osobitných spravodajcov v tuzemsku i zahranicí a riadenie ich činnosti
   zriadenie a riadenie umeleckých telies a súborov, usporadúvanie ich verejných produkcií
   zriadenie a riadenie regionálnych rozhlasových štúdií
   starostlivosť o zvukové, písomné a obrazové materiály trvalej dokumentárnej hodnoty, dokladajúce vývoj rozhlasu a rozhlasovej tvorby
   utváranie komplexnej banky údajov pre zabezpečovanie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemskú i zahraničnú informačnú sieť
   uzataváranie dohôd so zahraničnými inštitúciami a zúčastňovanie sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií
   výmena, nákup a predaj rozhlasových programov s tuzemskými i zahraničnými organizáciami a producentmi v rosahu vydaných oprávnení a povolení
   tvorba, spracovanie, rozmnožovanie a vysielanie vlastných zvukových záznamov, vrátane ich šírenia, požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania
   spolupráca so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárksymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniemi
   uskutočňovanie prenosov a verejných náhravok zo spoločensky významných udalostí politických, kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a podobne
   upratňovanie záujmov národnosti a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike prostredníctvom rozhlasového vysielania v ich materinskej reči, prispievanie k rozvoju ich materinskej reči, prispievanie k rozvoju ich národnej kultúry, ako aj sprostredkovanie kultúrnych hodnôt iných národov
   zabezpečovanie rozhlasového výsielania na celoštátnej úrovni, zabezpečovania domáceho spravodajstva celoštátneho výzmanu, zahraničného vysielania a zahraničného spravodajstva
   vykonávanie podnikateľskej činnosti
   vysielanie na republikových a regionálnych vysielacích okruhoch pridelených Slovenskému rozhlasu ku dňu účinnosti zákona č. 255/1991 Zb., prípadne na ďalších okruhoch
   preberanie a šírenie programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami
   tvorba a šírenie vlastných programov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kvetoslava Slobodníková - námestník ústredného riaditeľa SRo Sklenárová 34 Bratislava
   PhDr. Vladimír Štefko , CSc. - ústredný riaditeľ SRo Mraziarenska 5 Bratislava
   09.05.1994Nové predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb-maximalne 2 vozidlá
   verejná cestná nákladná doprava-maximálne 1 vozidlo
   vydávanie neperiodických publikácií
   uskutočňovanie rozhlasového výskumu, predovšetkým výskumu názorov poslucháčov na rozhlasový program
   utváranie siete vlastných stalých i osobitných spravodajcov v tuzemsku i zahranicí a riadenie ich činnosti
   zriadenie a riadenie umeleckých telies a súborov, usporadúvanie ich verejných produkcií
   zriadenie a riadenie regionálnych rozhlasových štúdií
   starostlivosť o zvukové, písomné a obrazové materiály trvalej dokumentárnej hodnoty, dokladajúce vývoj rozhlasu a rozhlasovej tvorby
   utváranie komplexnej banky údajov pre zabezpečovanie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemskú i zahraničnú informačnú sieť
   uzataváranie dohôd so zahraničnými inštitúciami a zúčastňovanie sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií
   výmena, nákup a predaj rozhlasových programov s tuzemskými i zahraničnými organizáciami a producentmi v rosahu vydaných oprávnení a povolení
   tvorba, spracovanie, rozmnožovanie a vysielanie vlastných zvukových záznamov, vrátane ich šírenia, požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania
   spolupráca so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárksymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniemi
   uskutočňovanie prenosov a verejných náhravok zo spoločensky významných udalostí politických, kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a podobne
   upratňovanie záujmov národnosti a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike prostredníctvom rozhlasového vysielania v ich materinskej reči, prispievanie k rozvoju ich materinskej reči, prispievanie k rozvoju ich národnej kultúry, ako aj sprostredkovanie kultúrnych hodnôt iných národov
   zabezpečovanie rozhlasového výsielania na celoštátnej úrovni, zabezpečovania domáceho spravodajstva celoštátneho výzmanu, zahraničného vysielania a zahraničného spravodajstva
   vykonávanie podnikateľskej činnosti
   vysielanie na republikových a regionálnych vysielacích okruhoch pridelených Slovenskému rozhlasu ku dňu účinnosti zákona č. 255/1991 Zb., prípadne na ďalších okruhoch
   preberanie a šírenie programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami
   tvorba a šírenie vlastných programov
   Nový štatutárny orgán:
   Kvetoslava Slobodníková - námestník ústredného riaditeľa SRo Sklenárová 34 Bratislava
   PhDr. Vladimír Štefko , CSc. - ústredný riaditeľ SRo Mraziarenska 5 Bratislava
   08.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb-maximálne 2 vozidlá
   verejná cestná nákladná doprava-maximálne 1 vozidlo
   vydávanie neperiodických publikácií
   uskutočňovanie rozhlasového výskumu, predovšetkým výskumu názorov poslucháčov na rozhlasový program
   utváranie siete vlastných stálych i osobitných spravodajcov v tuzemsku i zahraničí a riadenie ich činnosti
   zriadenie a riadenie umeleckých telies a súborov, usporadúvanie ich verejných produkcií
   zriadenie a riadenie regionálnych rozhlasových štúdií
   starosltivosť o zvukové, písomné a obrazové materiály trvalej dokumentárnej hodnoty, dokladajúce vývoj rozhlasu a rozhlasovej tvorby
   utváranie komplexnej banky údajov pre zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemskú i zahraničnú informačnú sieť
   uzatváranie dohôd so zahraničnými inštitúciami a zúčastňovanie sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií
   výmena, nákup a predaj rozhlasových programov s tuzemskými i zahraničnými organizáciami a producentmi v rozsahu vydaných oprávnení a povolení
   utváranie, spracovanie, rozmnožovanie a vysielanie vlastných zvukových záznamov, vrátane ich šírenia, požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania
   spolupráca so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárskymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami
   uskutočňovanie prenosov a verejných náhravok zo spoločensky významných udalostí politických,kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a podobne
   uplatňovanie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike prostredníctvom rozhlasového vysielania v ich materinskej reči,prispievanie k rozvoju ich národnej kultúry, ako aj sprostredkovanie kultúrnych hodnôt iných národov
   podieľanie sa na zabezpečení rozhlasového vysielania na celoštánej úrovni, na zabezpečení domáceho spravodajstva celoštátného významu, zahraničného vysielania a zahraničného spravodajstva, ako aj federálneho programového okruhu v rozsahu dohodnutom s inými rozhlasovými organizáciami na území ČSFR
   vykonávanie podnikateľskej činnosti
   vysielanie na republikových a regionálnych vysielacích okruhoch priedelených Slovenskému rozhlasu ku dňu účinnosti zákona č. 255/1991 Zb., prípadne na ďalších okruhoch
   preberanie a šírenie programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami
   tvorba a šírenie vlastných programov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Štefko , CSc. - riaditeľ Slovenského rozhlasu Bagarova 24 Bratislava
   Ernast Weider - námestník riaditeľa SRo 218-1 Borinka
   07.09.1992Nové sidlo:
   Mýtna 1 Bratislava 812 90
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb-maximálne 2 vozidlá
   verejná cestná nákladná doprava-maximálne 1 vozidlo
   vydávanie neperiodických publikácií
   06.09.1992Zrušené sidlo:
   Mýtna 1 Bratislava 811 07
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   Slovenský rozhlas
   Nové sidlo:
   Mýtna 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Slovenský rozhlas bol zriadený zákonom č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie rozhlasového výskumu, predovšetkým výskumu názorov poslucháčov na rozhlasový program
   utváranie siete vlastných stálych i osobitných spravodajcov v tuzemsku i zahraničí a riadenie ich činnosti
   zriadenie a riadenie umeleckých telies a súborov, usporadúvanie ich verejných produkcií
   zriadenie a riadenie regionálnych rozhlasových štúdií
   starosltivosť o zvukové, písomné a obrazové materiály trvalej dokumentárnej hodnoty, dokladajúce vývoj rozhlasu a rozhlasovej tvorby
   utváranie komplexnej banky údajov pre zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemskú i zahraničnú informačnú sieť
   uzatváranie dohôd so zahraničnými inštitúciami a zúčastňovanie sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií
   výmena, nákup a predaj rozhlasových programov s tuzemskými i zahraničnými organizáciami a producentmi v rozsahu vydaných oprávnení a povolení
   utváranie, spracovanie, rozmnožovanie a vysielanie vlastných zvukových záznamov, vrátane ich šírenia, požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania
   spolupráca so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárskymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami
   uskutočňovanie prenosov a verejných náhravok zo spoločensky významných udalostí politických,kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a podobne
   uplatňovanie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike prostredníctvom rozhlasového vysielania v ich materinskej reči,prispievanie k rozvoju ich národnej kultúry, ako aj sprostredkovanie kultúrnych hodnôt iných národov
   podieľanie sa na zabezpečení rozhlasového vysielania na celoštánej úrovni, na zabezpečení domáceho spravodajstva celoštátného významu, zahraničného vysielania a zahraničného spravodajstva, ako aj federálneho programového okruhu v rozsahu dohodnutom s inými rozhlasovými organizáciami na území ČSFR
   vykonávanie podnikateľskej činnosti
   vysielanie na republikových a regionálnych vysielacích okruhoch priedelených Slovenskému rozhlasu ku dňu účinnosti zákona č. 255/1991 Zb., prípadne na ďalších okruhoch
   preberanie a šírenie programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami
   tvorba a šírenie vlastných programov
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Štefko , CSc. - riaditeľ Slovenského rozhlasu Bagarova 24 Bratislava
   Ernast Weider - námestník riaditeľa SRo 218-1 Borinka