Create Invoice

Technické služby mesta Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Technické služby mesta Bratislava
Status Destroyed
PIN 00179361
Date create 01 July 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Technické služby mesta Bratislava
Svätoplukova 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179361
 • Registered seat: Technické služby mesta Bratislava, Svätoplukova 3, Bratislava
 • Date create: 01 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.08.1992Zrušené obchodné meno:
   Technické služby mesta Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   rekonštrukčné práce a opravy komunikácií a ich bežná údržba
   výroba a pokládka asfaltobetónových zmesí a liateho asfaltu
   kladenie dlaždíc a chodníkových obrubníkov
   oprava a budovanie oporných a zárubových múrov
   výroba betónu, betonárske práce
   zemné a búracie práce
   frézovanie vozoviek
   výroba betonových polotovarov a pokládka špeciálnych kalových zákrytov
   čistenie komunikácií samozbermi strojne a ručným dočisťovaním
   odstraňovanie smetkov priemyselnými vysávačmi
   umývanie komunikácií
   zimná údržba
   vyprázdňovanie odpadových košov na komunikáciách i. a ii. kategórie
   oprava a údržba motorových vozidiel, mechanizmov a komunálnych strojov
   regenerácia náhradných dielov a agregátnych celkov
   výkon práce spojených s činnosťou závodovej dopravy a staveb. mechanizmov
   výroba komunálnych strojov, ich nadstavieb a zariadení, výroba náhradných dielov, technických a technologických komponentov pre cestné a špeciálne motorové vozidlá
   prevádzka výpočtového strediska /pre vlastnú potrebu/ a externých odberateľov
   vo vyhradenom predmete činnosti po naplnení potrieb mesta vstupovať do priamych vzťahov s ostatnými organizáciami, so zahraničnými odberateľmi, ako aj so súkromníkmi v rámci voľných kapacít
   správa a prevádzka bytového fondu podniku.
   sprostredkovateľská, predajná a leasingová činnosť v tuzemsku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Peter Beneš - riaditeľ Bellova 88 Bratislava
   Ing Štefan Mendel - zástupca riaditeľa Belehradská 4 Bratislava
   28.08.1991Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská, predajná a leasingová činnosť v tuzemsku
   11.12.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Peter Beneš - riaditeľ Bellova 88 Bratislava
   Ing Štefan Mendel - zástupca riaditeľa Belehradská 4 Bratislava
   10.12.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Štefan Mendel Belehradská 4 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   Technické služby mesta Bratislava
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   rekonštrukčné práce a opravy komunikácií a ich bežná údržba
   výroba a pokládka asfaltobetónových zmesí a liateho asfaltu
   kladenie dlaždíc a chodníkových obrubníkov
   oprava a budovanie oporných a zárubových múrov
   výroba betónu, betonárske práce
   zemné a búracie práce
   frézovanie vozoviek
   výroba betonových polotovarov a pokládka špeciálnych kalových zákrytov
   čistenie komunikácií samozbermi strojne a ručným dočisťovaním
   odstraňovanie smetkov priemyselnými vysávačmi
   umývanie komunikácií
   zimná údržba
   vyprázdňovanie odpadových košov na komunikáciách i. a ii. kategórie
   oprava a údržba motorových vozidiel, mechanizmov a komunálnych strojov
   regenerácia náhradných dielov a agregátnych celkov
   výkon práce spojených s činnosťou závodovej dopravy a staveb. mechanizmov
   výroba komunálnych strojov, ich nadstavieb a zariadení, výroba náhradných dielov, technických a technologických komponentov pre cestné a špeciálne motorové vozidlá
   prevádzka výpočtového strediska /pre vlastnú potrebu/ a externých odberateľov
   vo vyhradenom predmete činnosti po naplnení potrieb mesta vstupovať do priamych vzťahov s ostatnými organizáciami, so zahraničnými odberateľmi, ako aj so súkromníkmi v rámci voľných kapacít
   správa a prevádzka bytového fondu podniku.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Štefan Mendel Belehradská 4 Bratislava