Create Invoice

DRUNA, výrobné družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DRUNA, výrobné družstvo
PIN 00167525
TIN 2020373454
VAT number SK2020373454
Date create 12 December 1950
Company category Družstvo
Registered seat DRUNA, výrobné družstvo
Galvaniho 16
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 363 875 €
Profit 59 474 €
Contact Information
Phone(s) 0903475226, 0243295774
Mobile phone(s) 0903475226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 610,465
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 171,998
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 171,668
A.II.1. Land (031) - /092A/ 10,587
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 157,561
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,520
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 330
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 330
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 432,817
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,757
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,662
3. Products (123) - /194/ 95
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 26,041
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 26,030
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,030
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 404,019
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 603
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 403,416
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,650
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,137
4. Accrued income short-term (385A) 4,513
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 610,465
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 581,958
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 286,954
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 286,954
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 235,010
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 235,010
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 520
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 520
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,474
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,116
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,020
9. Liabilities from social fund (472) 3,020
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 21,896
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,790
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,790
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,401
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,756
7. Liabilities from social insurance (336) 4,602
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,431
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 916
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 200
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 3,391
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 155
4. Deferred income short-term (384A) 3,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 377,937
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 363,875
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,130
III. Revenues from sale of services (602, 606) 335,927
V. Activation (účtová a group of 62) 23,954
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 167
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,697
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300,319
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,024
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 35,593
D. Services (účtová group of 51) 24,423
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 165,276
E.1. Wages and salaries (521, 522) 120,029
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 39,666
4. Social expenses (527, 528) 5,581
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 37,319
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 27,755
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 27,755
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -6,227
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,156
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,556
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,971
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,062
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 14,062
2. Other interest income (662A) 14,062
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,513
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,513
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,549
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,105
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 16,631
R.1. Income tax expense current (591, 595) 16,631
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00167525 TIN: 2020373454 VAT number: SK2020373454
 • Registered seat: DRUNA, výrobné družstvo, Galvaniho 16, 82104, Bratislava
 • Date create: 12 December 1950
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Kalma predseda Majerníkova 9 Bratislava 30.05.2003
  Igor Štern podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava 30.05.2003
  Ondrej Sanislo člen Česká 5 Bratislava 30.05.2003
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.12.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prevádzkovanie parkovísk alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   čistiace a upratovacie služby
   03.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Igor Štern - podpredseda družstva Ožvoldíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Ondrej Sanislo - člen predstavenstva Česká 5 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   01.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   správa budov - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   30.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.09.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   06.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   15.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   14.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   21.12.1993Nové obchodné meno:
   DRUNA, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Galvaniho 16 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   čalúnnictvo vrátane autočalúnnictva
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   20.12.1993Zrušené obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava
   12.12.1950Nové obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Nové sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava