Create Invoice

Bytové družstvo Bratislava III - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytové družstvo Bratislava III
PIN 00169633
TIN 2020878981
VAT number SK2020878981
Date create 01 February 1963
Company category Družstvo
Registered seat Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6/142
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 445 756 €
Profit 1 572 €
Contact Information
Email sekretariat@bdba3.sk
Website http://www.bdba3.sk
Phone(s) +421250206400, +421250206402, +421250206404, +421250206405, +421250206406, +421250206407, +421250206408, +421250206409, +421250206410, +421250206414, +421250206415, +421255577328
Mobile phone(s) +421903470097
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,061,812
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,105,881
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,105,881
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,092,167
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,714
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,952,265
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 4,756,665
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,678,985
8. Deferred tax asset (481A) 77,680
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,326,739
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 3,268,798
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,268,798
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57,941
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,868,861
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 865
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,867,996
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,666
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,462
4. Accrued income short-term (385A) 2,204
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,061,812
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,776,178
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 173,017
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 173,017
A.III. Other capital funds (413) 957,981
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,656
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,656
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 38,803
2. Other funds (427, 42X) 38,803
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 602,149
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 602,149
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,572
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,271,931
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,072,788
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 3,070,989
9. Liabilities from social fund (472) 1,799
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 4,258,531
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,940,612
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,896,775
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,896,775
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,346
7. Liabilities from social insurance (336) 17,672
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,819
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 13,703
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 199
4. Deferred income short-term (384A) 13,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 445,756
III. Revenues from sale of services (602, 606) 349,116
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 43,779
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,861
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 440,672
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 12,250
D. Services (účtová group of 51) 63,731
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 307,606
E.1. Wages and salaries (521, 522) 190,871
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 30,986
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 77,469
4. Social expenses (527, 528) 8,280
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,051
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 12,683
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 12,683
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 43,149
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -12,652
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,854
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,084
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 273,135
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 848
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 848
2. Other interest income (662A) 848
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,351
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,351
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,503
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,581
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,009
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,009
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,572
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00169633 TIN: 2020878981 VAT number: SK2020878981
 • Registered seat: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 83104, Bratislava
 • Date create: 01 February 1963
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Štefan Vaško predseda Tbiliská 27/7630 Bratislava 831 06 23.09.2011
  Mgr. Michaela Lešková podpredseda Budyšínska 18/82 Bratislava 831 03 23.09.2011
  PhDr. Ľuboš Fiam člen Čsl. parašutistov 21/215 Bratislava 831 03 23.09.2011
  PhDr. Alexander Gerič člen Ovručská 14/1669 Bratislava 831 02 08.06.2012
  Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava - Nové mesto 831 02 28.10.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.02.2015Nové predmety činnosti:
   Údržba bytového fondu, polyfunkčných domov a garáží v rozsahu voľných živností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava - Nové mesto 831 02 Vznik funkcie: 28.10.2014
   12.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 1623/7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 06.02.2014
   03.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 1623/7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 06.02.2014
   02.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , PhD. - člen predstavenstva Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.09.2011
   30.07.2013Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexander Gerič - člen predstavenstva Ovručská 14/1669 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.06.2012
   29.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexander Gerič - člen predstavenstva Ovručská 14/1669 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 23.09.2011
   04.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Štefan Vaško - predseda predstavenstva Tbiliská 27/7630 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.09.2011
   Mgr. Michaela Lešková - podpredseda predstavenstva Budyšínska 18/82 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2011
   PhDr. Ľuboš Fiam - člen predstavenstva Čsl. parašutistov 21/215 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2011
   PhDr. Alexander Gerič - člen predstavenstva Ovručská 14/1669 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 23.09.2011
   Ing. Miroslav Gramblička , PhD. - člen predstavenstva Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.09.2011
   03.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , PhD. - predseda Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Ing. Jiří Michalík - člen predstavenstva Račianska 93/1529 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.09.2007
   JUDr. Tibor Mosný - člen Robotnícka 9 Bratislava
   Štefan Vaško - podpredseda Tbiliská 27/7630 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.09.2006
   29.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kaducová - člen predstavenstva Tehelná 9 Bratislava Vznik funkcie: 28.09.2002
   27.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , PhD. - predseda Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Ing. Jiří Michalík - člen predstavenstva Račianska 93/1529 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.09.2007
   26.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - predseda Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   01.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - predseda Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Štefan Vaško - podpredseda Tbiliská 27/7630 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.09.2006
   28.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Štefan Vaško Tbiliská 27/7630 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.09.2006
   13.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. Mudrochova 15/7480 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Štefan Vaško Tbiliská 27/7630 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.09.2006
   12.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - predseda Mudrochova 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Ing. Stanislav Lupták - 1. podpredseda Guothova 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Anton Podolinský - člen Riazanská 70 Bratislava
   Ing. Eduard Uličný - člen Gutohova 9 Bratislava
   Štefan Vaško - 2. podpredseda Tbiliská 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   01.06.2006Nové sidlo:
   Kominárska 6/142 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   správa bytového fondu
   výroba a predaj tepla
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie výkonu služieb
   31.05.2006Zrušené sidlo:
   Kominárska 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie výkonu služieb, súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov
   nákup a predaj tovaru
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   zámočnícke práce
   elektroinštalatérstvo
   oprava a montáž elektrických strojov a prístrojov
   montáž meracej a regulačnej techniky
   revízia elektrických zariadení
   revízie plynových zariadení, montáž prác na plynárenských a odberných plynových zariadeniach
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobnosti zdvíhacích zariadení
   vodoinštalatérske práce
   kúrenárske práce
   poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov
   prenájímanie bytov a nebytových priestorov
   prideľovanie bytov a nebytových priestorov
   vykonávanie cestnej motorovej dopravy nákladnej
   29.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - predseda Mudrochova 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Ing. Stanislav Lupták - 1. podpredseda Guothova 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   Štefan Vaško - 2. podpredseda Tbiliská 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.2004
   28.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Ing. Stanislav Lupták - člen Guothova 7 Bratislava
   Diana Polomská - predseda Nobelova 46 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švarc - člen Račianska 23 Bratislava
   Štefan Vaško - člen Tbiliská 27 Bratislava
   04.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kaducová - člen predstavenstva Tehelná 9 Bratislava Vznik funkcie: 28.09.2002
   Diana Polomská - predseda Nobelova 46 Bratislava
   03.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Farkašová - člen Račianksa 65 Bratislava
   Diana Polomská - II.podpredseda Nobelova 46 Bratislava
   14.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Farkašová - člen Račianksa 65 Bratislava
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Diana Polomská - II.podpredseda Nobelova 46 Bratislava
   13.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Farkašová - predseda Račianksa 65 Bratislava
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - člen Mudrochova 15 Bratislava
   Diana Polomská - člen Nobelova 46 Bratislava
   27.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Farkašová - predseda Račianksa 65 Bratislava
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - člen Mudrochova 15 Bratislava
   Ing. Stanislav Lupták - člen Guothova 7 Bratislava
   JUDr. Tibor Mosný - člen Robotnícka 9 Bratislava
   Anton Podolinský - člen Riazanská 70 Bratislava
   Diana Polomská - člen Nobelova 46 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švarc - člen Račianska 23 Bratislava
   Ing. Eduard Uličný - člen Gutohova 9 Bratislava
   Štefan Vaško - člen Tbiliská 27 Bratislava
   26.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Brhlík - podpredseda Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Milan Buocik - člen Robotnícka 9 Bratislava
   Ing. Zoltán Czafik - predseda Sibírska 41 Bratislava
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Chladný - člen Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Július László - člen Budyšínska 6 Bratislava
   Ing. Veselinka Szabová - člen Sibírska 9 Bratislava
   Štefan Vaško - člen Tbiliská 27 Bratislava
   25.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička , CSc. - podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Štefan Vaško - člen Tbiliská 27 Bratislava
   24.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička - podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Ing. Ľudmila Kališová - člen Bárdošova 7 Bratislava
   Štefan Vaško - člen Tbiliská 27 Bratislava
   27.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Brhlík - podpredseda Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ľudmila Kališová - člen Bárdošova 7 Bratislava
   26.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Kališová - podpredseda Bárdošova 7 Bratislava
   14.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Buocik - člen Robotnícka 9 Bratislava
   Ing. Zoltán Czafik - predseda Sibírska 41 Bratislava
   Ing. Vladimír Chladný - člen Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Július László - člen Budyšínska 6 Bratislava
   Ing. Veselinka Szabová - člen Sibírska 9 Bratislava
   13.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čaniga - predseda Mikovíniho 11 Bratislava
   Viliam Gregor - člen Na Revíne 11 Bratislava
   František Nagy - člen Tbiliská 7 Bratislava
   Miroslav Oravec - člen Pri Šajbách 26 Bratislava
   Mgr. Igor Paulovič - člen Karpatské nám. 13 Bratislava
   Emil Sládek - člen Osadná 9 Bratislava
   12.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čaniga - predseda Mikovíniho 11 Bratislava
   Ing. Miroslav Gramblička - podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Ing. Ľudmila Kališová - podpredseda Bárdošova 7 Bratislava
   Mgr. Igor Paulovič - člen Karpatské nám. 13 Bratislava
   11.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bojnický - predseda Sadmelijská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Čaniga - 1. podpredseda Mikovíniho 11 Bratislava
   Ing. Miroslav Gramblička - 2. podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Ing. Štefan Turan - člen Guothova 5 Bratislava
   06.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bojnický - predseda Sadmelijská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Čaniga - 1. podpredseda Mikovíniho 11 Bratislava
   Ing. Miroslav Gramblička - 2. podpredseda Mudrochova 15 Bratislava
   Viliam Gregor - člen Na Revíne 11 Bratislava
   František Nagy - člen Tbiliská 7 Bratislava
   Miroslav Oravec - člen Pri Šajbách 26 Bratislava
   Emil Sládek - člen Osadná 9 Bratislava
   Ing. Štefan Turan - člen Guothova 5 Bratislava
   Štefan Vaško - člen Tbiliská 27 Bratislava
   05.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Botková - členka Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Anna Dúžeková - členka Račianska 95 Bratislava
   Ing. Jozef Farkaš - člen Mikovínyho 15 Bratislava
   Ing. Arnošt Guldan - predseda Kyjevská 1 Bratislava
   Ing. Zita Györffyová - členka Budyšínska 14 Bratislava
   Ing. Eva Hovorková - členka Royova 27 Bratislava
   JUDr. Igor Klamár - 2. podpredseda Rozvodná 11 Bratislava
   František Nagy - člen Tbiliská 7 Bratislava
   Ing. Štefan Turan - 1. podpredseda Guothova 5 Bratislava
   03.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arnošt Guldan - predseda Kyjevská 1 Bratislava
   JUDr. Igor Klamár - 2. podpredseda Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Štefan Turan - 1. podpredseda Guothova 5 Bratislava
   02.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Arnošt Guldan , CSc. - 1. podpredseda Kyjevská 1 Bratislava
   JUDr. Igor Klamár - člen Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Štefan Turan - 2. podpredseda Guothova 5 Bratislava
   16.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Margita Botková - členka Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Anna Dúžeková - členka Račianska 95 Bratislava
   Ing. Jozef Farkaš - člen Mikovínyho 15 Bratislava
   Doc. Ing. Arnošt Guldan , CSc. - 1. podpredseda Kyjevská 1 Bratislava
   Ing. Zita Györffyová - členka Budyšínska 14 Bratislava
   Ing. Eva Hovorková - členka Royova 27 Bratislava
   JUDr. Igor Klamár - člen Rozvodná 11 Bratislava
   František Nagy - člen Tbiliská 7 Bratislava
   Ing. Štefan Turan - 2. podpredseda Guothova 5 Bratislava
   15.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Czafik - podpredseda Ovručská 2 Bratislava
   Ing. Jozef Farkaš - predseda Mikovíniho 15 Bratislava
   Ing. Igor Fickuliak Osadná 7 Bratislava
   Ing. Arnošt Guldan Kyjevská 1 Bratislava
   Ing. Zita Gyorffyová Budyšínska 14 Bratislava
   Ing. Jozef Jajcay Sadmelijská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Šellej - podpredseda Kyjevská 3 Bratislava
   23.03.1994Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo Bratislava III
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie výkonu služieb, súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov
   nákup a predaj tovaru
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   zámočnícke práce
   elektroinštalatérstvo
   oprava a montáž elektrických strojov a prístrojov
   montáž meracej a regulačnej techniky
   revízia elektrických zariadení
   revízie plynových zariadení, montáž prác na plynárenských a odberných plynových zariadeniach
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobnosti zdvíhacích zariadení
   vodoinštalatérske práce
   kúrenárske práce
   poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov
   prenájímanie bytov a nebytových priestorov
   prideľovanie bytov a nebytových priestorov
   vykonávanie cestnej motorovej dopravy nákladnej
   22.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava III.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a relizácia výstavby, prevádzky bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci toho družstvo pripravuje a zabezpečuje:
   výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
   pridelovanie družstevných bytov vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
   údržba, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
   poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
   poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám
   materiálno-výrobnú základňu na údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a na poskytovanie služieb spojených s bývaním
   opravárenské a stavebné práce pre iné socialistické organizácie po schválení zhromaždením delegátov
   30.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Czafik - podpredseda Ovručská 2 Bratislava
   Ing. Arnošt Guldan Kyjevská 1 Bratislava
   Ing. Zita Gyorffyová Budyšínska 14 Bratislava
   Ing. Jozef Jajcay Sadmelijská 3 Bratislava
   29.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Gregor Mudrochova 17 Bratislava
   Ing. Štefan Hlobil - predseda Lotyšská 44 Bratislava
   Evžen Ječný - podpredseda Československých parašutistov 21 Bratislava
   Valentín Magdolén Sibírska 2 Bratislava
   Ing. Gabriela Mikulová Račianska 1 Bratislava
   01.02.1963Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava III.
   Nové sidlo:
   Kominárska 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a relizácia výstavby, prevádzky bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci toho družstvo pripravuje a zabezpečuje:
   výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
   pridelovanie družstevných bytov vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
   údržba, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
   poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
   poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám
   materiálno-výrobnú základňu na údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a na poskytovanie služieb spojených s bývaním
   opravárenské a stavebné práce pre iné socialistické organizácie po schválení zhromaždením delegátov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Farkaš - predseda Mikovíniho 15 Bratislava
   Ing. Igor Fickuliak Osadná 7 Bratislava
   Viliam Gregor Mudrochova 17 Bratislava
   Ing. Štefan Hlobil - predseda Lotyšská 44 Bratislava
   Evžen Ječný - podpredseda Československých parašutistov 21 Bratislava
   Valentín Magdolén Sibírska 2 Bratislava
   Ing. Gabriela Mikulová Račianska 1 Bratislava
   Ing. Jozef Šellej - podpredseda Kyjevská 3 Bratislava