Create Invoice

ZARES, mestský podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZARES, mestský podnik
Status Destroyed
PIN 00179353
Date create 01 January 1989
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ZARES, mestský podnik
Svätoplukova 1
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179353
 • Registered seat: ZARES, mestský podnik, Svätoplukova 1, 82109, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.05.1993Zrušené obchodné meno:
   ZARES, mestský podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Peter Augustin - likvidátor Žalmanova 3 Bratislava
   Ing Viliam Vorel - riaditeľ Krivá 4 Bratislava
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   ZARES, mestský podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Peter Augustin - likvidátor Žalmanova 3 Bratislava
   06.10.1991Zrušené obchodné meno:
   ZARES, mestský podnik
   Zrušeny predmety činnosti:
   záhradnícka a sadovnícka výroba, rekultivácia pôdy, projektové práce
   dovoz a vývoz záhradníckych výpestkov v rámci zahranično-obchodnej činnosti vrátane prác a služieb pre zahraničné subjekty
   pohrebné, kremačné a cintorínske práce a služby, prevádzka pohrebísk
   výroba náhrobných kameňov a epitafných dosiek
   údržba zelene
   obchodná činnosť súvisiaca s výkonom jednotlivých činností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.05.1989Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Viliam Vorel - riaditeľ Krivá 4 Bratislava
   11.05.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Viliam Vorel Krivá 4 Bratislava
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   ZARES, mestský podnik
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   záhradnícka a sadovnícka výroba, rekultivácia pôdy, projektové práce
   dovoz a vývoz záhradníckych výpestkov v rámci zahranično-obchodnej činnosti vrátane prác a služieb pre zahraničné subjekty
   pohrebné, kremačné a cintorínske práce a služby, prevádzka pohrebísk
   výroba náhrobných kameňov a epitafných dosiek
   údržba zelene
   obchodná činnosť súvisiaca s výkonom jednotlivých činností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Viliam Vorel Krivá 4 Bratislava