Create Invoice

Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave
Status Destroyed
PIN 00169871
TIN 2020794259
Date create 19 March 1965
Company category Družstvo
Registered seat Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave
Mozartova 23
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00169871 TIN: 2020794259
 • Registered seat: Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave, Mozartova 23, 81102, Bratislava
 • Date create: 19 March 1965
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.12.2012Zrušené obchodné meno:
   Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   Organizovanie, príprava a realizácia výstavby rôznymi formami, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru.
   V súvislosti s uvedenou činnosťou v bode 1 družstvo:
   stavia alebo zabezpečuje výstavbu družstevných bytov, rodinných domčekov, ako aj výstavbu garáží a ateliérov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
   stavia alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
   vykonáva alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
   poskytuje alebo zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
   prenajíma spoločné a nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám
   vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva družstva /po schválení predstavenstvom musí byť zapísaná v obchodnom registri/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.05.2012Nové obchodné meno:
   Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave v likvidácii
   Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   02.05.2012Zrušené obchodné meno:
   Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave
   Zrušené sidlo:
   Svetlá ulica 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bodnár , CSc. - podpredseda Svetlá 3 Bratislava
   Ing. Jana Martanovičová Majakovského 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer - predseda Slávičie údolie 18 Bratislava
   Karol Somolány Mozartova 25 Bratislava
   Ing.arch. Tibor Varga Mozartova 21 Bratislava
   06.03.2001Nové sidlo:
   Svetlá ulica 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bodnár , CSc. - podpredseda Svetlá 3 Bratislava
   Ing. Jana Martanovičová Majakovského 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer - predseda Slávičie údolie 18 Bratislava
   Karol Somolány Mozartova 25 Bratislava
   Ing.arch. Tibor Varga Mozartova 21 Bratislava
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Svetlá ulica 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bodnár , CSc. - podpredseda Svetlá 3 Bratislava
   Ing. Ján Grygar , CSc. Šípková 7 Bratislava
   Pavol Kočvara Tehelná 21 Bratislava
   Ing. Dušan Lupták Šípková 7 Bratislava
   Ing. Jana Martanovičová Majakovského 5 Bratislava
   JUDr. Stanislav Novák , CSc. Bradlinská 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer - predseda Slávičie údolie 16 Bratislava
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Jana Vašková Solivarská 17 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Svetlá 7 Bratislava
   29.07.1993Nové obchodné meno:
   Svojpomocné stavebné bytové družstvo Svetlá ulica v Bratislave
   Nové predmety činnosti:
   Organizovanie, príprava a realizácia výstavby rôznymi formami, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru.
   V súvislosti s uvedenou činnosťou v bode 1 družstvo:
   stavia alebo zabezpečuje výstavbu družstevných bytov, rodinných domčekov, ako aj výstavbu garáží a ateliérov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
   stavia alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
   vykonáva alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
   poskytuje alebo zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
   prenajíma spoločné a nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám
   vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva družstva /po schválení predstavenstvom musí byť zapísaná v obchodnom registri/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bodnár , CSc. - podpredseda Svetlá 3 Bratislava
   28.07.1993Zrušené obchodné meno:
   Svojpomocké stavebné bytové družstvo, Svetlá 1, Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva bytovú výstavbu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bodnár Svetlá 3 Bratislava
   19.03.1965Nové obchodné meno:
   Svojpomocké stavebné bytové družstvo, Svetlá 1, Bratislava
   Nové sidlo:
   Svetlá ulica 1 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva bytovú výstavbu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bodnár Svetlá 3 Bratislava
   Ing. Ján Grygar , CSc. Šípková 7 Bratislava
   Pavol Kočvara Tehelná 21 Bratislava
   Ing. Dušan Lupták Šípková 7 Bratislava
   Ing. Jana Martanovičová Majakovského 5 Bratislava
   JUDr. Stanislav Novák , CSc. Bradlinská 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Retzer - predseda Slávičie údolie 16 Bratislava
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Jana Vašková Solivarská 17 Bratislava
   Ing. Ján Wiedermann Svetlá 7 Bratislava