Create Invoice

Vydavateľstvo Smena - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vydavateľstvo Smena
Status Destroyed
PIN 00177661
Date create 20 December 1991
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Vydavateľstvo Smena
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00177661
 • Registered seat: Vydavateľstvo Smena, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.09.1993Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo Smena
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávať periodickú a neperiodickú tlač pre mládež na základe edičných plánov
   vydávanie účelových publikácií, tlačoviny, prospekty pre potreby Rady mládeže Slovenska Nadácii detí a mládeže SR, hospodárskych zariadení
   vydávať neperiodickú tlač pre deti a mládež
   zabezpečovať inzerciu vo vydávanej periodickej a neperiodickej pre podniky a podnikateľov
   zabezpečovať rozšírovanie a predaj neperiodickej tlače vydávanie vydávaných vydavateľstvom prostredníctvom vlastnej predajne a distribučnej siete
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Šišolák Bagarova 5 Bratislava
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo Smena
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   vydávať periodickú a neperiodickú tlač pre mládež na základe edičných plánov
   vydávanie účelových publikácií, tlačoviny, prospekty pre potreby Rady mládeže Slovenska Nadácii detí a mládeže SR, hospodárskych zariadení
   vydávať neperiodickú tlač pre deti a mládež
   zabezpečovať inzerciu vo vydávanej periodickej a neperiodickej pre podniky a podnikateľov
   zabezpečovať rozšírovanie a predaj neperiodickej tlače vydávanie vydávaných vydavateľstvom prostredníctvom vlastnej predajne a distribučnej siete
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jaroslav Šišolák Bagarova 5 Bratislava