Create Invoice

SOREA - Slovenská odborárska rekreácia na zabezpečenie domácej a zahraničnej výberovej rekreácie - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SOREA - Slovenská odborárska rekreácia na zabezpečenie domácej a zahraničnej výberovej rekreácie
Status Destroyed
PIN 00177962
Date create 23 August 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat SOREA - Slovenská odborárska rekreácia na zabezpečenie domácej a zahraničnej výberovej rekreácie
Kráľovské údolie 8
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00177962
 • Registered seat: SOREA - Slovenská odborárska rekreácia na zabezpečenie domácej a zahraničnej výberovej rekreácie, Kráľovské údolie 8, Bratislava
 • Date create: 23 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1992Zrušené obchodné meno:
   SOREA - Slovenská odborárska rekreácia na zabezpečenie domácej a zahraničnej výberovej rekreácie
   Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. SOREA ako hospodárske zariadenie odborových zväzov organizuje domácu výberovú rekreáciu na základe dohôd s odborovými zväzmi v aktívnom a pasívnom cestovnom ruchu
   2. Organizuje a zabezpečuje domácu voľnú obchodnú činnosť na základe zmluvných dohôd s domácimi obchodnými partnermi v aktívnom i pasívnom cestovnom ruchu, pričom prednostné právo na odkúpenie neodobraných poukazov majú opäť základné organizácie odborových zväzov
   3. Spracúva koncepciu rozvoja odborárskej rekreácie na Slovensku
   4. Spracúva pre ZO odborových zväzov ponuky a vybavuje objednávky rekreačných pobytov a ich finančné vysporiadanie.
   5. V určených zotavovniach zabezpečuje zmenárenskú činnosť.
   6. Organizuje dopravu účastníkov rekreácie, zabezpečuje rezerváciu miest a vybavuje dopravné ceniny.
   7. V rámci domácej obchodnej činnosti zabezpečuje prevádzkovo a ekonomicky výhodné využitie lôžkovej kapacity a služieb v termínoch ktoré nie sú využité pre odborársku rekreáciu
   8. Zabezpečuje jednoduchú a rozšírenú reprodukciu zvereného majetku, rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu a opravy objektov a novú investičnú výstavbu.
   9.Zabezpečuje vlastnú propagáciu, poskytuje metodickú a konzultačnú pomoc.
   10. Zabezpečuje kontrolnú činnosť, vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety.
   detská rekreácia je organizovaná v zariadeniach SOREA a v zariadeniach odborových základných organizácií na základe požiadaviek a dohôd s prevádzkovateľmi detských táborov
   v oblasti detskej rekreácie i poradenskú sprostredkovateľskú a lektorskú činnosť
   odbor detskej rekreácie profesne pripravuje vzdelávacie kurzy pre lektorov a pracovníkov detských táborov a to vedúcich táborov a ich zástupcov pre veci hospodárske a zdravotné oddielových vedúcich, vydáva osvedčenie o absolvovaní vzdelávacích kurzov pre lektorov a pracovníkov detských táborov
   pekáreň SOREA so sídlom v Tatranskej Lomnici
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Patrnčiak Homolova 11 Bratislava
   11.12.1991Nové predmety činnosti:
   detská rekreácia je organizovaná v zariadeniach SOREA a v zariadeniach odborových základných organizácií na základe požiadaviek a dohôd s prevádzkovateľmi detských táborov
   v oblasti detskej rekreácie i poradenskú sprostredkovateľskú a lektorskú činnosť
   odbor detskej rekreácie profesne pripravuje vzdelávacie kurzy pre lektorov a pracovníkov detských táborov a to vedúcich táborov a ich zástupcov pre veci hospodárske a zdravotné oddielových vedúcich, vydáva osvedčenie o absolvovaní vzdelávacích kurzov pre lektorov a pracovníkov detských táborov
   pekáreň SOREA so sídlom v Tatranskej Lomnici
   23.08.1990Nové obchodné meno:
   SOREA - Slovenská odborárska rekreácia na zabezpečenie domácej a zahraničnej výberovej rekreácie
   Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. SOREA ako hospodárske zariadenie odborových zväzov organizuje domácu výberovú rekreáciu na základe dohôd s odborovými zväzmi v aktívnom a pasívnom cestovnom ruchu
   2. Organizuje a zabezpečuje domácu voľnú obchodnú činnosť na základe zmluvných dohôd s domácimi obchodnými partnermi v aktívnom i pasívnom cestovnom ruchu, pričom prednostné právo na odkúpenie neodobraných poukazov majú opäť základné organizácie odborových zväzov
   3. Spracúva koncepciu rozvoja odborárskej rekreácie na Slovensku
   4. Spracúva pre ZO odborových zväzov ponuky a vybavuje objednávky rekreačných pobytov a ich finančné vysporiadanie.
   5. V určených zotavovniach zabezpečuje zmenárenskú činnosť.
   6. Organizuje dopravu účastníkov rekreácie, zabezpečuje rezerváciu miest a vybavuje dopravné ceniny.
   7. V rámci domácej obchodnej činnosti zabezpečuje prevádzkovo a ekonomicky výhodné využitie lôžkovej kapacity a služieb v termínoch ktoré nie sú využité pre odborársku rekreáciu
   8. Zabezpečuje jednoduchú a rozšírenú reprodukciu zvereného majetku, rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu a opravy objektov a novú investičnú výstavbu.
   9.Zabezpečuje vlastnú propagáciu, poskytuje metodickú a konzultačnú pomoc.
   10. Zabezpečuje kontrolnú činnosť, vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Patrnčiak Homolova 11 Bratislava